Курсова робота «Позакласна виховна робота та її значення в формуванні особистості молодшого школяра», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.08.2010 14:38 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичний аналіз значення позакласної виховної роботи на формування і розвиток особистості молодшого школяра 1.1. Проблема формування особистості молодшого школяра 6 1.2. Аналіз впливу позакласної виховної роботи на формування особистості школяра в початковій школі 15 Розділ іі. З’ясування ролі позакласної виховної роботи на формування особистості молодшого школяра 2.1. Використання особистісно орієнтованих технологій виховання 23 2.2. Підвищення ефективності виховного процесу шляхом удосконалення форм, методів і прийомів виховання 33 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 44

Висновок

Молодший шкільний вік як відповідна стадія психічного розвитку суб'єкта, нині набуває чітко окресленої виразності як щодо попереднього вікового етапу (дошкільне дитинство), так і до наступного підліткового етапу. Це зумовлюється суттєвим прискоренням процесу розвитку особистості молодшого школяра, що є характеристикою, властивою лише сучасній соціальній ситуації як провідній розвивальній детермінанті. Цей факт постає перед нами зі всією очевидністю, копи ми починаємо аналізувати особливості нинішнього культурного середовища. Для нього ж визначальними показниками виявляється небачений до цього динамізм у накопиченні певних людських здобутків, а також їх інтенсивна трансляція, що зачіпає кожну людину. Звичайно, що дія культурного впливу на ту чи іншу особу сприймається індивідуально, але загальна прискорювальна щодо психічного розвитку тенденція зберігається.

У зв'язку з цим виховання, якого зазнає сучасна дитина на протязі молодшого шкільного віку, набуває ще більшого значення у порівнянні з минулими історичними періодами онтогенезу індивіда. Йдеться не тільки про спеціально організований виховний процес, а й про його спонтанний аналог, роль якого значно підвищується. В умовах інтенсифікації суспільного життя дитина отримує реальну можливість спостерігати ті різноманітні за соціальною значущістю ситуації, у яких перебувають оточуючі її інші, їхній спосіб їх вирішення тощо, і відмічати відмінності між людьми, які раніше були недоступними її розумінню через обмеженість відповідного досвіду, на основі якого вона могла б сформувати уявлення про існування у іншої людини переживань, які відмінні від її власних.

Учитель - творець духовного світу юної особистості, довірена особа суспільства, якій вручається найдорожче, найцінніше — діти. Ця надзвичайно благородна і відповідальна місія потребує від людини високої професійної компетентності, постійної творчості, невтомної роботи думки, величезної душевної щедрості, любові до дітей, безмежної відданості справі.

Як сказано в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, освіта покликана створити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку людини, а в стратегічному плані - закласти фундамент для формування демократичного суспільства, для якого освіченість, вихованість, культура — найвищі цінності, незамінні фактори стабільного добробуту і динамічного розвитку України.

Видатний педагог В.О.Сухомлинський висловлював думку про те, що найскладніше завдання вихователя полягає в тому, щоб сформувати в кожній людині її тверде, несхитне моральне осереддя, утвердити ідеал, дати на все життя могутній духовний заряд непримиренності до зла, виробити вміння самостійно орієнтуватися в складних обставинах життя.

Треба так впливати на свідомість і почуття дітей, щоб їх полонила моральна краса людської поведінки, щоб кожна дитина сама прагнула до щастя бути морально красивою. Для цього не треба дітям роз'яснювати, розтлумачувати постулати про моральну красу, яка викликала у них подив, захоплення. Нехай кожна дитина аналізує й осмислює факти.

Педагог у ході позакласної виховної роботи повинен намагатися, щоб уже в молодших класах дитина замислювалася над складними суспільно-політичними і моральними проблемами: про обов'язок перед суспільством, людина і суспільство, дотримання слова, відданість людини людині в особистих стосунках, непримиренність до зла, лицемірства.

Роздуми над цими проблемами — складна духовна праця, в процесі якої розвивається особистість. Починається вона зі слова вчителя і триває в роздумах над книгою, яка є одним із найважливіших джерел радості мислення, людської гідності. Велика увага надається тому, щоб маленькі вихованці знайшли собі друзів серед книг і шукали в них відповіді на хвилюючі питання. Кожний учень може вести щоденник читача, куди записує свої враження про героїв прочитаних творів.

Практичне використання особистісно орієнтованих виховних технологій та виховних систем свідчить не про позбавлення педагогіки елемента мистецтва та інтуїції, не про засилля шаблонів, а, навпаки, про ширше, більш вільне педагогічне варіювання на основі знання внутрішніх психологічних законів розвитку особистості.

Такі технології максимально створюють змогу для життєвого самовизначення вихованців, що означає розкриття перед ними світу людських взаємин у всіх їхніх складностях і суперечностях, вичленення тих моделей взаємодії між людьми, які ведуть до успіху. Суттєво, що не лише ті елементи людської культури, до яких вихователь залучає вихованців (до чого слід прагнути, що є удаване, що вічне, а що суєтне), а й сам акт самовизначення є важливим моментом у вихованні. Відтак вихователь працює не як ментор, а як людина, що постійно обґрунтовує свою шкалу цінностей, свої переконання і погляди на життя.

Окрім використання виховних систем та технологій, для підвищення ефективності позакласної виховної роботи використовується ряд новітніх методів, форм і засобів виховання. Крім цього у своїй роботі вчитель-класовод увесь час повинен користуватись передовим педагогічним досвідом та “новинками” виховання. Все це забезпечить всесторонній гармонійний розвиток особистості молодшого школяра.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?