Курсова робота «Використання SWOT-аналізу в системі стратегічного управління підприємством (на приклады ЗАТ „Чаплинська птахофабрика”)», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.06.2010 16:37 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Swot - аналіз як інструмент стратегічного управління Розділ іі. Методика проведення swot-аналізу 2.1. Аналіз макросередовища підприємства 2.2. Аналіз безпосереднього оточення підприємства 2.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства - оцінка діючих стратегій - аналіз використання потенціалу підприємства - визначення сильних і слабких сторін підприємства - виявлення конкурентних переваг Розділ ііі. Складання матриці swot Список використаної літератури

Висновок

В умовах нестійкості зовнішнього оточення, невизначеності та ризику виникає проблема своєчасної адаптації суб'єкта господарювання до зовнішніх змін, причому зовнішнє середовище дуже динамічне. І оскільки процес взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем має перманентний характер, то для забезпечення стійкого функціонування підприємства виникає необхідність передбачення його розвитку в довгостроковій перспективі. Прогнозування розвитку підприємства буде сприяти підтримці балансу по відношенню до зовнішнього оточення. Таким чином, проблему успішного функціонування в умовах динамізму зовнішнього оточення може вирішити лише те підприємство, яке має чіткі орієнтири на майбутнє і націлене на пошук довгострокових конкурентних переваг. У сучасному світ; безсуперечно доведено, що успіх діяльності підприємства визначається тим, наскільки вдало воно вписується в зовнішнє оточення та пристосовується до нього. З цією метою зарубіжними фірмами використовується система стратегічного управління.

Для вивчення зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства в системі стратегічного управління використовується такий управлінський інструмент як SWOT-аналіз (перші літери англійських слів: strengths - сильні сторони, weaknesses - слабкі сторони, opportunities — можливості та threats - загрози). SWOT-аналіз передбачає проведення сумісного вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. У результаті SWOT-аналізу менеджер одержує інформацію для генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства.

У процесі SWOT-аналізу виявляються загрози та можливості, які можуть виникнути у зовнішньому середовищі, а також сильні та слабкі сторони, які притаманні підприємству.

Аналіз факторів зовнішнього середовища здійснюється з метою виявлення та передбачення потенційних можливостей та загроз для підприємства. Аналіз зовнішнього середовища дозволяє своєчасно прогнозувати вплив зовнішніх загроз та можливостей на діяльність підприємства. Крім цього, аналіз зовнішнього оточення дозволяє своєчасно розробляти ситуаційні плани на випадок виникнення несподіваних обставин та формувати стратегію, яка дозволить досягти встановлених цілей на перспективу.

Сільськогосподарське племінне птахівниче закрите акціонерне товариство „Чаплинська птахофабрика” (надалі ЗАТ) засновано відповідно до рішення регіонального відділення фонду державного майна України по Херсонській області від 12 травня 1996 року шляхом перетворення державного птахівничого підприємства „Преображенська птахофабрика” у закрите акціонерне товариство «Чаплинська птахофабрика».

Метою діяльності ЗАТ „Чаплинська птахофабрика” є виробництво продукції птахівництва, здійснення ефективного використання майна і коштів.

Предметом діяльності ЗАТ „Чаплинська птахофабрика” є:

- переробка с.-г. продукції власної, покупної та давальної сировини;

- заготівля та реалізація власної і покупної продукції, матеріалів, промислових та інших товарів;

- надання торгівельних послуг, в т.ч. на комісійних засадах;

- надання послуг в сфері громадського харчування;

- виробництво та торгівля власної продукції;

- надання посередницьких послуг;

- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

Коментар модератора

39 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали