Курсова робота «Зайнятість населення в Україні», 2006 рік

З предмету Статистика · додано 25.08.2010 21:34 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2ст. 1.Теоретичні аспекти вивчення зайнятості населення 4ст. 1.1. Соціально-економічна суть зайнятості 4ст. 1.2. Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення 11ст. 1.3. Проблеми зайнятості в Україні 15ст. 1.4. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження 17ст. 2.Статистико-економічний аналіз зайнятості населення 18ст. 2.1. Розрахунок показників варіації 18ст. 2.2. Розрахунок показників динаміки зайнятості населення за період з 2000 по 2005р.р 21ст. 2.3. Трендовий аналіз і прогнозування зайнятості населення 23ст. 2.4. Кореляційно-регресивний аналіз 25ст. Висновок 28ст. Список використаної літератури 30ст.

Висновок

1. Умовою реалізації сукупним працівником своїх здібностей і функцій є зайнятість. Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм доход у грошовій чи іншій формі. Вона характеризується системою економічних відносин з приводу забезпечення громадян робочими місцями та визначення форм участі в суспільному господарстві з метою одержання засобів до існування. Вид зайнятості зумовлюється певними принципами організації, стимулювання й оплати праці, внутрішньо- та зовнішньовиробничими відносинами.

Ринкові відносини передбачають вільний вибір людиною професії та місця роботи відповідно до її здібностей, добровільну незайнятість громадян, не допускають примусової праці в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством країни.

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважаються особи, які:

а) працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

б) особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

Перехід до ринкових відносин в Україні потребує нової концепції зайнятості та ефективного відтворення трудового потенціалу в кожному регіоні, орієнтації не на "усереднену" людину, а на конкретні соціальні та демографічні прошарки населення.

У реалізації концепцій зайнятості та ефективного відтворення трудового потенціалу особливе місце належить державним і територіальним програмам зайнятості населення, державним службам і фонду сприяння зайнятості, відповідним координаційним комітетам за участю профспілок, власників підприємств.

2. По проведених соціально-економічних аналізах я можу зробити висновки, що:

а) середня величина коливання зайнятості населення за видами економічної діяльності по середньому лінійному відхиленню за 2004р. дорівнює 1,179 млн.чол., а за 2005р. – 1,181 млн.чол., а по середньому квадратичному відхиленню за 2004р.- 1,369 млн.чол., а за 2005р. – 1,389 млн.чол. Сукупність зайнятого населення за видами економічної діяльності є неоднорідною, також коливання достатньо високе, як за 2004р. – 74,2%, так і за 2005р. – 73,88%.

б) за період 2001-2005р.р. зайнятість населення збільшилось на 505тис.осіб, або на 2,5% порівняно з 2000р.

в) проведена екстраполяція дає змогу передбачити зайнятість населення на слідуючи два періоди. Так у 2006році передбачено, що зайнятість становитиме 20,79млн.осіб, а у 2007 – 20,87млн.осіб.

г) підчас підрахунку кореляційно-регресивного аналізу я отримала рівняння регресії: Ух=24,46+0,19х. Економічний зміст цього рівняння такий: коефіцієнт регресії показує, що в досліджуваній сукупності зайнятості при збільшенні економічно активного населення на 0, 19млн.осіб зайнятість населення зросте.

Таким чином зайнятість населення в Україні продовжує, і буде продовжувати розвиватися, про що свідчать дані, отримані практично.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?