Курсова робота «Управління обсягом реалізації та рівнем рентабельності продукції в ринкових умовах господарювання», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 21.07.2010 14:45 · від Yulya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретична частина 1. Теоретичні основи аналізу реалізації та рентабельності продукції 5 1.1. Сутність поняття реалізації та рентабельності. Взаємозв’язок показників реалізації та рентабельності продукції 5 1.2. Чинники формування показників рентабельності та методика її визначення 9 1.3. Місце аналізу реалізації та рентабельності продукції в системі управління підприємством 11 2. Аналіз обсягів реалізації продукції та рентабельності ТзОВ «Дідал» 14 2.1. Дослідження показників обсягу реалізації продукції 14 2.2. Визначення та аналіз показників рентабельності продукції 18 3. Перспективи покращення показників реалізації та рентабельності продукції ТзОВ «Дідал» 28 Висновки

Висновок

У курсовій роботі досліджено сутність понять рентабельності та реалізації продукції, чинники їх формування та взаємозв’язок, визначено методику їхнього розрахунку та аналізу. Також у даній роботі досліджено місце аналізу показників реалізації та рентабельності в процесі управління підприємством. На основі теоретичного дослідження здійснено розрахунок даних показників та проведено їхній всебічний аналіз.

Підсумовуючи результати даного дослідження, можна зробити наступні висновки:

1. Показники реалізації та рентабельності, перебуваючи у тісному взаємозв’язку, відображають ефективність виробничо-збутової діяльності підприємства і є базовими для її всебічного фінансового аналізу.

2. Основними чинниками формування показника рентабельності є ціна та собівартість продукції. Водночас, обсяг реалізації продукції який відображає рівень попиту на неї, також безпосередньо залежить від цінових параметрів продукції.

3. Аналіз показників рентабельності продукції є важливим джерелом управлінської інформації, яку керівництво підприємства може використовувати у прийнятті рішень стосовно цінової політики, розподілу та перерозподілу ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) та доцільності виробництва тієї чи іншої продукції. Крім того, аналіз рентабельності та реалізації продукції у поєднанні з маркетинговими дослідженнями ринку дозволяє сформувати оптимальні цінові та якісні характеристики для успішного збуту продукції на ринку.

4. У структурі витрат на виробництво продукції виділяють постійні та змінні витрати. Як наслідок, наявність постійних витрат провокує появу точки беззбитковості, яка відображає мінімальний обсяг виробництва (реалізації), при якому підприємство не є збитковим. Врахування цього показника є також важливим у процесі планування виробничо-збутової політики підприємства.

5. Аналіз структури рентабельності, тобто впливу різних видів продукції на загальний рівень рентабельності підприємства дозволяє визначити доцільність виробництва тієї чи іншої продукції та ефективніше розподіляти наявні ресурси.

6. Керівництво підприємства може підвищувати рентабельність шляхом впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, пошуку нових джерел постачання сировини та матеріалів, підвищення ефективності роботи виробничого персоналу, знижуючи, таким чином, собівартість при дотриманні стабільних обсягів реалізації. Також підприємство за рахунок підвищення ефективності збутової діяльності може нарощувати обсяги реалізації або оперувати ціновими параметрами, що також дозволяє підвищувати показник рентабельності.

Отже, показники реалізації та рентабельності продукції є базовими при аналізі ефективності виробничої діяльності підприємства. Водночас, показник рентабельності використовується для досліджень рівня прибутковості підприємства з різних позицій і є основою для визначення ступеня ефективності його діяльності. Ефективне управління даними показниками в сучасних ринкових умовах, на нашу думку, є запорукою успіху у досягненні поставлених перед підприємством цілей, гарантією подальшого розвитку та захоплення оптимальних конкурентних позиції на ринку.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?