Курсова робота «Облік витрат на оплату праці», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.08.2010 14:22 · від Irina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.1. Нормативне регулювання оплати праці 5 1.2. Система оплати праці 7 2. Методика обліку витрат на оплату праці 11 2.1. Бухгалтерський облік витрат на оплату праці 11 2.2. Бухгалтерський облік витрат на соціальне страхування 15 2.3. Бухгалтерський облік інших розрахунків з робітниками 25 3. Практична частина 28 Висновки 40 Перелік використаних джерел 42

Висновок

Зміни в економіці України за останні роки потребують критичного аналізу стану господарського механізму, особливо одного з найболючіших для кожної людини ключових моментів – оплати праці. За останні декілька років зарплата втратила практично своє справжнє соціально-економічне призначення і не виконує кожну з своїх функцій – відтворювальну, стимулюючу і регулюючу.

По-перше, на стан оплати праці суттєво впливає загальне критичне становище економіки. Міжнародна практика організації оплати праці базується на вимогах, які передбачають виплату працюючим зарплати, що дозволяє зберегти прийнятий спосіб життя в тому розумінні і на такому рівні, як це прийнято в дійсний час і в даній країні. У зв`язку з цим досягнення високого рівня реальної заробітної плати можливе лише при умові досягнення відповідного рівня економічного розвитку.

Як свідчать результати роботи всіх ланок народного господарства за останні п`ять років, об`єм виробництва і продуктивність праці не підвищуються.

По-друге, наявне деформоване відношення до оплати праці в залежності від кваліфікації, складу, відповідальності за виконану роботу, між фізичною і розумовою працею, між виробничою і бюджетною сферами.

Вирішення питань зарплати, підвищення рівня життя і соціальний захист населення можливі лише в умовах виходу держави з економічної кризи. Вона пов`язана з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, цінами і потребує термінового розв`язку.

В умовах ринкової економіки і соціального розвитку країни, істотно змінюється і політика в галузі оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, що самостійно установлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття "заробітна плата" наповнилася новим змістом і охоплює усі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих у грошових і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за непророблений час (щорічна відпустка, святкові дні і т.п.).

Перехід до ринкових відносин викликав нові джерела одержання грошових доходів у виді сум, нарахованих до виплати по акціях і внескам членам трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються по особистих внесках, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств всіх організаційно-правових форм власності встановлюється законодавством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?