Курсова робота «Сутність та джерела формування фінансових ресурсів підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 14.07.2010 11:45 · від Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 1.1. Сутність та значення фінансових ресурсів підприємства 6 1.2. Джерела та механізм формування фінансових ресурсів підприємства 10 Розділ 2. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємства 2.1. Загальна характеристика результатів діяльності підприємства 24 2.2. Аналіз структури фінансових ресурсів підприємства 29 2.3. Аналіз впливу структури джерел фінансових ресурсів на фінансовий стан підприємства39 Розділ 3. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів підприємства 3.1. Оптимізація джерел фінансування діяльності підприємства 46 3.2. Роль фінансового планування в підвищенні ефективності управління фінансовими ресурсами 50 Висновки 55 Список використаних джерел 58 Додатки 60

Висновок

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що робота виконала свою мету.

Спочатку в результаті аналізу різних літературних джерел та думки різних авторів ми визначили, що фінансові ресурси – це грошові та прирівнені до них фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу, і використовуються у статутних цілях підприємств.

Ми також визначили, що велике значення для діяльності підприємства має структура джерел фінансових ресурсів підприємства. Під джерелами формування фінансових ресурсів розуміється сукупність джерел формування додаткової потреби в капіталі на майбутній період, що забезпечує розвиток підприємства. Ці джерела поділяються на власні та запозичені, зовнішні і внутрішні.

Найчастіше підприємство прагне розраховувати на власні сили, тобто намагається без особливої необхідності не вдаватися до позикових джерел. Проте можливість залучення позикових коштів завжди передбачається як резерв для непередбачених ситуацій. Спроможність і можливість підприємства отримати кредит залежать від багатьох факторів, у тому числі і від структури джерел фінансування, котра вже склалася.

Головною функцією фінансових ресурсів підприємств є забезпечення операційної та організаційної, виробничої та інвестиційної діяльності для реалізації головної мети (місії) підприємства та виконання своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками та господарюючими суб’єктами.

Далі було проведено аналіз формування фінансових ресурсів підприємства і для цього спочатку була наведена загальна характеристика результатів діяльності ЗАТ „Віта”.

Проаналізувавши структуру доходів підприємства визначили, що загальна сума доходів за звітний період порівняно з доходами за попередній період зросла на 20,2%. Збільшення доходів підприємства стало можливим за рахунок значного збільшення інших доходів від операційної діяльності. В структурі доходів найбільша питома вага належить виручці від реалізації продукції.

Проаналізувавши структуру витрат і відрахувань підприємства визначили, що загальний обсяг витрат підприємства зростає. Збільшення сумарних витрат підприємства відбулося в основному за рахунок збільшення адміністративних витрат на 20,74% на кінець звітного періоду, а також за рахунок інших витрат фінансової діяльності підприємства та збільшення суми податку на прибуток віл звичайної діяльності.

Отже, на кінець звітного періоду, підприємство отримало позитивний фінансовий результат – чистий прибуток склав 1459 тис. грн. Цьому сприяли як збільшення величини валового прибутку зокрема, так і збільшення прибутку від звичайної діяльності підприємства.

Далі було проведено аналіз структури фінансових ресурсів підприємства та основних показників діяльності, при якому було визначено, що підприємство залежить від залучених джерел фінансування, тобто його власники фінансують лише на 35%, оскільки питома вага власних коштів становить менше 50%.

Зростання показника фінансової залежності також свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.

Залучення позикових коштів дозволяє підприємству оплатити термінові зобов'язання, а також є засобом розширення своєї діяльності. При цьому варто мати на увазі, що використання окремих видів позикових коштів (позички банку, позики, кредиторська заборгованість постачальникам і т.д.) мають для підприємства різноманітну вартість. У обов'язковому порядку відсотки за користування позиковими засобами виплачуються по позичках банку. Плата по банківських відсотках ставиться на собівартість продукції і на чистий прибуток.

Було визначено, що від оптимального співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Дане підприємство є фінансово залежним від кредиторів та не має абсолютної фінансової стійкості, оскільки власний капітал займає незначну частину у структурі всього капіталу. Збільшення зобов’язань підприємства призводить до зниження платоспроможності при одночасному нераціональному співвідношенні власних і залучених коштів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?