Дипломна робота «Управління рекламною діяльністю в міжнародному бізнесі», 2010 рік

З предмету Реклама · додано 09.07.2010 12:24 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Сутність та види рекламної діяльності в міжнародному бізнесі 6 1.1. Сутність та значення рекламної діяльності в міжнародному бізнесі 6 1.2. Функції та завдання рекламної діяльності в міжнародному бізнесі 12 1.3. Види рекламної діяльності в міжнародному бізнесі 17 Розділ іі. Аналіз рекламної діяльності в міжнародному бізнесі на прикладі toshiba 32 2.1. Загальна характеристика підприємства 32 2.2. Аналіз маркетингової діяльності Toshiba 35 2.3. Аналіз рекламної діяльності Toshiba та оцінка її ефективності 43 Розділ ііі. Оптимізація рекламної діяльності toshiba 60 3.1. Розробка пропозицій щодо активізації рекламної діяльності Toshiba 60 3.2. Підвищення ефективності рекламної діяльності Toshiba 64 Висновки 81 Список використаної літератури 86 Додаток 1 95 Додаток 2 96

Висновок

Реклама є складним і суперечливим поняттям. З одного боку, її вплив на економіку є сприятливим, оскільки вона сприяє росту економіки, капіталовкладень, числа робочих місць, підтримує конкуренцію, а також інформує споживачів і розширює ринки для нових товарів. З іншого боку, вона може призводити до монополізації, створювати бар’єри для вступу на ринок, загострювати конкуренцію.

Реклама є основним джерелом просування товару, цілеспрямованим інформативним інструментом впливу на споживачів. Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових завдань промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, здійснювати посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії.

Реклама - це створення образу фірми, товару, досягнення поінформованості про них потенційних покупців, невід'ємна частина ринкової діяльності або маркетингу. Реклама може просунути товарну марку на ринок, сформувати певне ставлення та підтримати лояльність до неї серед існуючих споживачів, збільшити рейтинг у порівнянні з марками конкурентів, поінформувати про нові властивості товару, знижки та акції, привернути увагу оптовиків до закупівлі продукції.

Реклама може вирішувати такі завдання: зміцнення упевненості продавця, нейтралізація агресивної реклами конкурента. В сучасних умовах перед кожною компанією постає мета не просто використовувати рекламу, а використовувати її найбільш ефективно, досягаючи максимального впливу на свідомість та підсвідомість своєї цільової аудиторії. Саме тому рекламна діяльність відіграє значну роль в діяльності підприємства в загалі та в міжнародному бізнесі, зокрема.

Дане дослідження проводилося на базі представництва Toshiba в Україні.

Компанія Toshiba регулярно проводить дослідження та моніторинг ринку.

Так, завдяки цим дослідження визначено розподіл ринку ( рис. 2.3), динаміку продажів, сезонність продажів і.т.ін.. Однак дана інформація недостатньо оперативна і носить більш економічний, ніж маркетинговий характер. Крім того зовсім відсутні дослідження маркетингової діяльності конкурентів.

Представництво компанії Toshiba має лінійно-функціональну організаційну структуру. Система контролю виконання рішень в цій компанії доволі жорстка. В процесі планування встановлюються індикативні показники, досягнення яких аналізується кожного місця.

Дана компанія стабільно працює на міжнародних ринках, застосовуючи стратегію експорту. Основним недоліком маркетингової діяльності цього представництва – це нераціональна організаційна структура.

Аналіз рекламної діяльності компанії проводився на прикладі нетбуків. На даному етапі Toshiba знаходиться на етапі виведення бренду на ринок, Нещодавно кінчилася перша рекламна кампанія. У даний момент комунікаційна стратегія стосовно нетбуків тільки розробляється, і рекламна кампанія була орієнтована, в основному, на впізнаність марки.

Toshiba сформувала бренд-код, визначила маркетингові й комерційні завдання й сформували довгострокову стратегію завоювання лідерства на ринку. Для досягнення мети Toshiba спланувала й приступилася до реалізації комплексної комунікаційної програми, у якій ключовими елементами стали: реклама, PR і акції зі стимулюванню продажів. Як ключові показники виміру позицій бренду й ефективності маркетингових комунікацій були обрані два основних показники: популярність і імідж (сприйняття).

Висококонкурентний ринок нетбуків змушує оцінювати ефективність маркетингових комунікацій і позиції бренду на ринку не рідше, ніж один раз у квартал у Києві й один раз на рік в Україні.

Узагальнивши кількісну оцінку популярності марки і якісну оцінку іміджу (сприйняття), можна зробити висновки про рівень ефективності маркетингових комунікацій. За станом на кінець 2009 року маємо наступний результат: показник Brand Awareness 91,4 % у цільової аудиторії; показник Advertising Awareness 22,2 % у цільової аудиторії; позиціонування нетбуків Toshiba як: "Якісні нетбуки за розумною ціною, локалізовані для українського користувача" виконано частково; кожний третій покупець нетбука при виборі конкретної марки, у тому числі розглядав марку Toshiba ( результати опитування).

Таким чином можна сказати, що рекламна стратегія Toshiba не дуже ефективна. Про це свідчить досягнення лише 50% поставлених задач. Причому недоліки рекламної стратегії, як якісні (про це свідчить не осягнення позиціонування нетбуків Toshiba як: "Якісні нетбуки за розумною ціною, локалізовані для українського користувача"), так і кількісно ( про це свідчить низький показник Advertising Awareness. Тобто оптимізацію рекламної діяльності Toshiba необхідно вести в двох напрямках: якісному і кількісному.

Для оптимізації рекламної діяльності представництву Toshiba в Україні варто оптимізувати власну організаційну структуру та використовувати більш активно регіональні ЗМІ.

Найпопулярнішими місцевими засобами масової інформації, за оцінками респондентів, є газети та журнали, зокрема, рекламно-довідкові. їх привабливість полягає в наявності місцевих новин та рекламно-довідкової інформації. Таку оцінку більшість менеджерів робить, спираючись на успішний досвід розміщення реклами у даному типі ЗМІ.

Телебачення визнається респондентами найбільш масовим ЗМІ, проте у більшості міст мова йде про популярність насамперед загальнонаціональних, а в Сімферополі – російських телеканалів. Водночас, місцеві телеканали у Дніпропетровську та в Тернополі користуються значною популярністю. Факторами привабливості регіонального телебачення, на думку менеджерів, є достатня кількість випусків місцевих новин, а також власних розважальних програм.

Місцеві газети та журнали є основним джерелом інформації про події в регіоні та рекламної інформації. Респонденти також фіксують збільшення кількості регіональних журналів, у тому числі спеціалізованих.

Привабливість радіо для населення полягає в його розважальності. Популярність цього ЗМІ серед водіїв громадського транспорту та звучання радіо на різноманітних торгівельних точках значно збільшує його аудиторію.

Найчастіше згадуваними факторами популярності місцевих ЗМІ є доступність, невисока ціна, значний обсяг накладу друкованих ЗМІ, поширеність телеканалу або радіостанції, а також насиченість регіональними новинами, наявність добре структурованої рекламно-довідкової інформації.

Найефективнішою визнається реклама на телебаченні та на радіо через масовість цих медіа. Реклама в спеціалізованих рекламно-інформаційних газетах та журналах ефективна, оскільки до таких видань споживачі цілеспрямовано звертаються у пошуках рекламної інформації. У всіх містах згадується зростання ефективності розміщення рекламної інформації в інтернеті. Для підприємств, чиєю цільовою аудиторією не є масовий споживач, найбільш дієвими є публікації в спеціалізованих виданнях, участь у виставках, прямі розсилки. Окремі представники малого або вузькоспеціалізованого бізнесу не вважають рекламу в ЗМІ ефективною, встановлюючи ділові контакти більшою мірою через інтернет або завдяки рекламі "з вуст у вуста".

Опитані рекламодавці при розміщенні реклами поєднують, як правило, рекламу в кількох різних видах ЗМІ. До такої ж стратегії варто вдатися і представництву Toshiba в Україні. Дрібні підприємства найчастіше розміщують рекламу в друкованих ЗМІ, а також на радіо, керуючись насамперед доступною ціною, позитивним досвідом співпраці, професійністю рекламного агента. Більш крупні підприємства застосовують при виборі ЗМІ для розміщення реклами такі критерії, як охоплення цільової аудиторії, якість видання та профіль його читачів, кількісний збіг накладу із бажаним охопленням потенційних клієнтів, вартість контакту. Такі підприємства частіше використовують рекламу на телебаченні, включаючи рекламу на загальнонаціональних телеканалах. Серед представників малого бізнесу більш популярна реклама на місцевих телеканалах, зокрема у рухомій стрічці новин.

Рекламу на радіо більшість опитаних не вважає самодостатньою, хоча і широко користується нею. Найбільш прийнятним радіо вважається для розміщення оголошень про особливі події підприємства. Рекламу у спеціалізованих, переважно загальнонаціональних, виданнях, використовують підприємства, що здебільшого працюють у сфері "бізнес-бізнесові" або зі специфічною аудиторією. Такі підприємства також беруть активну участь у спеціалізованих виставках, семінарах, здійснюють прямі розсилки каталогів, рекламних буклетів.

Пропонується проведення акцій в місцях роздрібного продажу продукції представництва Toshiba в Україні. Загальний рекламний бюджет на запропоновані заходи складає 5580 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?