Дипломна робота «Проблеми та перспективи розвитку карткових продуктів в Україні на прикладі ВАТ КБ “Надра”», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 05.01.2007 17:08 · від Merlin · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Загальнотеоретичні та історичні засади розвитку карткового бізнесу 6 1.1. Історія виникнення та етапи становлення платіжних карток як розрахункового інструменту 6 1.2. Економічна сутність та класифікація платіжних карток 14 1.3. Сфери та особливості застосування платіжних карток 21 2. Дослідження основних аспектів та особливостей концептуальних засад розвитку ринку платіжних карток 28 2.1. Аналіз динаміки та тенденції розвитку інфраструктури ринку платіжних карток в Україні за 2003– 2005 роки 28 2.2. Методичні підходи до аналізу конкурентної позиції комерційного банку на ринку платіжних карток 43 2.3. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток 52 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку платіжних карток на прикладі ВАТ КБ «Надра» 63 3.1. Основні фінансово – економічні показники та особливості комерційної діяльності ВАТ КБ «Надра» за 2002 – 2005 роки 63 3.2. Позиція ВАТ КБ «Надра» на ринку платіжних карток 71 3.3. Проблеми та перспективи розвитку карткових продуктів в Україні 78 Висновки 83 Список використаної літератури 88 Додатки 93

Висновок

В Україні сьогодні ринок пластикових карток є одним з найбільш динамічно розвиваючих сегментів ринку. При цьому, експерти вказують на значний потенціал для його подальшого розвитку в умовах підвищення якості послуг і зниження тарифів по їх обслуговуванню.

Динаміка розвитку ринку пластикових карток в Україні, на думку зарубіжних фахівців, перевершила самі сміливі очікування: картковий бізнес сьогодні не тільки довів свою перспективу, але й став невід'ємним елементом комплексу банківських послуг.

Банківська пластикова картка стала у всьому світі надійним помічником та зручним засобом розрахунку для багатьох мільйонів людей різного віку. За її допомогою вони отримують зарплату, пенсії, сміливо рушають в подорожі, розраховуються в торговельній мережі, сплачують комунальні платежі, замовляють та оплачують інші різноманітні послуги, здійснюють банківські перекази та одержують кредити. При своїй простоті та зручності розрахунків банківськими картками зберігають повну прозорість з боку фінансового контролю та зменшують готівкову грошову масу в обороті.

Сфера застосування платіжних карток охоплює такі сфери як роздрібна торгівля, сфера послуг, виплата заробітної плати за пластиковими картками тощо.

На відміну від банків, які використовують пластикові картки переважно як фінансовий інструмент, організації роздрібної торгівлі та сфери послуг, перш за все, розглядають карти як інструмент маркетингу. При чому це відноситься не тільки до власних карток, але й до карток різноманітних дисконтних систем або банківським карткам. У всіх цих випадках реальна виручка від продаж, які зроблені з використанням пластикових карток, зменшується на певний процент, та з точки зору економіки магазину байдуже, на користь кого виникає зменшення. Основна причина, по якій торгово – сервісні організації йдуть на це, полягає в залученні нових покупців за рахунок держателя карт; при цьому очікується, що збільшення обороту повинно компенсувати ті втрати (комісійні банку – еквайеру або зниження маржі за рахунок знижок покупцям з дисконтними картками), які виникають при прийомі банківських або дисконтних карт.

На даному етапі розвитку українського ринку платіжних карток існує високий рівень конкурентної боротьби між банками-учасниками.

Це пояснюється тим, що у картковий бізнес сьогодні прагне інвестувати кошти більшість банків. Карткова індустрія стала особливо привабливою в умовах згортання присутності банків на ринку державних цінних паперів і валютному ринку та за певних обмежень щодо розширення їх діяльності на кредитному ринку. Крім того, шукаючи нові джерела зростання прибутковості, банки намагаються диверсифікувати свою діяльність та розширити асортимент послуг.

Динаміка розвитку ринку пластикових карток в Україні, на думку зарубіжних фахівців, перевершила самі сміливі очікування: картковий бізнес сьогодні не тільки довів свою перспективу, але й став невід'ємним елементом комплексу банківських послуг.

Банківська пластикова картка стала у всьому світі надійним помічником та зручним засобом розрахунку для багатьох мільйонів людей різного віку. За її допомогою вони отримують зарплату, пенсії, сміливо рушають в подорожі, розраховуються в торговельній мережі, сплачують комунальні платежі, замовляють та оплачують інші різноманітні послуги, здійснюють банківські перекази та одержують кредити. При своїй простоті та зручності розрахунків банківськими картками зберігають повну прозорість з боку фінансового контролю та зменшують готівкову грошову масу в обороті.

Слід зазначити, що ринок платіжних карток України вже певною мірою сформувався і має безумовних лідерів, між якими загострюється конкурентна боротьба. За абсолютними показниками емісії та еквайрингу карток і за темпами приросту це — Приватбанк, Промінвестбанк, «Аваль», «Надра».

Банк «Надра» займає високі позиції на банківському ринку. Він є надійним, успішним та клієнтоорієнтованим партнером. Банк міцно тримається на верхніх рядках банківського рейтингу. Працюючи над тим, щоб задовольнити всі потреби своїх клієнтів, розуміючи їх інтереси та проявляючи гнучкість у підході до кожного з них, банк ввів в обіг новий фінансовий термін – «надрівське обслуговування» як знак найвищої якості банківських послуг. Щоб стати ще доступнішим, банк постійно працює над розвитком регіональної мережі і вже зараз присутній у кожному регіоні України.

Довіра до банку ґрунтується також на стабільних показниках фінансової звітності, яка складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена всесвітньо визнаною міжнародною аудиторською компанією KPMG. Тривале співробітництво з міжнародними аудиторськими компаніями (з 1995 р.) дає можливість банку бути визнаним міжнародною спільнотою.

Протягом декількох останніх років банк має найвищі рейтинги від відомих міжнародних кредитних агенцій. В жовтні 2003 року міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service присвоїло Банку довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті «В2» - найвищий із можливих в Україні – із прогнозом рейтингу «стабільний».

Основними пріоритетами в розвитку карткового бізнесу Банку є підвищення рівня якості послуг, що надаються клієнтам, удосконалення обслуговування клієнтів, вивчення їх потреб для впровадження різноманітних проектів та додаткових послуг, орієнтованих на різні верстви населення.

Ефективний аналіз ринку дозволяє заздалегідь передбачати його потреби та запропонувати відповідні послуги. Майже всі проекти, що реалізовані банком «Надра», пройшли під знаком новацій та лідерства: до кожного з них можна примінити ознаку «перші в Україні», та навіть «вперше в історії карткового бізнесу».

Минулого року банк запровадив спільні (co - brand) проекти, аналогів яким ще не було в Україні. Ці проекти викликали жвавий інтерес у споживачів банківських послуг та започаткували новий напрямок в картковому бізнесі України.

Випуск спільних кредитних карток банку «Надра» та компанії «ETN - Україна» - українського представництва міжнародної дисконтної системи European Travel Network (ETN) має на меті надати клієнтам Банку додаткові переваги при користуванні картками. Всі клієнти, що відкривають в Банку кредитні картки за програмою «Справжня кредитна картка» (MasterCard Gold та Visa Gold, MasterCard Mass та Visa Classic, а також MasterCard Electronic) стають учасниками проекту ETN. За допомогою цієї картки клієнти можуть не лише скористатись карткою як зручним платіжним інструментом, але й отримати знижки до 25% в мережі підприємств – партнерів компанії ETN на території України.

Отже, для банку в 2006 році важливим завданням залишається забезпечення свого стабільного функціонування та розвитку, підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках, посилення взаємодії банку із реальним сектором економіки.

Окрім цього нами визначено цілий ряд проблем розвитку ринку карткових продуктів до якого відносять: неякісний зв'язок і обмежені можливості авторизаційних центрів, відсутність єдиних вимог до договірної бази з банками – агентами. А також низький рівень платоспроможності населення, фінансова безпека банків і клієнтів, нерозвиненість інфраструктури ринку. Слаборозвинута інфраструктура карткового ринку спричиняється дорожнечею банкоматів, незацікавленістю торгових точок в установленні РОS - терміналів і проведенні без готівкових рахунків з допомогою карток.

На нашу думку одним із шляхів вирішення цього кола проблем є впровадження зарплатних систем на базі зарплатних проектів. Тому що перевагами даного виду систем є:

- для підприємства доцільність використання пластикових карток для виплати заробітної платні полягає в мінімізації витрат на транспортування і охорону для доставки наявних засобів, в скороченні чисельності рахункових працівників;

- для банку переваги полягають в поповненні коротких ресурсів і в отриманні доходу за рахунок обслуговування карток від підприємств торгівлі.

Доцільність впровадження даної зарплатної системи на прикладі ПО “Чорнобильська АЕС “ і в місті Славутичі. Здійснення даного проекту на Україні показало, що подібна система платежів може успішно розвиватися в умовах українського ринку і приносити високі доходи.

Сьогодні на території України розвивається багато платіжних систем із використанням смарт-карток, але досвід ПО “Чорнобильська АЕС” показує, що дохід, який приносить експлуатація смарт-карток, в зарплатній системі, в п'ять разів вище за витрати на обслуговування системи, ніж в інших. Що доводить доцільність використання даного карткового продукту в запропонованій системі.

Таким чином, в Україні сьогодні ринок пластикових карток є одним з найбільш динамічно розвиваючих сегментів ринку. При цьому, експерти вказують на значний потенціал для його подальшого розвитку в умовах підвищення якості послуг і зниження тарифів по їх обслуговуванню.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали