Курсова робота «Розробка системи управління маркетингом ТОВ "Династія Україна"», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 12.07.2010 14:22 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування систем управління підприємством 4 1.1. Види організаційно-правових форм підприємств 4 1.2. Система управління підприємством, її види, переваги та недоліки систем 7 Розділ 2.Розробка системи управління ТОВ «Династія Україна» та її синтез 22 2.1. Побудова структури системи управління та визначення чисельності працівників відділу маркетингу 22 2.2. Розробка положення про відділ маркетингу та посадові інструкції керівника відділу маркетингу 27 2.3. Розробка стандарту підприємства по маркетингу 35 2.4. Визначення планової трудомісткості робіт та фонду заробітної плати 39 2.5. Визначення критеріїв результативності системи управління маркетингу 43 Висновок 48 Список використаної літератури 50 Додаток А 52

Висновок

На підставі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів управління підприємством було зроблено наступні висновки.

Управління підпрємством - це процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Сучасний етап ринкових перетворень вітчизняної економіки вимагає пошуку нових методів управління організаціями. На сучасному етапі відбуваються процеси поділу, об'єднання, укрупнення й ліквідації підприємств. Постійно зазнає змін законодавча й нормативна база, що стосується організації й економіки фармації, а також оподатковування. Через постійне вдосконалювання ринкових механізмів і конкуренцію, що загострюється, відчувається недостатнє теоретичне, методичне й практичне забезпечення управлінської діяльності. Основними тенденціями продуктового ринку є: насиченість ринку через значну конкуренцію виробників; велика кількість торговельно-посередницьких компаній; державне регулювання рівня цін ; демпінг із боку закордонних компаній.

Результати аналізу управлінської діяльності в умовах ТОВ «Династія Україна» показали, що поточне керування на досліджуваному підприємстві будується за принципом «рішення проблем у міру їхнього надходження», звідси виникає безсистемність у прийнятті рішень.

На підставі отриманої оцінки рівня управління в ТОВ «Династія Україна» виявлені наступні недоліки:

• відсутність ясних стратегічних цілей і планів компанії й лінійних підрозділів;

• відсутність єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції компанії;

• орієнтація керівництва компанії на застарілу маркетингову концепцію «інтенсифікації комерційних зусиль»;

• недостатня діяльність підприємства в області реклами й стимулювання збуту;

• відсутність налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів підприємства;

• відсутність єдиної політики в області розвитку й удосконалювання бізнес-процесів на підприємстві.

З методологічної точки зору, причиною всіх вище наведених недоліків і недоглядів є нерозуміння й ігнорування керівництвом компанії інструментів маркетингу.

З метою усунення виявлених недоліків та вдосконалення системи управління ТОВ «Династія Україна» в курсовій роботі виконано проектування організації маркетингового відділу, визначена трудомісткість робіт та планова чисельність персоналу, розраховано фонд оплати праці та визначені критерії результативності роботи проектованого маркетингового відділу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Алгоритм складання рейтингу підприємств — Шлійко А.В.
  • Антикризове управління підприємством — Тарасенко Н. В.
  • Значення стратегічного управління в підприємницькій діяльності — Шлійко А.В.
  • Особливості комерційних відносин корпорації — Шлійко А.В.
  • Поняття корпоративного управління — Шлійко А.В.
  • Типологія виробничої підприємницької діяльності — Шлійко А.В.
  • Управління підприємством та його рівні — Сопко В.В.
  • Успіх підприємництва — Шлійко А.В.