Курсова робота «Дослідження чинників, впливаючих на маркетингові стратегії промислового підприємства»

З предмету Маркетинг · додано 19.06.2010 18:04 · від Katerina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи дослідження чинників, що впливають на ефективність маркетингових стратегій підприємства на ринку засобів виробництва 7 1.1. Теоретичні підходи, щодо визначення маркетингових стратегій підприємства 7 1.2. Характеристика чинників, що впливають на ефективність маркетингових стратегій підприємства на ринку засобів праці 11 1.3. Методологічні підходи визначення ефективності маркетингової стратегії фірми 16 2. Розділ 2. Аналіз ефективності маркетингової стратегії ват «азовсталь» 22 2.1. Дослідження ринку металопрокату 22 2.2. Аналіз виробничо-комерційної і фінансової діяльності ВАТ «Азовсталь» 32 2.3. Оцінка маркетингової стратегії ВАТ «Азовсталь» та чинників, що впливають на ефективність стратегії 42 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності маркетингових стратегій ват «мк азовсталь» 53 3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності маркетингової стратегії ВАТ «Азовсталь» 53 3.2. Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконалюванню управління маркетинговою діяльністю ВАТ «Азовсталь» 62 Висновки 65 Використана література 68 Додатки 72

Висновок

В роботі був проаналізована політика підприємства щодо оптимізації маркетинової стратегіії та чинників, що впливають на неї на прикладі підприємства ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь".

Аналізувати рівень стратегічного менеджменту будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку, не добиваючись підвищення конкурентних переваг у майбутньому, намагаючись уникнути від загроз і скористуватись наявними можливостями. Це завжди було важливо, тим більше - зараз, коли на зміну безгосподарності і безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна і ощадливість.

Маркетингова стратегія – маркетингові заходи компанії зі сталого просування товарів на ринок, включаючи визначення цілей, аналіз, планування маркетингових заходів, моніторинг.

Формування маркетингової стратегії – найсуттєвіший етап маркетингу.

Аналіз опублікованих результатів досліджень щодо проблем визначення ефективності маркетингової діяльності підприємств показав, що у маркетологів немає єдності щодо цього питання. За критерієм способу оцінювання усі сучасні методичні підходи можна об’єднати у дві групи: 1) на основі експертних оцінок; 2) на основі визначення фінансової оцінки. При чому при використанні фінансових оцінок ефективність можна визначати або з позиції підвищення ринкової вартості бізнесу, або на основі аналізу показника рентабельності маркетингових інвестицій (РМІ).

Кожний з розглянутих у роботі підходів має свої переваги і недоліки, кожний з них виявляється більш придатним для досягнення різних цілей оцінки: від надання кількісних оцінок ефектів маркетингових заходів до інтегральної оцінки маркетингової стратегії в комплексі. Тому завданням дослідника є обґрунтування умов застосування того чи іншого методу оцінки ефективності маркетингової діяльності або їх комбінування з урахуванням цілей такої оцінки. Тому подальші дослідження мають спрямовуватись на пошук відповідей за визначеними питаннями.

В роботи наводиться розгорнута характеристика сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньо-економічного ринку металопрокату, невирішених проблем.

Характеристика комбінату, як об’єкту дослідження, наведена з відображенням основних сфер і напрямків його діяльності, кола обслуговуваних споживачів, асортименту продукції і економічних показників роботи. Проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку.

Здійснений аналіз дозволив виявити позитивні риси в діяльності і критичні точки, серед яких :

- високий рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції ;

- високі ціни порівняно з конкурентами ;

- зниження попиту на продукцію з боку деяких вітчизняних споживачів ;

- низькі витрати на маркетингову політику комунікацій.

В процесі науково-методологічного обґрунтування стратегій розвитку звернута увага на стан наукової розробленості проблеми щодо стратегічного планування маркетингу в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, викладені методологічні аспекти стратегічного планування маркетингової діяльності та досвід стратегічного розвитку вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Для розробки ефективних рішень з підвищення результативності маркетингової стратегії в роботі, перш за все сформульована місія підприємства на ринку та філософія діяльності. Обґрунтування маркетингової стратегії комбінату здійснено на основі SWOT - аналізу його сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, позицій підприємства на ринку. Визначені та проаналізовані основні чинники, що впливають на формування маркетингових стратегій підприємства.

В роботі розроблені тактичні і оперативні заходи, спрямовані на реалізацію підвищення маркетингової стратегії, а також визначені обсяг і структура маркетингового бюджету.

При написанні роботи застосовували методи економічного аналізу горизонтального, вертикального аналізу, методи групування.

Джерелами при написанні роботи слугували законодавчо-нормативні акти, літературні джерела, фінансово-статистична звітність підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення