Курсова робота «Аналіз взаємозв’язку прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 23.08.2010 19:44 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Необхідність узгодження контролю за рухом прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів підприємства 7 1.1. Характеристика прибутку як основного показника діяльності підприємства 7 1.2. Сутність, склад і структура оборотного капіталу 9 1.3. Характеристика та рух грошових коштів підприємства 14 2. Методика аналізу взаємозв’язку прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів підприємства 17 2.1. Характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства 17 2.2. Аналіз взаємозв’язку прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів методом прямого розрахунку 20 3. Вплив стану оборотного капіталу та грошових коштів на показники діяльності підприємства 25 Висновки 30 Перелік джерел інформації 32 Додаток А Баланс ВАТ «Запорожкокс» на 31.12.2006р 34 Додаток Б Баланс ВАТ «Запорожкокс» на 31.12.2005р 36 Додаток В Баланс ВАТ «Запорожкокс» на 31.12.2004р 38 Додаток Г Звіт про фінансові результати за 2006 рік 40 Додаток Д Звіт про фінансові результати за 2005 рік 42 Додаток Е Звіт про фінансові результати за 2004 рік 44

Висновок

Таким чином, оборотний капітал – це фінансові ресурси виробничих підприємств, які інвестуються ними на формування оборотних активів з метою отримання прибутку, перебуваючи в постійному кругообігу, переходять з однієї функціональної форми в іншу і можуть бути перетворені в кошти протягом одного року або одного операційного циклу, забезпечуючи тим самим безперервність процесу господарської діяльності. Від раціональності його розміщення та ефективності використання залежать процес матеріального виробництва, фінансові результати та фінансова стійкість підприємства.

Для більш ефективного використання оборотного капіталу ВАТ «Запорожкокс» потрібно, по-перше, оптимізувати розмір оборотних активів, які обслуговують господарські потреби товариства, шляхом нормування обсягів окремих груп обігових активів; по-друге, дослідити кожний етап кругообігу активів для визначення понаднормативних активів, активів, що не використовуються в господарському обігу або приносять збитки; по-третє, розробити програми ліквідації виявлених активів та вивільнення грошових коштів, що в них вкладені.

Підприємство має велику дебіторську заборгованість, що має негативний вплив на фінансовий стан підприємства, оскільки значна частина грошових коштів вилучається з обігу. Тому ВАТ «Запорожкокс» необхідно проводити всебічну оцінку партнерів підприємства, яким надається комерційний або споживчий кредит, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору; використовувати різні форми забезпечення боргових зобов’язань; юридично оформлювати всі документи, що регламентують взаємовідносини з дебіторами, їх обов’язки щодо обсягів, термінів та умов повернення боргу. Необхідно проводити постійний контроль за ходом погашення заборгованості окремими дебіторами, їх оперативне інформування про порушення термінів проведення розрахунків. За несвоєчасне проведення розрахунків було б доцільно застосовувати штрафні санкції.

Робота управлінського апарату підприємства повинна передбачати підвищення ефективності використання оборотного капіталу шляхом додержання раціональних пропорцій в його структурі, а також здійснення заходів, спрямованих на підвищення прибутку від основної діяльності. В цьому повинно допомогти ефективне управління та планування оборотних активів. Основними напрямками в цій роботі є збільшення обсягів діяльності при одночасному прискоренні оборотності оборотних активів, виявлення незадіяних активів та їх реалізація або здача в оренду, раціональне використання власного оборотного капіталу, недопущення його вилучення в необоротні активи, прострочену і нереальну до стягнення дебіторську заборгованість. Вирішення такого завдання ВАТ «Запорожкокс», як найбільш раціональне використання оборотного капіталу при ефективній аналітичній та плановій роботі, буде сприяти його фінансовій стабілізації і підвищення ефективності поточної фінансово-господарської діяльності.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?