Дипломна робота «Підвищення ефективності діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 04.08.2010 11:16 · від LALA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємства 8 1.1. Суть, значення та еволюція поняття „Стратегія підприємства”8 1.2. Вибір стратегії в залежності від стану зовнішнього та внутрішнього стану підприємства 33 1.3. Економічне обґрунтування альтернативних стратегій: критерії вибору 39 Висновки до розділу 1 .60 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства 62 2.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ „РЕНОМЕ”65 2.3. Аналіз господарської діяльності 67 2.4. Аналіз фінансової діяльності 78 Висновки до розділу 282 Розділ 3. Економічне обґрунтування впровадження заходів по підвищенню ефективності діяльності85 3.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу85 3.2. Підвищення ефективності використання внутрішньозмінного часу 89 3.3. Підвищення ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів 93 3.4. Підвищення ефективності використання календарного часу 97 3.5. Розробка стратегічної програми діяльності підприємства 101 Висновки до розділу 3 103 Висновок 104 Список використаної літератури 107 Додатки 113

Висновок

1. Стратегія підприємства – це комплексна програма дій спрямована на ефективну виробничу, науково – дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, реалізація якої забезпечить здійснення місії і досягнення цілей підприємства.

2. Зовнішні фактори впливу на стратегію підприємства: розмах діяльності фірми і ступінь різноманітності виробленої продукції, диверсифікованість фірми; загальний характер і природа недавніх придбань фірми і продажів частини її власності; структура і спрямованість діяльності фірми за останній період; можливості, на які була орієнтована фірма останнім часом; ставлення до зовнішніх загроз. Внутрішні фактори: - цілі фірми; - критерії розподілу ресурсів і сформована структура капіталовкладень виробленої продукції; - ставлення керівництва до фінансового ризику; - рівень і ступінь концентрації зусиль у сфері НДДКР тощо.

3. Спостерігається падіння виручки від реалізації продукції, так якщо у 2004 році вона становила 41930 тис. грн. то на звітний період – 5253,2 тис. грн., що пояснюється діяльністю фірми до проведення реорганізації у 2006 році і після неї.

4. Зменшується чисельність працюючих, в тому числі і робітників, якщо у базовому році чисельність працівників становила 140 чол., то у звітному вона склала 70 чол. Зросла продуктивність праці, приріст порівняно з минулим роком становить 39,6 тис. грн.

5. Зростає собівартість виготовленої продукції. Якщо у минулому році вона становила 2770 тис.грн., то у звітному – 4363 тис.грн.

6. Продуктивність праці зростала більшими темпами в порівнянні з минулим роком. Розрахований коефіцієнт випередження свідчить про те, що ріст продуктивності праці не випереджує ріст середньої заробітної плати в жодному році, а в звітному році ситуація значно покращилася, показник становить 1,49. Він у 2007 році характеризує роботу підприємства з позитивної сторони, оскільки для ефективної діяльності нашого підприємства потрібно щоб темп росту продуктивності праці випереджував темп росту середньорічної заробітної плати.

7. Кожного року коефіцієнт зносу основних засобів невпинно зростає і станом на 2007 рік зношеність становить 35 відсотків, придатність фондів відповідно складає 65%.

8. Спостерігається зменшення фондовіддачі на підприємстві, так якщо в базовому 2004 році вона становила 2,28 грн\грн, то у 2007 році вона склала всього 0,16 грн\грн. Фондоємність виробництва в порівнянні з базовим роком значно зросла. Рентабельність основних фондів у звітному році становить 22,5% проти 12% у минулому 2006 році. Матеріаломісткість продукції в порівнянні з минулим роком зменшилася на 32%, а матеріаловіддача зросла на 45%, що характеризує використання ресурсів на підприємстві з позитивної сторони.

9. Аналіз показників ліквідності дає підстави говорити про те, що у підприємства є недостатньо ресурсів для покриття своїх поточних зобов’язань, про що свідчить коефіцієнт абсолютної ліквідності, що має значення 0,12 при оптимальному 0,2 і більше.

10. Коефіцієнт платоспроможності показує, що питома вага власних коштів у загальній сумі коштів, авансованих в діяльність підприємства, перевищує 50% по всіх трьох досліджуваних періодах. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами у звітному році зріс проти базового року, у звітному 2007 році значення цього показника становило 0,41, тоді як в базовому воно дорівнювало 0,19, це свідчить про достатність власних ресурсів для забезпечення поточної діяльності підприємства. Негативним моментом є виявлена тенденція до зменшення коефіцієнта маневреності власного капіталу, тобто частини капіталу, яка використовується для фінансування поточної діяльності.

11. Запропонований захід щодо підвищення ефективності використання річного робочого часу дає приріст обсягу виробництва продукції в розмірі 271,76, зменшення собівартості 177,56 тис.грн.

12. Захід направлений на підвищення ефективності використання внутрішньозмінного часу збільшить обсяг на 30,03 тис. грн. та зменшить собівартість на 0,03 тис.грн.

13. Підвищення ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів збільшить обсяг на 121,64 тис. грн. та зменшить собівартість на 206,58 тис.грн.

14. Підвищення ефективності використання календарного часу дає приріст обсягу виробництва продукції в розмірі 141,19 тис.грн., зменшення собівартості 302,97 тис.грн.

15. Загальний прибуток зросте на 1251,76 тис.грн, рентабельність виробництва зросте в 2,9 рази і становитиме 58%.

16. Розроблена стратегічна програма діяльності підприємства на 2009-2012 роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення