Дипломна робота «Управління якістю робіт та продукції у ДП НВКГ „Зоря”-„Машпроект”», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 15.07.2010 16:02 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Основи управління якістю в умовах ринкової економіки 7 1.1. Якість продукції та показники її оцінки. 7 1.2. Управління якістю продукціі на прідприємстві 16 1.3. Взаємозв'язок якості та конкурентоспроможності продукції. 25 2. Аналіз системи управління якістю на ДП НВКГ „Зоря”-„Машпроект” 34 2.1. Характеристика галузі, підприємства та продукції 35 2.2. Аналіз організаційної структури управління якістю на ДП НВКГ „Зоря” – „Машпроект” 41 2.3. Аналіз системи забезпечення якості на ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект" 48 2.4. Аналіз конкурентоспроможності турбін ГП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» 57 3. Розробка еффективної системи управління якістю на ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» 62 3.1. Вдосконалення організаційної структури управління якістю НВКГ 62 3.2. Шляхи вдосконалення системи управління якістю 67 3.3. Шляхи підвишення конкурентоспроможності продукції ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» 71 Висновки 77 Література 80

Висновок

У ході даного дипломного проекту були розглянуті основни управління якості в умовах ринкової економіки.

Показники якості можуть бути одиничні, комплексні, інтегральні. Одиничні характеризують одну властивість показника -швидкість, потужність, стійкість. Комплексні - сукупність декількох об'єднаних властивостей, наприклад надійність. Інтегральний показник якості виражається через відповідні економічні показники, оскільки він дорівнює відношенню сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукту до сумарних витрат на його створення або на експлуатацію. Інтегральний показник якості використовується для загальної оцінки якості продукції.

При розгляді питання управління якістю продукціі на прідприємстві були розглянуті таки поняття: стандарт керування якістю, вимоги до системи керування якістю, контролю якості й забезпечення якості та класифікація і функції контролю.

У розрізі питання взаємозв'язок якості та конкурентоспроможності продукції було виявлено що поняття " конкурентоздатність товару" ширше поняття " якість товару". Останнє - головна складова конкурентоздатності товару, що визначає його рівень, але не єдина. Також була представлена «петля якості», як фактор конкурентоспроможності підприємства.

На наступному етапі дипломної роботи дана характеристика ДП НВКГ „Зоря” - „Машпроект”, галузі та продукціїї, потім був проведен аналіз організації управління якістю на ДП НВКГ „Зоря” - „Машпроект”.

По-преше, проаналізована організаційна структура управління якістю та виявлені її основні недоліки – відсутність стратегічної спрямованності та дублєваність відділів.

По-друге, проаналізована система забезпечення якості за допомогою 11 етапів, що мають бути передбачені в діяльності підприємства при організації його системи управління якістю. Було виявлено недолік на етапі контролю- не досить кваліфіковані кадри.

По-третє, проведен аналіз конкурентоспроможності продукції ГП НВКГ «Зоря»- «Машпроект». З аналізу видно, що продукція НПКГ є конкурентоспроможною, але конкуренція навіть в такій складній і наукомісткій подотраслі машинобудування є жорсткою.Тому пропонується варіант знизити ціну за рахунок зниження витрат на апарат управління.

Натсупний крок – розробка рекомендацій щодо усунення виявленних у ході аналізу недоліків організації управління якістю на ДП НВКГ „Зоря” - „Машпроект”.

По-перше, існуючу організаційну структуру управління зовнішньоекономічною діяльністю на ДП НВКГ „Зоря”-„Машпроект” було змінено на стратегічну за допомогою включеня до неї ще однієї ланки – відділу ділового проектування та контролю, котрий буде стежити за діяльністю всіх підрозділів підприємства і коректуватиме їх діяльність у разі потреби. Потім організаційна структура була спрощеня таким чином, що всі дублюючі відділи було ліквідовано.

По-друге, був пропонован метод підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників - метод "кейс-стади" для робітників, які займаються контролем якості. Суть методу ситуаційного аналізу (case study method - переклад у даному випадку такий: метод навчання на основі розгляду випадків і ситуацій) полягає в тому, що стажист, ознайомивши з описом організаційної проблеми, самостійно аналізує ситуацію, діагностує проблему і представляє свої знахідки і рішення в дискусії з іншими стажистами. Цей метод націлений на одержання стажистом реального досвіду по виявленню й аналізу складних проблем.

Також пропонуються курси підвищення кваліфікації, а також перевірку робітників на відповідність кваліфікації проводити не рідше 1 рази в 3 роки.

По-третє була розглянута калькуляція собівартості і зменшені адміністративні витрати -скорочена чисельність управлінського персоналу. Завдяки цьому була знижена ціна без зміни якості.

Тим самим була виконана основна мета дипломної роботи – розробка ефективної системи управління якістю на підприємстві в умовах сучасної української економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення