Курсова робота «Фінансові посередники на фінансовому ринку розвинутих країн», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 11.06.2010 20:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність та види фінансових посередників 4 2. Зарубіжний досвід діяльності банків як основних фінансових посередників провідних країн 8 3. Небанківські фінансові посередники розвинутих країн 23 Висновок Список використаної літератури 41 Додатки 43

Висновок

Усі фінансові посередники функціонують на єдиному грошовому ринку, з одним і тим же об’єктом – вільними грошовими коштами, однаково відчутно впливають на кон’юнктуру цього ринку, можуть не тільки конкурувати між собою, а й взаємодіяти у вирішенні багатьох економічних та фінансових завдань.

Дуже важливо, щоб при вирішенні цих завдань ураховувалася не тільки видова специфіка окремих фінансових посередників, а й їх родова єдність і функціональна взаємозалежність на грошовому ринку.

Фінансові посередники відіграють важливу роль у функціонуванні грошового ринку, а через нього – у розвитку ринкової економіки. Їх економічне призначення полягає в забезпеченні базовим суб’єктам грошового ринку максимально сприятливих умов для їх успішного функціонування. Тобто функціонально фінансові посередники спрямовані не всередину фінансової сфери, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на підвищення ефективності діяльності її суб’єктів.

Фінансові посередники поділяються на: банки, які через грошово-кредитний мультиплікатор здатні впливати на пропозицію грошей; небанківські фінансові посередники (фінансово-кредитні установи), які такої здатності не мають.

Небанківські фінансові інститути відіграють важливу роль на фінансових ринках розвинених країн. Однак є певні відмінності у ступенях розвитку різних видів небанківських фінансових посередників, що зумовлені передусім особливостями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, її історією, а може, й традиціями.

Залежно від місця й ролі професійних учасників умовно виділяють банківсько-орієнтовану і ринково орієнтовану моделі структурної організації фінансового ринку.

У США ядро банківської системи складають федеральні резервні банки (ФРБ) Більшість видів послуг, що система федеральних резервних банків надає депозитним установам та державі, схожі на ті види послуг, які банки та ощадні установи надають компаніям та приватним особам. Резервні банки зберігають у себе резерви депозитних установ та кредитують їх, випускають та вилучають з обігу паперові гроші та монети, обробляють та оплачують мільйони чеків щодня. Вони відкривають чекові рахунки для міністерства фінансів, розміщують та купують державні цінні папери, здійснюють контроль за банками-членами. ФРБ також беруть участь у розробленні грошової політики.

У США серед небанківських фінансових посередників виділяється група спеціалізованих кредитно-фінансових установ, які надають споживчі кредити. До них належать інвестиційні компанії або трести, фінансові компанії, кредитні спілки та позиково-ощадні асоціації. Останні досить поширені в США. Це – кооперативні установи, які надають своїм членам позики на купівлю та будівництво житла.

Фінансово-кредитна система Великобританії, подібно до американської, одна з найрозвиненіших у світі. Для неї характерні високий рівень "поділу праці" між різними фінансовими інститутами, всебічна розгалуженість і велика кількість різних типів фінансово-банківських інститутів. Банківська статистика Великобританії поділяє усі фінансово-кредитні інститути на дві групи: власне банківський сектор і небанківські фінансові інститути.

Найяскравішим представником універсальної фінансово-кредитної системи є Німеччина, де комерційні банки здійснюють найрізноманітніші операції, зокрема надання довгострокових кредитів та вкладення коштів у власний капітал підприємств. Це, безперечно, позначилося на розвитку інвестиційної сфери, яка вважається досить специфічною порівняно з іншими країнами.

У Японії велику групу різних за характером виконуваних функцій приватних, державних і кооперативних установ становлять спеціальні фінансово-кредитних інститути. Вони налічують 30 інвестиційних компаній (траст-банків), три банки довгострокового кредиту, 29 компаній зі страхування життя і 58 компаній зі страхування майна, 283 брокерські компанії, які здійснюють операції з цінними паперами, а також лізингові компанії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали