Дипломна робота «Формування конкурентних переваг підприємства в ринкових умовах», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.07.2010 12:44 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Конкурентні переваги як ключовий фактор успішного функціонування підприємства 6 1.1. Сутність та значення конкурентних переваг для підприємства 6 1.2. Принципи та методи формування конкурентних переваг підприємства 12 1.3. Якість та конкурентоздатність продукції як основа формування конкурентних переваг 20 Розділ іі. Аналіз підприємства та його конкурентних переваг 26 2.1. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства 26 2.2. Аналіз ринкового середовища та основних конкурентів підприємства 34 2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства та наявних конкурентних переваг 46 Розділ 3. Оптимізація формування конкурентних переваг підприємства 63 3.1. Світовий досвід формування конкурентних переваг підприємства 63 3.2. Створення нових конкурентних переваг підприємства 73 3.3. Ефективність новостворених конкурентних переваг підприємства 81 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 87 Додатки 91

Висновок

Одержані в ході дослідження результати в повній мірі відповідають меті роботи і вирішують поставлені задачі.

1. Узагальнення досліджень вітчизняних і закордонних науковців категорії "конкурентна перевага" показали, що її визначення носить фрагментарний характер і не містить основних критеріїв, які б відповідали сучасним вимогам ринку і підприємств. Проведене в роботі дослідження дозволило визначити конкурентну перевагу підприємства як результат більш ефективного за конкурентів управління процесами формування і розвитку таких якісних і кількісних властивостей продукту, які представляють цінність для покупця.

2. Для проведення комплексного дослідження, розробки механізмів оцінки та управління конкурентними перевагами підприємства сформовано класифікацію видів конкурентних переваг за формами їх виникнення і прояву.

3. За результатами дослідження умов зовнішнього і внутрішнього середовищ процесів формування і розвитку конкурентних переваг ТОВ «ІСА – агро» регіону виявлені основні детермінуючі чинники, до яких належать конкурентний потенціал підприємства і його конкурентна позиція на ринку.

4. Система управління конкурентними перевагами передбачає об’єднання зусиль всіх функціональних сфер діяльності підприємства на єдиній інформаційній основі. Запропонована ієрархічна система показників на базі оцінки процесів формування і розвитку конкурентних переваг підприємства забезпечує підвищення оперативності управлінських рішень і доведення конкретних цільових орієнтирів до кожного функціонального підрозділу підприємства.

5. Підвищити конкурентні ТОВ «ІСА-агро» можливо за умов зниження собівартості продукції шляхом використання племінної більш продуктивної птиці, використання ефективного сучасного обладнання для утримання птиці. Необхідно підвищити якість продукції шляхом дотримання усіх технологічних норм, використання збалансованих раціонів годівлі. В конкуренції за споживача слід приділити увагу розширенню асортименту, що буде пропонуватися покупцю (птиця в розібраному виді, напівфабрикати, консервна і перероблена продукція). Необхідно прикласти зусилля для створення ТМ «ІСА-птиця»; розширити фірмову торговельну мережу; налагоджувати контакти з посередниками, пропонуючи їм гуртові знижки; активізувати рекламу продукції через місцеві та національні ЗМІ, зовнішню рекламу (розміщення рекламних щитів, сіті-лайтів, плакатів в місцях продажу та в межах міста), рекламу на транспорті. Все вище запропоноване дозволить активізувати просування продукції птахівництва ТОВ «ІСА-агро» та зміцнить конкурентні позиції підприємства на ринку м. Києва.

6. Крім того, пропонується запровадити нову лінію для роботи з птицею кросу Хайсекс з Голландії. Для цього потрібно запровадити зміни як у процесі виробництва, так і в управлінні.

7. За результатами розрахунків можна зробити висновок, що запропоновані заходи є економічно ефективними. Підприємство завдяки реалізації намічених заходів отримає економію витрат в сумі 379,5 тис.грн, що становить 3% від логістичних витрат підприємства в 2009 році

8. За розрахованими даними, можна зробити висновок, що вкладання коштів в інвестиційний проект по впровадженню нової продукції та автоматизації бізнес-процесів є доцільним. Підприємство отримає прибуток, якісний рівень використання ресурсів зросте, в результаті зростання обсягу виробництва можна очікувати відносну економію логістичних витрат.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?