Дипломна робота «Методи та джерела формування доходів Державного бюджету», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 15.07.2010 12:17 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування доходів Державного бюджету України. 1.1. Сутність Державного бюджету, його призначення і роль 7 1.2. Структура та класифікація доходів Державного бюджету 14 1.3. Методи формування доходних джерел Державного бюджету 18 Розділ 2. Характеристика системи доходів Державного бюджету в Україні. 2.1. Склад та характеристика доходів за 2004-2008 р.р 27 2.2. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності та виконання доходної частини Державного бюджету 36 2.3. Фінансування державного бюджету та державний борг 53 Розділ 3. Вдосконалення методів та джерел формування Державного бюджету. 3.1. Моделі прогнозування доходної частини Державного бюджету 60 3.2. Вдосконалення касового виконання доходів Державного бюджету через органи Державного казначейства 64 Висновки 70 Список використаної літератури 73 Додатки 76

Висновок

В роботі проведено аналіз призначення, ролі та економічної сутності Державного бюджету України. На підставі проведеного аналізу можна сказати, що державний бюджет є основним знаряддям планування, макроекономічної стабілізації і економічного зростання. Державний бюджет істотно впливає на економічний розвиток окремих регіонів та держави в цілому. Вирівнювання бюджетної забезпеченості адміністративно-тариторіальних утворень в умовах ринкової економіки може здійснюватися тільки на основі перерозподілу бюджетних ресурсів через Державний бюджет.

В роботі також розглянуті фактичні аспекти формування та виконання доходів Державного бюджету протягом 2004-2008 років.

Варто зазначити, що дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення.

На підставі проведеного дослідження, можна сказати, що доходи Державного бюджету залежать від стану економічного розвитку держави, рівня сплати платежів до бюджету, ефективності системи контролю за цими платежами.

Дослідження складу та характеристики доходної бази Державного бюджету в період з 2004 року по 2008 рік дає можливість зробити висновок, що Бюджетна система України постійно удосконалюючись і розвиваючись у даний період досягла своєї завершеності як система економічно незалежної держави, але не досягла рівня економічно розвинутої країни.

На підставі проведеної роботи щодо аналізу формування доходів Держбюджету можна зробити висновок, що найбільша частка Державних доходів припадає на податкові надходження. Слід також зазначити, що ця частка з року в рік збільшується, хоча за останні 3 роки у незначному відношенні.

Так, частка податкових надходжень до Державного бюджету у 2004 році складала 66,29% від загального обсягу доходів за цей рік. А в 2005 році ця частка вже складає 73,23% від загального обсягу Державних доходів.

В роботі також досліджено фактичне виконання доходу Державного бюджету за останні 9 місяців минулого 2007 року.

На підставі проведеного аналізу видно, що з року в рік доходи державного бюджету зростають. Так у 2005 році у порівнянні з 2004 роком було заплановано отримати доходів номінально більше на 27 504 486,8 тис. грн., у 2006 році порівняно з 2005 роком – на 32 981 434,3 тис. грн., у 2007 році порівняно з 2006 р. заплановано отримати доходів на 21 584 303,4 тис. грн. більше, а у 2008 році у порівнянні з 2007 р. заплановано отримати доходів на 75 069 123,4 тис. грн. більше. Тобто зростають темпи номінального росту доходів Державного бюджету України. Цей зріст можна пояснити розширенням бази оподаткування.

Із наведеного вище вище можна зробити наступні висновки:

• Основне навантаження щодо наповнення Державного бюджету України у 2004-2008 роках коштами лягало на податкові надходження. Причому така тенденція зберігається із року в рік з невеликими коливаннями.

• Відносно високу частку неподаткових надходжень в структурі доходів Державного бюджету можна пояснити тим, що в умовах нестабільної економічної ситуації в країні держава прагне до отримання більш гарантованих доходів у порівнянні з податками.

• В структурі податкових надходжень самим важливим джерелом є податок на додану вартість і в якійсь мірі акцизний збір. Це говорить про те, що найбільш контрольованою сферою економіки з боку держави є кінцеве споживання чого не можна сказати про процеси виробництва та розподілу. У цілому, державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 2,8 млрд. грн. при затвердженому граничному розмірі 19 млрд. гривень. Дефіцит загального фонду становив 7,5 млрд. грн. або менше планового обсягу на 6,8 млрд. грн. внаслідок перевиконання доходів на 1,9 млрд. грн. і неповного проведення видатків та надання кредитів у сумі 4,9 млрд. гривень.

В роботі також розглянуто питання моделювання та прогнозування дохідної частини бюджету. На підставі проведених досліджень можна сказати, що моделювання та прогнозування дохідної частини бюджету є одним з необхідних етапів підвищення якості планування доходів та збалансованості бюджету. Розробка моделей між бюджетного регулювання є важливою складовою щодо вирішення питання оптимізації державної політики у сфері між бюджетних відносин.

За допомогою моделі прогнозування дохідної частини бюджету можна доволі точно прогнозувати питому вагу дохідної частини бюджету в валовому внутрішньому продукті.

Коментар модератора

Статистична інформація до 2008 року

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення