Курсова робота «Рівновага на ринку досконалої конкуренції», 2008 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 08.09.2010 12:23 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Ринок досконалої конкуренції 6 1.1. Суть ринку. Типи ринкових структур 6 1.2. Суть досконалої конкуренції 7 1.3. Випуск продукції і максимізація прибутку фірм в умовах досконалої конкуренції 10 1.4. Пропозиція фірм в умовах досконалої конкуренції 15 Розділ 2. Ринкова рівновага 18 2.1. Рівновага, як взаємодія попиту і пропозиції 18 2.2. Рухомість ринкового попиту і пропозиції. Рівновага ринку 22 Розділ 3. Загальна рівновага та її аналіз 28 3.1. Ринкова рівновага та її аналіз 28 3.2. Рівновага в економіці обміну. Діаграма Еджуорта. Крива контрактів. Ефективний розподіл за Парето 31 3.3. Розподіл виробничих ресурсів. Крива виробничих контрактів 35 3.4. Загальна рівновага й економіка добробуту 38 Висновки 41 Список використаної літератури 44 Додатки 45

Висновок

Ринок досконалої конкуренції ефективно розподіляє обмежені ресурси суспільства.

Існує, так звана, ефективність за Парето яка означає, що ресурси розподілені оптимально, якщо ніхто не може покращити свого становища, не погіршуючи становища іншого. Основним критерієм Парето-ефективності є наявність або відсутність розтрати ресурсів.

Межа можливих корисностей демонструє множину Парето – оптимальних розподілів благ. Але не всі вони є оптимальними з точки зору справедливості розподілу. Оптимальний за Парето розподіл ресурсів може не давати соціального оптимуму, допускаючи крайню нерівномірність розподілу наявних благ у суспільстві.

Конкретний вибір суспільства пов'язаний з тим чи іншим поглядом на проблему справедливості, який і визначає функцію суспільного добробуту:

W = W [U1(X),..., Un(X)],

де W – рівень суспільного добробуту;

U1(X),..., Un(X) – функції корисності окремих індивідів.

Сучасна держава прагне досягнення компромісу між критеріями оптимальності та справедливості.

Конкурентна ринкова рівновага є ефективною, оскільки в точці рівноваги граничні витрати виробників дорівнюють граничній цінності продукту для споживачів і ринковій ціні, а надлишки виробників і споживачів досягають максимальної величини.

Аналіз загальної рівноваги розширює можливості оцінки ефективності функціонування ринкової економіки. Загальна рівновага – це стан, за якого у всій економічній системі встановлюються ціни рівноваги. Ціни загальної рівноваги – це ціни, за якими загальний обсяг споживання кожного блага не перевищує його виробництва.

Загальна рівновага відображає ефекти зворотного зв’язку – реакцію на зміни, що виникають на споріднених ринках.

Стан загальної рівноваги в конкурентній ринковій економіці означає наявність повної системної ефективності, тобто досягнення Парето – оптимального стану в усіх сферах економічної діяльності – споживанні, обміні та виробництві за відповідності структури виробництва структурі суспільних потреб.

Рівновага в конкурентній економіці ефективна за споживанням та обміном, якщо РY/Рх = МRSxy А = MRSухВ. Це означає, що неможливо перерозподілити сукупні обсяги споживчих благ в економіці благ між індивідами так, щоб покращити стан хоча б одного з них без погіршення стану іншого. Всі можливі покращення вичерпані, вигідні обміни відсутні.

Рівновага у конкурентній економіці ефективна за використанням і міжгалузевим розміщенням ресурсів у виробництві, якщо МRТSlk А = MRTSlkв = Рl/Рk. Це означає, що неможливо перерозподілити сукупний обсяг виробничих ресурсів між галузями так, щоб збільшити виробництво одного товару без скорочення виробництва іншого.

Рівновага у конкурентній економіці є ефективною за витратами ресурсів у сфері всього суспільного виробництва, якщо МRТаЬ = МСа / МСь = Ра/Р ь. Це означає, що неможливо перерозподілити сукупний обсяг виробництва будь-якого товару між фірмами так, щоб знизити суспільні витрати виробництва.

Конкурентна рівновага забезпечує оптимальність структури економіки, якщо МRSAB = MRTAB. Це означає, що неможливо покращити стан будь-якого суб’єкта ринкової економіки, змінивши структуру виробництва, без того, щоб не погіршити стану іншого. Інтереси споживачів і виробників збалансовані.

Моделлю ефективності розподілу ресурсів у споживанні, обміні та у виробництві є діаграма Еджуорта. Всі ефективні розподіли відповідають точкам, що належать кривим контрактів. Крива контрактів для обміну кореспондується з межею можливих корисностей, крива виробничих контрактів – з межею виробничих можливостей.

Забезпечення ефективного розподілу ресурсів за виробництвом, обміном і споживанням в умовах досконалої конкуренції означає, що економіка має оптимальну структуру, досягає станів, оптимальних за Парето.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?