Курсова робота «Контроль маркетингової діяльності промислового підприємства», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.06.2010 18:00 · від Katerina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти контролю маркетингової діяльності на промисловому підприємстві 7 1.1. Сутність та об’єкти контролю маркетингової діяльності на промисловому підприємстві 7 1.2. Критичний аналіз поглядів на проблеми підвищення ефективності маркетингового контролю на промисловому підприємстві 11 1.3. Методологічні аспекти організації контролю маркетингової діяльності на промисловому підприємстві 13 Розділ 2. Аналіз організації контролю маркетингової діяльності на ват «чернігівське хімволокно» 22 2.1. Дослідження галузевого ринку хімічної промисловості 22 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Чернігівське Хімволокно» 26 2.3. Оцінка організації контролю маркетингової діяльності ВАТ «Чернігівське Хімволокно» 34 Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації контролю маркетингової діяльності ват «чхв» 43 3.1. Напрями підвищення ефективності маркетингового контролю 43 3.2. Розрахунок економічної ефективності від удосконалення процесу контролю маркетингової діяльності на підприємстві 50 Висновки 53 Використана література 55 Додатки 59

Висновок

У курсовій роботі наведено практичне вирішення наукової задачі вдосконалення наукових підходів до оцінки конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств та визначення напрямів її підвищення

Результати проведеного наукового дослідження дають можливість зробити такі висновки:

1. Контроль маркетингу -- постійна, систематична і неупереджена перевірка та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу, зіставлення норм і реального стану справ.

2. Контроль за виконанням річного плану потребує підтвердження ефективності використання коштів для досягнення запланованих обсягів збуту. Постійний контроль за співвідношенням між витратами на маркетинг та обсягами продажів допомагає підприємству підтримувати витрати на маркетинг на необхідному рівні. Контроль за прибутковістю передбачає оцінку рентабельності діяльності підприємства в розподілі по товарах, територіях, сегментах ринку, торговельних каналах та обсягах замовлень.

3. Завершальним етапом процесу управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства служить контроль. Система маркетингового контролю визначає необхідність і види коректування маркетингових планів в умовах мінливого ринкового середовища.

4. Забезпечення відповідності стандартів контролю цілям діяльності промислового підприємства в окремих випадках може бути ускладнено тим, що не всі цілі діяльності підприємства можна трансформувати у чіткі стандарти. В таких випадках стандарти контролю визначаються системою непрямих кількісних показників, які в сукупності будуть відповідати визначеним цілям.

5. Періодичність контролю залежить в першу чергу від характеру, масштабів і пріоритетності процесів, що контролюється. Значний вплив на періодичність контрольних замірів справляє також і швидкість змін у контрольованих процесах. Ревізія маркетингу виступає як процес систематичного і всеохоплюючого вивчення маркетингового середовища банку, його стратегічних і тактичних цілей та ходу їх досягнення. Кінцевою метою ревізії маркетингу є вивчення проблем в організації маркетингової діяльності та розробка і реалізація відповідних заходів по їх усуненню.

6. ВАТ "Чернігівське Хімволокно" є монополістом з виробництва технічних хімічних волокон на території усього СНД, конкурентів на цьому сегменті ринку у нього немає.

7. Стратегічний контроль ВАТ «ЧХВ».передбачає оцінку виконання стратегічних рішень маркетингу з точки зору їх відповідності зовнішнім умовам діяльності комбінату. Цей контроль охоплює перевірку зовнішнього і внутрішнього середовища комбінату, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності, зокрема у сфері інновацій. Основна мета, що переслідується у ході цього контролю – визначення проблем і факторів, що призвели до появи нових можливостей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали