Дипломна робота «Страховий захист підприємницької діяльності», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 20.06.2010 13:03 · від Наталія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-аналітичні засади страхування підприємницької діяльності 5 1.1. Страхування як об’єкт статистичного дослідження 15 1.2. Класифікації основних видів страхової діяльності 10 1.3. Об’єктивна необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності 19 Висновок до розділу 1 25 Розділ 2. Методологічно-аналітичні засади статистичного дослідження страхування підприємницької діяльності 27 2.1. Різновиди страхування підприємницьких ризиків 27 2.2. Основні напрямки страхування підприємницької діяльності в Україні 34 2.3. Економіко-статистичні методи дослідження страхового захисту підприємницької діяльності 40 Висновок до розділу 2 42 Розділ 3. Страховий захист підприємницької діяльності в україні: сучасний стан та перспективи розвитку 43 3.1. Статистичний аналіз страхового ринку України у розрізі страхового захисту підприємництва 43 3.2. Сучасний стан страхового захисту підприємницької діяльності в Україні 52 3.3. Тенденції розвитку страхового захисту підприємництва 60 Висновок до розділу 3 60 Висновки 62 Список використаних джерел 63

Висновок

У роботі узагальнено теоретико-аналітичні засади аналізу страхового ринку України, розкрито сутність підприємницьких ризиків та методів управліня ними, визначено необхідність та значення страхового захисту підприємницької діяльності. А також розкрито сутність основних економіко -статистичних методів дослідження страхового ринку та оцінено сучасний стан ринку страхових послуг в Україні, можливість роботи на ньому суб’єктів підприємництва.

Статистичний аналіз страхового захисту підприємницької діяльності дав можливість виявити основні тенденції страхового ринку у 2005-2009 роках проаналізувати структуру, дослідити динаміку та вияивити тенденції розвитку основних показників страхового ринку.

Серед економіко-статичних методів аналізу застосовувались кореляційно-регресивний та метод аналітичного вирівнювання. Коряляційно-регресивний аналіз впливу страхових платежів на результат фінансової діяльності страхових компаній в розрізі регіонів засвідчив прямий зв’язок між цими показниками. Сила зв’язку або щільність виявилась середньою, що пояснюється повільним зростанням результату основної діяльності в залежності від термінів і вчасності страхових платежів. Застосування методу екстраполяції дало можливість виявити основні тенденції структури страхових виплат на страхування фінансових ризиків у 2005-2009 рр. та зробити прогноз на 2010-2012 рр. Аналіз засвідчив тенденції до зменшення частки страхових виплат на страхування фінансових ризиків, які відбулися за рахунок збільшення части майнового страхування у загальному портфелі.

Отже, економіко-статистичний аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?