Курсова робота «Стратегічна позиція промислового підприємства», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.06.2010 17:47 · від Katerina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства 7 1.1. Стратегічна позиція підприємства 7 1.2. Сутність конкурентоспроможності підприємства на ринку промислової продукції 11 1.3. Існуючі методики визначення стратегічних позицій промислових підприємств 14 Розділ 2. Дослідження стратегічної позиції та визначення ефективності маркетингової стратегії на ват півнгзк 28 2.1. Дослідження галузевого ринку залізорудної сировини 28 2.2. Аналіз виробничо-комерційної і фінансової діяльності ВАТ «Північний ГЗК» 34 2.3. Оцінка стратегічної позиції ВАТ «Північний ГЗК» 39 Розділ 3. Шляхи покращення стратегічної позиції ват «півнгзк» на галузевому ринку 49 3.1. Можливі тактичні і оперативні дії комбінату щодо вибору і корегування стратегічної позиції на ринку залізорудної сировини 49 3.2. Обрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 56 Висновки 59 Використана література 61 Додатки 65

Висновок

Для розуміння ідеї, філософії, принципів і підходів до визначення маркетингової стратегічної позиції підприємства у курсовій роботі розглянуті різні методики, пов’язані з вибором і обґрунтуванням стратегічних позицій на рівні ВАТ “ПівнГЗК”.

З цією метою в другому розділі роботи наводиться розгорнута характеристика сучасного стану і тенденцій розвитку ринку залізорудної продукції.

Ринок залізорудної сировини України відображає основні тенденції світового ринку, характеризується значною концентрацією, зростанням темпів виробництва та споживання, інтенсифікацією інтеграційних процесів. Головною рисою сучасного ринку залізорудної сировини є вертикальна інтеграція, великі металургійні компанії приєднують до себе сировинні бази та формують повний комплекс виробництва від видобутку до реалізації. Вертикальна інтеграція є заключною формою інтернаціоналізації виробництва, після непрямого та прямого експорту

Характеристика комбінату, як об’єкту дослідження, наведена з відображенням основних сфер і напрямків його діяльності, кола обслуговуваних споживачів, асортименту продукції і техніко-економічних показників роботи. Проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства.

Здійснений аналіз дозволив виявити позитивні риси в діяльності і критичні точки, серед яких :

- високий рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції ;

- високі ціни порівняно з конкурентами ;

- зниження попиту на продукцію з боку деяких вітчизняних споживачів ;

- низькі витрати на маркетингову політику комунікацій.

В процесі науково-методологічного обгрунтування стратегій розвитку звернута увага на стан наукової розробленості проблеми щодо стратегічного планування маркетингу в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, викладені методологічні аспекти стратегічного планування маркетингової діяльності та досвід стратегічного розвитку вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Для розробки маркетингової програми в роботі, перш за все розроблено дерево цілей, сформульована програмна заява підприємства, його місія на ринку залізорудної продукції та філософія діяльності. Обгрунтування маркетингової стратегії комбінату здійснено на основі SWOT -аналізу його сильних і слабких сторін, можливостей і загноз, позицій підприємства на ринку. Розроблені стратегії розвитку комбінату в цілому, за окремими видами бізнесу, за складовими елементами маркетингу. Здійснено прогнозування основних показників розвитку в основному на основі екстраполяції рядів динаміки і використання трендових моделей, дана оцінка комерційних ризиків комбінату.

Оскільки складовою частиною стратегічного маркетингового позиціонування є реалізація розробленої стратегії, то в курсовій роботі розроблені тактичні і оперативні заходи, спрямовані на реалізацію запропонованої стратегії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення