Курсова робота «Агропромисловий комплекс України: регіональні особливості розвитку і розміщення», 2009 рік

З предмету Регулювання економіки · додано 17.06.2010 19:27 · від Насят · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку АПК 1.1. Сутність та структура АПК 5 1.2. Фактори розвитку та розміщення галузей АПК 1.2.1. Розвиток сільського господарства 20 1.2.2. Фактори розміщення та розвиток рослинництва 24 1.2.3. Фактори розміщення та розвиток тваринництва 31 Розділ 2. Аналіз стану та розвитку АПК 2.1. Макроекономічні показники галузей АПК: рослинництва і тваринництва 37 2.2. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку АПК 42 Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Останнім часом у сільському господарстві України відбулися та продовжуються відбуватися зміни. Акцентується увага на позитивних зрушеннях, зумовлених утворенням організаційно-господарських структур ринкового типу, розвитком підприємницької діяльності та ін. Однак внаслідок поглиблення диспаритету між цінами на промислову та сільськогосподарську продукцію скоротився обсяг її виробництва, загострилися фінансові проблеми.

В українському аграрному секторі поширюються бідність, економічна нестабільність, загострюється проблема задоволення потреб населення у продуктах харчування. Зміцнення продовольчої безпеки в Україні, як і в будь-якій державі, є однією з головних складових економічної безпеки. Регулювання цих питань покладено на аграрну політику країни, що є складовою економічної політики держави.

Незаперечною є необхідність збереження переваг великомасштабного виробництва, максимального використання виробничої та соціальної інфраструктури, запобігання відпливу з сільського господарства кваліфікованих кадрів, забезпечення всебічної підтримки вітчизняного виробника і соціального захисту сільського населення

Без радикального підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств усіх форм власності й організації виробництва, їх соціально-економічної та спрямованої на підвищення екологічної безпеки реструктуризації на основі вдосконалення ринкових відносин неможливо домогтися переведення регіональних АПК на модель сталого розвитку і динамічного зростання останніх Цілком очевидно, що державна аграрна політика має бути підпорядкована не частковій чи тимчасовій підтримці розвитку окремих ланок аграрної сфери, а спрямована на здійснення системних перетворень у ній. Причому реальні успіхи тут багато в чому визначатимуться остаточним і соціально справедливим вирішенням земельного питання та організаційно-правовим упорядкуванням виробництва в усіх сферах і галузях АПК.

Нинішня ситуація в сільському господарстві України вимагає пошуку наукових шляхів виходу з економічної кризи. Обов'язковими умовами економічного зростання галузі є створення ефективних систем ціноутворення, податкової політики, кредитування, інвестування

Досвід розвинутих країн свідчить, що в ситуації, яка склалася, не можна обійтися без органічного поєднання заходів державної підтримки, державного регулювання на всіх рівнях управління з одночасним всебічним використанням внутрішніх резервів.

Цінова політика має ґрунтуватися на вільному ціноутворенні в поєднанні з державним регулюванням і посиленням антимонопольного контролю за цінами на матеріально-технічні ресурси та послуги.

Через недостатню розвинутість в аграрному секторі організованого та прозорого ринку надмірно поширені неплатежі, взаємозарахування, натуральна оплата праці. Все це безумовно, не сприяє встановленню паритету цін і подоланню повною мірою фінансової кризи.

В умовах переходу до масового виробництва продукції в невеликих за розмірами приватних господарствах набуває актуальності проблема збуту. Сільськогосподарський виробник має усвідомити, що в ринкових умовах необхідно добре володіти інформацією кон'юнктури, прогнозу ринків щодо від-повідного виду продукції. Ринкова економіка вимагає від сільськогосподарського товаровиробника постійного аналізу витрат виробництва та зіставлення їх із прогнозованими на ринках цінами, пошуку різних варіантів зниження собівартості продукції, дотримання в усіх напрямах діяльності режиму економії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Норми фінансових показників для АПК та їх граничні параметри — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.