Курсова робота «Створення та управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами промислового підприємства», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.06.2010 17:49 · від Katerina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи процесу управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами промислового підприємства 1.1. Сутність управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами діяльності підприємства 1.2. Об’єктивні умови та необхідність створення партнерських мереж та маркетингових каналів на промисловому підприємстві 1.3. Методичні підходи до створення ефективної системи управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами. Досвід вітчизняних компаній Розділ 2. Дослідження ефективності управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами на тов мясна фабрика «фаворит» 2.1. Оцінка конкурентного середовища функціонування ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» 2.2. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» 2.3. Оцінка доцільності існування та ефективності управління партнерськими мережами ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» Розділ 3. Основні шляхи підвищення ефективності управління партнерськими мережами та маркетинговими канкалами тов «мясна фабрика «фаворит» 3.1. Визначення маркетингових цілей та перспектив розвитку ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» 3.2. Формування нових підходів до створення та управління партнерськими мережами та каналами ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» з урахуванням основних цілей та завдань Висновки Список використаної літератури

Висновок

Проведене дослідження стосовно вивчення теоретичних основ створення та функціонування партнерських мереж та маркетингових каналів дозволяє сформулювати наступні висновки та пропозиції.

1. Маркетинг партнерських відносин – сучасний підхід у роботі підприємства з клієнтами, що містить у собі встановлення і розвиток із ключовими клієнтами міцних довгострокових партнерських відносин, заснованих на врахуванні взаємних інтересів при веденні бізнесу.

2. Маркетинговий канал (marketing channel) - сукупність компаній і окремих осіб, залучених до процесу перемі щення товару від виробника до споживача.

3. У сучасних умовах максимальну важливість здобувають нові форми організації маркетингу підприємства. На сьогоднішній день їхнє використання є невід'ємною умовою розвитку економіки України, забезпечення конкурентноздатності її підприємств і добробуту громадян.

Великі підприємницькі мережі вже є невід'ємним атрибутом економічного розвитку. Вони охоплюють практично всі галузі, більшість регіонів, реалізують усі стадії відтворювального процесу. Не викликає сумніву значний внесок великих підприємницьких організаційних мереж у формування основних економічних показників національної економіки на макро-, мезорівні. Істотна роль зазначених мереж і при здійсненні інституціональних і структурних перетворень.

4. Ринок продукції м’ясопереробного підкомплексу АПК складається з таких сегментів: ринок м’яса, ринок м’ясних напівфабрикатів, ринок ковбасних виробів і ринок м’ясних консервів. На ринку м’яса і м’ясопродуктів в Україні діє понад 150 м’ясопереробних підприємств (м’ясокомбінатів), більше 3000 приватних цехів, кілька десятків птахофабрик.

5. ТОВ «Мясна фабрика «Фаворит»» спеціалізується на виробництві продукції середнього цінового сегмента під торговельними марками "Фаворит", "М'ясна крамниця" і "Ковбасний ряд".

6. Для ТОВ М’ясна фабрика «Фаворит» створення системи вертикальної інтеграції є пріоритетним завданням. І вже зроблені перші кроки до становлення даної системи.

7. Підприємство спрямовує більше зусиль на побудову партнерських мереж з посередниками, які здійснють безпосередній вплив на кінцевих споживачів. За для підвищення ефективності партнерських відносин підприємства розробляють спільні заходи.

8. Вкурсовій роботі запропоновано логістичну модель управління ланцюгами створення ефективної партнерської мережі, як логічну схему побудови інтегрованої системи бізнес-процесів з формування і реалізації комплексу функціональних характеристик продукції на основі узгодження цілей споживача і підприємств-ланок ланцюга. Модель побудовано з урахуванням сучасних тенденцій розвитку конкурентних відносин: визначення споживача як учасника ланцюга; зміна форм конкуренції; усвідомлення спільного творення сукупної цінності продукту та необхідності участі у консолідованій відповідальності перед споживачем за цю цінність; необхідність ідентифікації кожного учасника у ланцюгу та на її основі побудови стратегій конкуренції та партнерства кожної ланки зокрема та ланцюга в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?