Курсова робота «Розробка стратегій промислового підприємства ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ»», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 02.09.2010 14:48 · від Inchik_3105 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ I. Загальна характеристика нафтової та газової промисловості україни 5 1.1. Стан нафтової та газової промисловостей 5 1.1.1. Видобуток нафти та газу 8 1.1.2. Переробка нафти 9 1.1.3. Транспортування нафти та газу 10 1.1.4. Екологічні проблеми галузі 11 1.1.5. Проблеми та перспективи розвитку нафтової промисловості України 12 1.2. Ринок нафтопродуктів 14 2. Характеристика обраного підприємства 21 2.1. Коротка характеристика ВАТ «ЛУКОЙЛ» 21 2.2. Коротка характеристика ВАТ «Лукойл - Одеський НПЗ» 23 2.3. Вибір цілей 27 2.4. Цілі маркетингу на майбутній рік 28 3. Визначення потенційних споживачів 29 3.1. Характеристика споживачів 29 3.2. Виявлення потреб споживачів 30 3.3. Оцінка товару, що випускається, відповідно до вимог споживачів 30 3.4. Визначення цільового ринку підприємства 31 3.5. Визначення позиції на цільовому ринку 32 4. Конкуренція 33 4.1. Профіль конкурента 33 4.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 36 4.3. Оцінка конкурентоспроможності бензину автомобільного А-95 неетилованого 37 4.4. Дослідження можливості задоволення потреби в нових товарах 37 5. Розробка комплексу маркетингу 39 5.1. Товарна політика 40 5.2. Цінова політика 43 5.3. Збутова політика 43 5.4. Маркетингова комунікаційна політика 44 6. Формування бюджету маркетингу 46 7. Розробка рекомендацій 47 Висновок Використана література.

Висновок

Оскільки Україна більш ніж на 70% приречена на залежність від імпорту нафти, переважно з Росії, необхідно цю залежність зробити максимально безпечною для країни, а саме: проводити дуже зважену законодавчу політику, яка б, стимулюючи поставки нафти в Україну, захищала вітчизняних виробників; збільшити видобуток власної нафти; прискорити розробку спільних українсько-російських довгострокових програм розвитку нафтогазової галузі регіонів РФ - досягти “диверсифікацію поставок нафтової сировини у середині Росії”; розширити шляхи надходження нафти (транзитні можливості ) через існуючі нафтопроводи з Росії та вирішити питання участі України у створенні “нейтрального коридору” транспортування нафти з Азербайджану, Казахстану та інших країн в Європу.

Розвиток та забезпечення стабільності у нафтовій галузі є однією з ключових умов енергетичної безпеки держави, тому задля надійного та ефективного функціонування галузі потребується її державна підтримка. Це вимагає від держави, в першу чергу, стимулювання залучення інвестицій та запровадження економічних стимулів для розвитку власної ресурсної бази, підвищення ефективності видобутку, транспортування, переробки і використання нафти та диверсифікації джерел імпорту нафти.

Для підвищення ефективності переробки нафти та якості нафтопродуктів, покращення екологічного стану галузі необхідно здійснити наступні заходи:

• розробити Концепцію реконструкції і модернізації нафтопереробних заводів та розвитку нафтопереробної галузі; при цьому, скориставшись досвідом провідних західних нафтових компаній та залучивши для наукового супроводження галузеві інститути, застосувати принципово нові схеми розвитку НПЗ, інноваційні для вітчизняної нафтопереробки;

• використати сучасні ринкові механізми стимулювання залучення інвестицій в галузь, зокрема законодавчо скасувати мито і ПДВ на імпортоване устаткування, впровадження якого зможе збільшити обсяг і глибину переробки нафти;

• модернізувати діючі українські НПЗ (НПК „Галичина”, „Нафтохімік Прикарпаття” та Кременчуцький), для того, щоб збільшити показники переробки нафти до рівня глибокої схеми, тобто до 90-95 %;

• оптимізувати структури виробничих потужностей НПЗ шляхом скорочення потужностей установок первинної переробки і впровадження нових установок вторинної переробки, які орієнтовані на інноваційні технологічні процеси: легкого крекінгу, флюїдкаталітичного крекінгу, сповільненого коксування, гідрокрекінгу й ін., а також з максимальним використанням можливостей автоматизації управління підприємством і виробництвом та переваг інформаційних технологій;

• запровадити нові стандарти та екологічні норми „Євро” на моторні палива, що відповідають вимогам стандартів Євросоюзу;

• посилити контроль за виконанням інвестиційних зобов’язань російськими приватними власниками щодо реконструкції НПЗ та модернізації потужностей для глибокої переробки нафти, відповідно новим стандартам;

• проводити дослідження та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на виробництвах нафтопродуктів, АЗС, нафтобазах та інших об’єктах;

• гармонізувати національні стандарти та методи випробування нафтопродуктів, що обумовлено впровадженням з 2008 р. ДСТУ на автомобільні палива, що відповідають вимогам Євро-3 і Євро-4;

• налагодити випуск альтернативних, більш екологічно чистих видів палив;

• створити випробувальні центри та лабораторії, відповідно оснащені, для проведення повної перевірки якості автомобільних палив, імпорт яких складає частку від 30 до 60 % від обсягів їх споживання;

• посилити державний контроль та ввести кримінальну відповідальність за створення паливних сурогатів на численних міні-заводах;

• розробити оптимальний баланс постачання та споживання моторного палива (бензин, дизельне паливо, біопаливо) на основі аналізу попиту і пропозицій на ринку;

• впровадити механізми постійного моніторингу і прогнозування ситуації (цін і ресурсів) на ринку нафтопродуктів шляхом створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи збору, накопичення і узагальнення даних;

• розробити стандарти щодо правил зберігання, реалізації та обліку моторних бензинових сумішей, а також здійснити реконструкцію автозаправних станцій та нафтобаз для впровадження цих сумішей (біопалива);

• розробити техніко-економічне обґрунтування щодо економічної доцільності й можливості будівництва в Україні нового НПЗ.

З метою забезпечення стабілізації ринку нафти і нафтопродуктів, приросту інвестицій в галузь, посилення регулюючого державного впливу на процеси нафтопостачання та ціноутворення на нафтопродукти необхідно здійснити наступні заходи:

• стабілізувати законодавчу базу, що стосується оподаткування видобутку і торгівлі нафтою і нафтопродуктами, зокрема оптимізувати митні ставки;

• створити умови сприятливого правового і політичного середовища для реалізації інвестиційних проектів у галузі;

• забезпечити державну підтримку учбових закладів, які займаються підготовкою фахівців для нафтопереробної галузі;

• забезпечити відповідність енергетичної політики цілям Європейської енергетичної Хартії, приведення галузі у відповідність до європейських нормативів;

• створити стратегічний резерв нафти і нафтопродуктів в 90-денних обсягах для попередження кризових ситуацій (для цього необхідно підготовити необхідну законодавчу базу та вибрати підхід та механізм створення стратегічного резерву, визначити механізм розподілу витрат на створення резерву між державою та нафтовими компаніями з урахуванням поточної ціни світового ринку нафти).

З метою оптимізації функціонування сектору нафти і нафтопродуктів здійснити наступні заходи з реструктуризації:

• реформувати нафтовий сектор шляхом впровадження монопольно-конкурентної (змішаної) структури його ринків – (державна монополія об’єктивно має лишитися у сфері ліцензування розвідки та видобутку вуглеводнів, а також їх розподілу у магістральних трубопроводах; конкурентне середовище доцільно створити у сфері локального транспортування нафти);

• посилити департамент Мінпаливенерго, який займається нафтопереробкою (або утворити новий департамент), поставивши цій структурі за обов’язки займатися розробкою стратегії роботи, модернізації і реконструкції уже існуючих НПЗ, і на їх базі - виробництва дизельного біопалива та сумішевих бензинів, перспективного будівництва нових заводів (якщо це буде потрібно), а також координувати роботу НПЗ, галузевих проектно-дослідних інститутів та сприяти захисту інтересів споживачів нафтопродуктів;

• створити державну систему забезпечення достатніх державних запасів нафти і нафтопродуктів та уніфікований порядок обліку і використання резервів, зокрема створити окрему структуру для управління стратегічними резервами (новий комітет чи агентство).

Коментар модератора

Теоретична інформація описового характеру. Відсутні посилання на використані ліературні джерела у тексті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?