Курсова робота «Облік орендних операцій», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.08.2010 23:30 · від Irina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1: теоретичні аспекти орендних відносин в україні 4 1.1. Поняття та види оренди 4 1.2. Субєкти та обєкти орендних відносин 6 Розділ ii: облік фінансової оренди 9 2.1. Облік фінансової оренди у орендаря, в тому числі податковий облік 9 2.2. Облік фінансової оренди у орендодавця, в тому числі податковий облік 17 Розділ iii: облік оперативної оренди 24 3.1. Облік оператиіної оренди у орендаря, в тому числі податковий облік 24 3.2. Облік оператиіної оренди у орендодавця, в тому числі податковий облік 28 Висновки 31 Література 33 Задача 34 Додаток А 36 Додаток В 40 Додаток С 41

Висновок

В заключенні до даної роботи можна зробити висновок, що оренда і орендні операції в нашій країні одержують все більший розвиток, перш за все тому, що оренда є особливою формою підтримки малого бізнесу. Оренда – це угода, за якою орендар набуває права користування необоротними активами за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Оренда буває операційна і фінансова. Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди. При цьому право власності на орендовані основні засоби залишається в орендодавця протягом всього строку дії договору оренди. Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою, якщо орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди. До недавнього часу в нашій країні оренда, в порівняно невеликих об'ємах, застосовувалася лише в міжнародній торгівлі, але зараз за наслідками статистики приймає більш крупні масштаби. Це пов'язано з тим, що споживачі відчувають необхідність в залученні машин і устаткування і іншій техніці на умовах оренди. Відбувається утворення спеціалізованих орендних компаній і спільних підприємств. Також спостерігається активне включення комерційних банків у виконання цих операцій. Що стосується віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій за договором оренди, то Наказом Мінфіну затверджені Вказівки про віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій за договором оренди, які відмінили раніше діючий порядок. Новий механізм обліку орендних операцій в орендодавця і орендаря викликав необхідність внести істотні зміни в План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і інструкцію по його застосуванню. Переваги оренди в порівнянні з іншими способами інвестування полягають в тому, що підприємець може почати справу, маючи в своєму розпорядженні лише частину (приблизно 1/3) засобів, необхідних для придбання приміщень і устаткування (майна). Підприємствам надаються не грошові кошти, контроль за обґрунтованою витратою яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для оновлення і розширення виробничого апарату. При цьому лізинг стимулює акумуляцію засобів приватних інвесторів. Лізинг володіє високим потенціалом економічного співробітництва із зарубіжними країнами, у зв'язку з чим міжнародний лізинг набуває все більш широке поширення. Галузева структура лізингу характеризується відмінністю розподілів засобів в об'єкти виробничого і невиробничого призначення приблизно в два рази. Серед об'єктів виробничого призначення найбільша частка лізингу доводиться на промислове устаткування, а також на засоби транспорту і зв'язку. Це підтверджується і аналізом тенденцій розвитку лізингу в європейських країнах. В осяжному майбутньому оренда внесе необхідний внесок в Українську економіку.

Коментар модератора

робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення