Дипломна робота «Формування іншомовної лексичної компетенції студентів на основі рольової гри», 2010 рік

З предмету Іноземні мови · додано 11.06.2010 23:24 · від dansja · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ З Розділ 1. Лінгвістичні та психологічні особливості формування іншомовної лексичної компетенції 7 1.1. Лінгвістичні особливості навчання лексичного матеріалу 7 1.2. Вікові психологічні особливості студентів 18 1.3. Засвоєння лексичного матеріалу як основа формування іншомовної лексичної компетенції 23 Розділ 2. Рольова гра як ефективний засіб формування іншомовної лексичної компетенції 35 2.1. Ігрові методи та їх дидактична цінність 35 2.2. Комплекс вправ для навчання лексичного матеріалу на основі рольової гри 57 Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності формування іншомовної лексичної компетенції на основі рольової гри 65 3.1. Критерії оцінки рівня розвитку лексичних навичок та вмінь студентів 65 3.2. Організація та проведення експериментального навчання 69 Висновки 76 Література 78 Додатки 87

Висновок

Отже, основна мета проведеного нами дослідження полягала в тому, щоб теоретично обґрунтувати і практично розробити методику формування іншомовної лексичної компетенції студентів на основі рольової гри. Дане дослідження присвячене навчанню іншомовної лексичної компетенції на основі рольової гри. У навчальному процесі саме рольова гра може виконувати наступні функції: навчальну, мотиваційно-спонукальну, виховну, орієнтуючу, компенсаторну.

В результаті дослідження суті рольової гри нами були сформульовані наступні вимоги до рольових ігор:

1) відповідність психолого-віковим особливостям студентів;

2) відображення особистого досвіду студентів і розширення контексту їх діяльності;

3) адекватність меті навчання лексики на даному етапі навчання;

4) відображення специфіки навчальної діяльності на заняттях;

5) сприяння моделюванню мовленнєвого спілкування на заняттях.

Ефективність розробленої методики навчання лексики на основі рольової гри була перевірена у процесі експериментального навчання. Його результати показали, що саме використання рольової гри допомагає студентам краще оволодіти лексичними навичками та вміннями. За допомогою різноманітних навчальних ігор студенти вчаться складати різноманітні комунікативні ситуації.

Для того, щоб визначити реальний рівень досягнень студентів в оволодінні іноземною мовою, було проведено тестування.

Результати експериментального навчання показали, що використання рольової гри допомагає досягнути всім студентам певного рівня навченості в той час, як при застосуванні традиційної методики навчання студенти не покращили свої результати.

Успіх використання ігор, на нашу думку, залежить, перш за все, від атмосфери, яку викладач створює в аудиторії. Важливо, щоб студенти звикли до такого спілкування і тільки тоді ігри на заняттях з англійської мови будуть ефективними.

Низька ефективність організації навчального процесу з іноземної мови у вищих навчальних закладах пов’язана з недостатньою обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, зокрема, змісту та структури навчальної діяльності студентів, які виступають її суб’єктами. Врахування викладачами принципових положень організації навчальної діяльності студентів на заняттях сприятиме оптимізації системи навчання іноземної мови. Вважаємо, що кожному викладачу в процесі організації навчально-виховного процесу необхідно приділяти особливу увагу формуванню мотивів вивчення іноземної мови студентами, створенню виправданих навчальних ситуацій з метою формування іншомовної лексичної компетенції студентів.

Матеріали даного дослідження можуть бути використані при складанні навчальних посібників, методичних рекомендацій для навчання іншомовної лексичної компетенції на основі рольової гри у вищому навчальному закладі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?