Дипломна робота «Шляхи удосконалення цінової політики на ЗАТ «Ліктрави» на внутрішньому та зовнішньому ринках», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 28.07.2010 17:25 · від Александр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-методичні основи цінової політики 5 1.1. Встановлення задач ціноутворення 5 1.2. Фактори, що впливають на ціноутворення 9 1.3. Розробка стратегії ціноутворення 16 1.4. Встановлення базової ціни. Методи ціноутворення 23 1.5. Особливості цінової політики на зовнішньому ринку 27 1.5.1. Сучасна цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку 28 1.5.2. Ціни зовнішньоторговельних контактів і методики їх розрахунків 34 Розділ 2. Аналіз цінової політики на закритому акціонерному товаристві «ліктрави» 41 2.1. Організаційно економічні умови господарської діяльності підприємства 41 2.2. 3овнішньоекономічна діяльність ЗАТ «Ліктрави» 59 2.3. Цінова стратегія підприємства ЗАТ «Ліктрави» 65 2.4. Встановлення цілей ціноутворення та аналіз умов та методів формування початкової ціни на товар 68 Розділ 3. Напрямки вдосконалення цінової політики на підприємтсві 75 3.1. Формування системи знижок 75 3.2. Таргет - костинг – як метод удосконалення процесу ціноутворення 79 3.3. Уточнення ціни з урахуванням умов реальної ринкової ситуації 90 3.4. Маркетингові підходи щодо удосконалення розподілу продукції на підприємстві 105 Розділ 4. Охорона праці на зат «ліктрави» 117 4.1. Нормативне забезпечення охорони праці 117 4.2. Організація охорони праці на ЗАТ «Ліктрави» 119 4.3. Висновки та пропозиції 123 Висновки та пропозиції 127 Список використаної літератури Додатки

Висновок

Важко переоцінити те значення, яке мають ціни в умовах ринкової економіки. Саме ціни зумовлюють структуру виробництва, здійснюють вирішальний вплив на розподіл товарної маси, рівень життя населення. Для самостійних виробників, працюючих на ринок, незалежно від форм власності питання про ціни – це питання життя чи смерті. Саме правильно встановлена ціна вирішує, чи буде існувати підприємство на даному ринку, чи програє у конкурентній боротьбі.

Метою ціноутворення є максимізація прибутку підприємства (як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді), проникнення на ринок даного товару, закріплення своїх позицій, досягнення стійкої конкурентної переваги, але її досягнення передбачає вибір відповідної стратегії та методів ціноутворення. Незалежно від методів ціна повинна визначатись з певного проміжку, нижньою межею якого є собівартість продукції, тобто сума постійних та змінних витрат виробництва, та верхньою межею якого є попит на ринку, тобто бажання споживачів придбати товар чи послугу, підкріплене їх платоспроможністю.

В даній дипломній роботі проведено детальний аналіз цінової політики ЗАТ «Ліктрави» та вказано на головні шляхи підвищення ефективності ціноутворення та цінової стратегії.

Дослідивши, на прикладі ЗАТ «Ліктрави», питання ціноутворення можна зробити слідуючи висновки :

• ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень;

• цінова політика підприємства є недостатньо кваліфікованої;

• будь-яка ціна позначиться на рівні попиту на товар;

• підприємство прагне максимізувати поточний прибуток проводять оцінку попиту і витрат стосовно до різних рівнів цін і вибирають таку ціну, що забезпечить максимальне надходження і готівки і максимальне відшкодування витрат;

• ціноутворення представляє дуже складний процес, воно піддано впливу безлічі факторів;

• для вартісної оцінки результатів угоди і витрат використовуються різні види цін, пов’язаних з особливостями реалізації

Перевагами ЗАТ «Ліктрави» є великий асортимент продукції порівняно з конкурентами, нижча собівартість продукції. Недоліком діяльності ЗАТ "Ліктрави"; є відсутність стратегічного планування; низька активність у пошуку нових ринкових можливостей; збут продукції дрібним оптом, що передбачає наявність великої кількості автомашин та великих витрат на їх обслуговування; мала увага відділом маркетингу приділяється рекламі, маркетинговим дослідженням, тобто підвищенню попиту на продукцію.

Для даного підприємства пропонуємо обрати шлях оптимального збільшення збуту. Вважається, що збільшення обсягу збуту призведе до зниження витрат на одиницю продукції і до збільшення прибутку. Виходячи з можливостей ринку встановити ціну як більш можливо нижче, що іменується «цінова політика наступу на ринок». Підприємство знижує ціни на свою продукцію до максимально можливого рівня, підвищуючи долю свого ринку, досягає зниження витрат на одиницю товару. Таким чином підприємство одночасно зможе отримати вищий прибуток та підвищити конкурентоспроможність своєї продукції.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?