Реферат «Особливості фінансування заходів з охорони праці на підприємстві», 2008 рік

З предмету БЖД · додано 27.08.2010 11:36 · від Юлія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Законодавчі акти, що забезпечують розкриття теми 5 2. Теоретичні основи питання 7 3. Проблеми та зарубіжний досвід 11 4. Шляхи вирішення проблем 14 Висновок 17 Список використаних джерел

Висновок

Виконання заходів, передбачених стратегією працеохоронної діяльності на 2002 – 2010 рр., а саме завдяки створенню нормативної бази, оптимізації структури служб охорони праці, фінансування Комплексних заходів з охорони праці, дало змогу стабілізувати на підприємстві рівень виробничого травматизму, забезпечити позитивну динаміку поліпшення умов праці. Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом (порівняно з аналогічним періодом 2006 р.), зменшилася, нема й зростання нещасних випадків зі смертельним наслідком.

Після прийняття Закону України «Про охорону праці» (1992 р.) в Україні проведено значну роботу зі створення та примноження наукового досвіду охорони праці з метою перетворення її на самостійну галузь знань. Свідчення цього – численні нормативно-правові акти, запроваджені у практику працеохоронної діяльності, а також теоретичні розробки українських учених і дослідників у галузі охорони праці, які неухильно і послідовно формують необхідну концептуальну основу охорони праці для виділення її в самостійну науку. Тому для ефективної реалізації завдань, визначених цим Законом, слід користуватися новітніми досягненнями у сфері охорони праці.

Необхідно поставити роботу з охорони праці на наукову основу, зробити цілісне дослідження як складової виробничої системи. Крім того, проводити наукові дослідження в контексті охорони праці, застосовуючи наукові результати для практичного удосконалення цієї системи в конкретних ситуаціях.

Оскільки охорона праці як вид діяльності є, по-перше, галуззю знання, теорією, що описує, пояснює і передбачає функціонування цього виду діяльності, по-друге, є системою практичних заходів і засобів правового, організаційно-технічного, соціально-економічного та іншого аспектів, покликаних забезпечити життя, здоров’я і працездатність людини у процесі праці, то охорона праці як теоретична складова предмета апріорі передбачає процес пізнання, який можна реалізувати завдяки науковим дослідженням, спрямованим на:

- удосконалення методології працеохоронної діяльності в напрямку підвищення її профілактичної ефективності;

- роз’яснення та обґрунтування конституційного права працівників на гідні людини умови праці;

- роз’яснення та обґрунтування правових відносин між працівником і роботодавцем у сфері охорони праці згідно з державною політикою в цій галузі діяльності.

Для досягнення нового соціального порядку (реалізації запланованих заходів з охорони праці та мінімізації виробничого травматизму тощо) та одержання ефективного результату система охорони праці має бути гнучкою. На практиці це означає можливість застосувати локальні експерименти у певних рамках, тобто постійний пошук методів і способів поліпшення стану охорони праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?