Курсова робота «Цільовий ринок промислого підприємства.», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.06.2010 18:18 · від Katerina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження та вибору цільового ринку промислового підприємства 1.1. Сутність цільового ринку підприємства та його вибору 1.2. Теоретичні аспекти дослідження та вибору цільового ринку 1.3. Методичні підходи щодо дослідження і вибору цільового ринку промислового підприємства Розділ 2. Аналіз ринку виробництва та ремонту гірничого обладнання та діяльності орджонікідзевського рудоремонтного заводу (зат «оррз») на ньому 2.1. Дослідження ринку виробництва та ремонту гірничого обладнання (України та зарубіжжя) 2.2. Загальна організаційно-економічна характеристика ЗАТ «ОРРЗ» 2.3. Виявлення цільових ринків ЗАТ «ОРРЗ» та ефективність маркетингової діяльності підприємства на них Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності на цільових ринках зат «оррз» 3.1. Пропозиції вдосконалення маркетингової діяльності підприємства щодо вибору цільових ринків 3.2. Розробка плану маркетингу ЗАТ «ОРРЗ» на цільових ринках Висновки Список використованої літератури

Висновок

При написанні даної роботи були виконані основні сформульовані завдання досліджуваної проблеми.

Так, в результаті вивчення теоретичних аспектів було виявлено, ринкові відносини вимагають від компаній все більшої уваги до побажань споживачів. Для найефективнішого задоволення потреб клієнтів та одержання фірмою конкурентної переваги компанія повинна чітко окреслити цільові ринки, на яких вона працюватиме. Лише правильне та чітке визначення цільових ринків допоможе компанії здобути значні конкурентні переваги та досягти успіху.

Відбір цільових ринків — це пошук підприємством найбільш привабливої групи споживачів, які належать до одного або кількох споріднених сегментів, для реалізації своєї продукції на цих сегментах ринку.

Орієнтація підприємства на цільовий ринок простежуватиметься в усіх подальших маркетингових діях. Тобто саме для цих ринків будуть планувати асортимент продукції, встановлювати ціну, планувати збут і комунікації. А отже, дуже важливо з можливих альтернативних сегментів ринку обрати ті, що дозволять підприємству досягти поставлених цілей. Тому відбір цільових ринків здійснюють на підставі аналізу можливостей, які відкриваються перед фірмою в разі обслуговування цього цільового сегмента.

В результаті проведеного аналізу діяльності ЗАТ «ОРРЗ» можна зробити висновок, що згідно з даними техніко-економічних показників за 2008-2009роки в цілому випуск товарної продукції зменшився майже на 3731 тонн, реалізовано товарної продукції на 1116 тонн менше, ніж у попередньому періоді. Темпи зниження обсягу реалізованої товарної продукції невисокі, але тенденція негативна.

Фінансовий стан підприємства за досліджуємий період погіршився, так як знизився попит на продукцію. Керивництву ЗАТ «ОРРЗ» необхідно проводити більш зважену конкурентну політику, виявляти цільові ринки та виходити на нові ринки збуту.

Провівши асортиментну сегментацію ринку можна сказати, що покупцями підприємства можуть бути промилові підприємства гірничого-збагачувального та металургійного комплексу. Для даного підприємства перспективним сегментом є великі промислові металургійні та гірничо-збагачувальні підприємства. Прибутковість сегмента означає можливість сегмента забезпечити певний прибуток для ЗАТ «ОРРЗ».

Даний цільовий сегмент відповідає цілям та ресурсам нашого підприємства. Важливою ланкою цього етапу є встановлення конкурентної переваги нашої компанії у цільовому сегменті.

Входження ЗАТ «ОРРЗ» на нові цільові ринки може бути досягнуто, при розробці сучасної стратегії просування продукції підприємства на світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому нарощу-ванні обсягів експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг та стабільному розширенні і якісному поліпшенню на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку.

Отже, для успішного виходу ЗАТ «ОРРЗ» на зовнішні ринки в умовах євроінтеграції керівництву підприємства необхідно напрацювати відповідну стратегію, яка б враховувала всі конкурентні переваги підприємства. Загальна програма збільшення збуту підприємства буде включати в себе наступні стратегії: конкурентну стратегію, продуктово-товарну стратегію, маркетингову стратегію, виробничу стратегію, стратегію персоналу.

План тактики маркетингу передбачає заходи щодо активної поведінки комерційних служб на ринках, швидке реагування на зміну ринкової ситуації, ініціативність працівників підприємства, корегування науково-технічної та виробничої діяльності у відповідності з вимогами споживачів, швидке реагування на дії конкурентів тощо.

Коментар модератора

65 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?