Дипломна робота «Платоспроможність страхової організації», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 04.08.2010 10:06 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній 1.1. Формування фінансових результатів діяльності страховика в сучасних умовах 1.2. Фінансова стійкість та платоспроможність як складові фінансової надійності страхової компанії 1.3. Зарубіжний досвід забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхових компаній Висновки до розділу 1 Розділ 2. Аналіз платоспроможності страхової групи «тас» 2.1. Організаційно-економічна характеристика Страхової групи «ТАС» 2.2. Аналіз фінансового стану Страхової Групи «ТАС» 2.3. Аналіз платоспроможності Страхової групи «ТАС» Висновки до розділу 2 Розділ 3. Шляхи підвищення платоспроможності страхової групи «тас» 3.1. Оптимізація формування статутного фонду за „методом сходинок” 3.2. Застосування незалежного рейтингу як механізму саморегуляції фінансової стійкості Страхової групи «ТАС» 3.3. Впровадження рейтингової системи і рейтинг-оцінка фінансової стійкості та платоспроможності Страхової Групи «ТАС» Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

1. В сучасній економічній літературі існує неточність, розмитість у визначенні терміна „фінансова стійкість”. По-перше, фінансову стійкість розглядають як стан, по-друге, як адаптацію страхового підприємства до змін середовища. Закон України “Про страхування” не визначає фінансову стійкість страхової організації. Проте, фінансова стійкість страховика має характеризуватися його здатністю сприятливо реагувати на зміну економічної кон'юнктури. Тому, вважаємо, що фінансова стійкість страхової компанії – це її здатність не погіршувати значення своїх показників діяльності при зміні факторів впливу. Платоспроможність страховика – його здатність розрахуватися за усіма зобов'язаннями (страховими і не страховими) у будь-який момент часу.

2. Аналіз засвідчив, що поняття „фінансова стійкість” як стан і „фінансова стійкість” як максимальна адаптація страховика до середовища, в якому він існує, поодинці не дають повної картини фінансово-економічного стану компанії. Тому в роботі виведено узагальнене поняття, а саме поняття фінансової надійності страхової компанії.

3. Запропоновано проводити дослідження фінансової стійкості страхових компаній у два етапи. На першому етапі фінансово-економічного аналізу необхідно прийняти розподіл фінансових станів страхової компанії на “задовільні” і “незадовільні” щодо значень показників діяльності. Такі коефіцієнтні розрахунки показують фактичний стан, ступінь відповідності величин показників діяльності нормативним значенням. На другому етапі аналізу оцінюється стійкість фінансового стану страхової організації, що має характеризуватися здатністю не погіршувати значення показників при зміні факторів. Такий підхід дає можливість гармонізувати фінансово-економічний аналіз в економіці з дослідженням стійкості систем у природничих науках, інтегрувати його із суміжними дисциплінами.

4. У роботі показано, що розв’язання проблеми забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є багатофакторним завданням. Вперше систематизовано основні фактори, що впливають на фінансовий стан страхової компанії та здійснено упорядкування факторів за можливістю управління: 1) статутний фонд, його розмір, структура та склад; 2) страхові резерви (достатні для майбутніх виплат); 3) система перестрахування; 4) ступінь залучення страхової організації в інвестиційну діяльність; 5) якість страхового портфеля (величина, стійкість і структура); 6) склад і структура тарифної ставки; 7) мобільність компанії (здатність швидко й адекватно реагувати); 8) оптимальна структура страхової організації; 9) склад і структура витрат, стратегія компанії стосовно витрат; 10) інфляція, час, тривалість звітного періоду; 11) стратегія страхової компанії стосовно чистого прибутку; 12) гарантійні фонди страховика, участь у централізованих резервних фондах і добровільних фондах страхових гарантій; 13) маркетингова політика та менеджмент страхової компанії; 14) кон'юнктура ринку.

5. Як видно з проведеного аналізу у 2006 році за даними фінансових показників тип фінансових показників характеризувався як «1» – (стійка фінансова надійність) - фінансові показники є на високому рівні, а вже у 2008 році ми спостерігаємо значне погіршення показників і зміну типу фінансової стійкості на «4» – незадовільна фінансова надійність.

Для більш повного і ґрунтовного аналізу перейдемо до визначення рівня платоспроможності страховика, враховуючи специфічність методики розрахунку для вітчизняних суб’єктів страхової діяльності.

Як видно з табл. 2.5 платоспроможність Страхової групи «ТАС» не відповідає нормативам через недостатність фактичного запасу платоспроможності, встановленим чинним законодавством, що було підтверджено аналізом фінансового стану у попередньому розділі, згідно якого тип фінансової стійкості страховика 4 – незадовільна фінансова надійність.

Такий фінансовий стан Страхової групи «ТАС» потребує негайного втручання у політику і механізми управління, щоб забезпечити можливість функціонувати на страховому ринку України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення