Курсова робота «Аналіз звичайної діяльності підприємства (на матеріалах ЗАТ “ЗАЗ”)», 2010 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 30.06.2010 13:18 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ4 1. Аналіз фінансового стану підприємства як основа для прийняття ефективних управлінських рішень 7 1.1. Роль та значення фінансового аналізу в діяльності підприємств 7 1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу фінансових ресурсів підприємства 14 2. Аналіз звичайної діяльності зат “заз” 21 2.1. Загальна характеристика ЗАТ “ЗАЗ”21 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 27 3. Напрямки вдосконалення звичайної діяльності зат “заз”37 Висновки і пропозиції46 Список використаної літератури 50 Додатки 53

Висновок

Отже, звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може оплатити вартості товару, робіт та послуг, розрахуватись з бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Отже, щоб запобігти катастрофі, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.

Одним із інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Новий план рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку та звітності у відповідність із міжнародними стандартами зумовили необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки. Така методика необхідна для вибору ділового партнера, забезпечення фінансової стабільності підприємства, оцінки ділової активності підприємницької діяльності, прогнозування фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз надає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної та реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних та управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв’язання соціальних проблем та задоволення матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку також виконується частина зобов’язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами.

Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансове благополуччя. На основі прибутку визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це його балансовий прибуток або збитки, що являє собою алгебраїчну суму результату від реалізації продукції; результату від іншої реалізації; сальдо доходів та витрат від позареалізаційних операцій.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

На сьогодні ЗАТ “ЗАЗ” є одним з найбільш успішних вітчизняних автомобілебудівних підприємств, а також прикладом успішної реалізації інвестиційних програм. Його частка становить близько 32 відсотків усього ринку. В останні роки підприємство намагається нарощувати активи та утримувати досить стійке становище на ринку. Обсяги продажів дозволяють працювати рентабельно і розвиватися за рахунок нерозподіленого прибутку, але темпи зростання потребують також залучення позикових коштів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ “ЗАЗ” протягом 2007-2009 рр., який проведений на підставі фінансової звітності підприємства, показав, що в умовах стрімкого зростання активів і обсягів продажів підприємства намагається оптимізувати позикове навантаження через зростання свого кредитного рейтингу, яке веде до зниження відсоткових ставок за кредитами, що їх підприємство зуміло отримати навіть у Західній Європі. Таким чином, фінансовий стан ЗАТ “ЗАЗ” є цілком задовільним через прибуткову діяльність.

Для вдосконалення звичайної діяльності ЗАТ “ЗАЗ” у роботі було запропоновано постійно удосконалювати продукцію власного виробництва, впроваджувати нові ідеї та розширювати модельний ряд автомобілів.

Також для вдосконалення звичайної діяльності ЗАТ “ЗАЗ” було запропоновано постійно удосконалювати процеси проектування, виробництва, контролю і управління; підвищувати результативність функціонування підприємства в цілому за рахунок пріоритету методів запобігання над методами усунення недоліків; вдосконалювати системи менеджменту якості продукції; збільшувати конкурентоспроможність.

Для досягнення наведених заходів підприємству було запропоновано збільшити власні оборотні ресурси шляхом отримання кредиту строком на 10 років з «плаваючою» процентною ставкою за користування, яка складатиме менше 5%.

Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства призводить до збільшення фінансових результатів від звичайної діяльності.

ЗАТ “ЗАЗ” можна запропонувати наступні шляхи підвищення конкурентоспроможності основної продукції:

- зниження витрат на виробництво, собівартості та ціни;

- покращення технічних характеристик, параметрів надійності та дизайну;

- гнучка маркетингова, цінова та товарна політика;

- удосконалення маркетингових досліджень та реклами;

- проведення сертифікації продукції;

- збільшення обсягів продажу продукції;

- вихід на нові регіональні ринки;

- пошук нових ринкових ніш (споживачів).

Все це призведе до залучення нових клієнтів та розширення ринку збуту продукції.

Але запропоновані шляхи вдосконалення звичайної діяльності підприємства, звичайно, не можуть відразу розв’язати всі питання, пов’язані з додатковим залученням в обіг грошових коштів, проте вони спроможні сприяти покращенню ситуації у сфері підприємництва, адже воно є основою функціонування ринкової економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення