Дипломна робота «Залежність складності хореографічних вправ від вікових особливостей розвитку дитини», 2008 рік

З предмету Інше · додано 12.07.2010 11:43 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Формування психомоторного розвитку дитини 5 1.1. Вікові особливості психомоторного розвитку дитини 5 1.2. Значення хореографічного виховання для психомоторного розвитку дитини 12 2. Вибір хореографічних засобів відповідно віку дитини 17 2.1. Види хореографічних вправ і комплексів 17 2.2. Основні критерії оцінювання хореографічних досягнень 20 2.3. Методики ускладнення хореографічних вправ 23 3. Вплив вікових особливостей психомоторного розвитку дитини на складність хореографічних вправ 26 3.1. Аналіз складності хореографічних занять для дітей дошкільного віку 26 3.2. Аналіз складності хореографічних занять для дітей молодшого шкільного віку 43 3.3. Аналіз складності хореографічних занять для дітей старшого шкільного віку 46 Висновки 52 Список використаної літератури 54

Висновок

Навчання дітей хореографії може бути ефективним за умови впливу педагога на розвиток цих структурних компонентів, а саме: на формування мотиваційної сфери дитини та усвідомленого ставлення до мети діяльності; на оволодіння діями, що складають зміст танцювальної діяльності. Вирішальну роль у даному виді діяльності відіграють два види дій: орієнтовні, за допомогою яких здійснюється визначення ситуації, що потребує виконання танцювального руху та виконавські, які забезпечують робочу сторону діяльності. Якість орієнтовних дій залежить від рівня розвитку здібностей: загальних (особливості мислення, пам’яті, уяви) та спеціальних (здібність сприймати і передавати за допомогою рухів характер музики та її зміст, орієнтуватись у просторі, відповідно до музичної форми, виразно рухатись, творчо мислити та імпровізувати). Виконавча частина діяльності залежить від рівня сформованості знань (загальних і професійних), умінь та навичок.

Розвиток і формування хореографічних здібностей молодших школярів є важливою проблемою хореографічної загальноосвітньої підготовки, одним із її головних пріоритетів, що свідчить про принципову важливість всебічного психологічного її дослідження. Сучасний стан вивчення хореографічних здібностей можна охарактеризувати як етап пошуку шляхів і методів, які б давали змогу розкривати і розвивати здібності кожної дитини. Виявлено, що специфіка хореографічного мистецтва полягає у тому, що зміст будь-якого танцювального твору та його художній образ розкривається завдяки пластиці людського тіла, з’ясовано, що основу хореографічної обдарованості складають не окремі психологічні або психофізіологічні якості, а їх комплексне поєднання.

Рівень розвитку хореографічних здібностей у дітей ґрунтується на врахуванні певних психолого-педагогічних умов: реалізації принципу доступності та послідовності; врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб; залученні дітей до такої хореографічної діяльності, яка вимагає вияву хореографічних здібностей у комплексі; цілісного формування всіх структурних компонентів означених здібностей; емоційно-рухового та мотиваційного забезпечення процесу їх розвитку; застосуванні дієвих методів навчання, що активізують образно-асоціативне мислення, уяву, фантазію, поглиблюють та збагачують вербальні інтерпретації й хореографічні імпровізації дітей; забезпеченні психологічного контакту та атмосфери творчої взаємодії; спрямованість завдань на розвиток самостійності дітей.

Ефективність творчого процесу залежить від музично-рухового досвіду дітей, емоційної захопленості різноманітною хореографічною діяльністю (сприймання, виконання, творчість), від здатності до інтерпретації та імпровізації. Темп освоєння способів творчих дій обумовлено: пізнавальним інтересом до хореографічного мистецтва, рівнем розвитку почуття ритму, загальною руховою активністю, віковими та індивідуальними особливостями дітей, їх інтересами та потребами. Надійність освоєння способів творчих дій залежить від: усвідомлення дітьми зв’язків музики і хореографії з життям, оригінальності їх суджень про хореографічне мистецтво, від уміння аналізувати й інтерпретувати хореографічний твір, від ціннісного ставлення до різних видів мистецтв. Формування хореографічних умінь і навичок повинно розглядатись не як самоціль, а як надбання, результат особистого пластично-інтонаційного експериментування учнів.

В результаті проведеної роботи здійснено аналіз вікових особливостей розвитку дітей та індивідуальні відмінності їх прояву на заняттях з хореографії Виокремлені критерії та рівні розвитку хореографічних здібностей учнів, проаналізований рівень навантажень та складність хореографічних вправ у дітей дошкільного, молодшого та старшого шкільного віку. Дослідження показало необхідність ретельного подбору хореографічних вправ для дітей різного віку. Їх ускладнення треба проводити поступово шляхом зміни швидкості, амплітуди, напрямку, техніки рухів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?