Курсова робота «Депозитні операції комерційних банків», 2008 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 23.08.2010 23:39 · від georgeost · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти депозитних операцій комерційного банку 1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій 5 1.2. Депозитні ресурси як основне джерело формування ресурсної бази комерційного банку 12 1.3. Управління депозитним портфелем банку 20 Розділ 2. Оцінка депозитних операцій акб «укрсоцбанк» 2.1. Роль депозитних операцій у формуванні ресурсної бази банківської системи України 28 2.2. Динаміка та структура депозитних операцій комерційного банку 37 2.3. Депозитна політика та ефективність використання ресурсної бази 47 Розділ 3. Оптимізація депозитного портфеля комерційного банку 3.1. Вдосконалення діяльності системи гарантування вкладів фізичних осіб 55 3.2. Підвищення ефективності управління пасивами банку 62 3.3. Удосконалення депозитної політики комерційного банку 71 Висновки 75 Список використаних джерел 80 Додатки 84

Висновок

В процесі своєї діяльності банк виконує величезну кількість операцій, але обов’язковими (базовими) для банку є операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції).

Депозитні операції – це операції по залученню коштів на відповідні рахунки. Депозитні операції є ресурсоутворюючими, оскільки основою ресурсної бази банку є розміщені в ньому кошти клієнтів. Банківський вклад (депозит) — це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, які розміщені власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власника на рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникові (або за його дорученням іншій особі), як правило, з процентом.

Найповніше розкрити сутність депозитів дає змогу класифікація їх за різними ознаками. Оскільки клієнтська база банків за своїм складом неоднорідна, то, насамперед, слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб — груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо. Розробляючи та проваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен враховувати специфічні особливості різних груп клієнтів та диференціювати види вкладів відповідно до їх класифікації.

Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують різні види банківських рахунків.

Депозити до запитання є нестабільними: у будь-який час кошти з цих рахунків за вимогою клієнтів можуть бути вилучені шляхом видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів.

За строковими депозитами сплачується високий депозитний процент, рівень якого залежить від терміну вкладу, виду внеску, облікової ставки НБУ, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших факторів.

Залучені кошти є найбільшою частиною пасивів банку, котра в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично, залучені кошти — це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

Так, в загальному, у банківській системі України за 2002 – 2007 рр. склалася така ситуація, що частка зобов’язань у пасивах коливалася від 86,32% до 91,06%, що становить досить значну частину і свідчить про використання банками залучених і запозичених коштів, а не власних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?