Звіт з практики «Звіт про проходження виробничої практики з фінансів у ПОСП ім. Москаленка», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 12.07.2010 21:22 · від фима · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І: Організація фінансової роботи на підприємстві. 10 РОЗДІЛ ІІ: Організація грошових розрахунків. 14 РОЗДІЛ ІІІ: Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. 19 РОЗДІЛ ІV: Оборотні активи та джерела їх формування. 24 РОЗДІЛ V: Фінансове забезпечення формування та відтворення основних засобів. 28 РОЗДІЛ VІ: Оподаткування підприємств. 32 РОЗДІЛ VIІ: Кредитування підприємств. 40 РОЗДІЛ VIIІ: Оцінка фінансового стану підприємства 48 РОЗДІЛ ІХ: Фінансове планування на підприємствах. 52 РОЗДІЛ Х: Фінансова санація та банкрутство. 55 Висновки і пропозиції 58

Висновок

Дослідження організації фінансової роботи на підприємстві, грошових розрахунків, формування і розподілу прибутків, оборотних активів, основних засобів, оподаткування та кредитування підприємства, оцінивши фінансовий стан підприємства, фінансову санацію та банкрутство в ПОСП ім. Москаленка Новобузького району дозволили зробити наступні висновки.

Узагальнення всіх господарських і фінансових операцій, в ПОСП ім. Москаленка ведеться відповідно до Законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій, положень та постанов НБУ і Міністерства фінансів, а також інших нормативних документів.

ПОСП ім. Москаленка є виробничою одиницею Миколаївського області. Спеціалізація підприємства: зерновиробництво, вирощування соняшнику, цукрового буряку та м'ясо-молочної продукції. Господарство забезпечено необхідними виробничими ресурсами: земельними, трудовими, основними та оборотними засобами, та ефективно їх використовує. Про це свідчить стабільний фінансовий стан підприємства: воно є платоспроможним, незалежним, здатним погашати свої зобов’язання як поточні, так і довгострокові.

У ПОСП ім. Москаленка щороку складається зведений план, фінансовий план із відповідними схемами та таблицями основних показників, а також бізнес – план. В більшості випадків майбутні прогнози виконуються і одержується позитивний результат, але інколи виникають форс-мажорні обставини.

Провівши розрахунок фінансової санації і банкрутства можна сказати, що дане підприємство не відноситься до категорії потенційних банкрутів. Вони можуть вчасно погашати всі свої боргові зобов’язання з бюджетом, цільовими фондами і з працівниками підприємства.

ПОСП ім. Москаленка має поточний рахунок в національній валюті. Співпрацює з такими банками: МОД ВАТ«Райффайзен банк Аваль», Промінвестбанк, Приватбанк. Господарство використовує поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до чинного законодавства України.

Підвищення рентабельності діяльності підприємства є запорукою його сталого розвитку та підвищення іміджу, рівня ділової активності, фінансової стійкості та платоспроможності. В більшості випадків підвищення рентабельності основної діяльності сільськогосподарських підприємств можна досягнути лише за рахунок підвищення рівня прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції та скорочення рівня витрат праці та коштів та реалізовану продукцію підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?