Курсова робота «Методика складання планової калькуляції видання», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.06.2010 21:27 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти складання планової калькуляції на підприємстві 4 1.1. Суть калькулювання продукції та його значення 4 1.2. Види калькулювання продукції 7 1.3. Методика складання калькуляції 13 Розділ 2. Планування калькуляції в ТзОВ «Теніс» 19 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз собівартості продукції 23 2.3. Складання планової калькуляції на наступний рік 29 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Додатки

Висновок

Собівартість окремих видів продукції визначається шляхом складання калькуляцій, у яких показується величина витрат на виробництво й реалізацію одиниці продукції. Калькуляції складаються по статтях витрат, прийнятих у даній галузі промисловості. Розрізняють три види калькуляції планову нормативну й звітну.

У плановій калькуляції собівартість визначається шляхом розрахунку витрат по окремих статтях, а в нормативній — по діючим на даному підприємстві нормам. Тому вона, на відміну від планової калькуляції, у зв'язку зі зниженням нормативів, в результаті проведення організаційно технічних заходів переглядається, як правило, щомісяця.

Звітна калькуляція складається на основі даних бухгалтерського обліку й показує фактичну собівартість виробу, завдяки чому стає можливою перевірка виконання плану за собівартістю виробів і виявлення відхилень від плану на окремих ділянках виробництва.

Нормативний метод обліку й калькулювання є найбільш прогресивним, тому що дозволяє вести повсякденний контроль за ходом виробничого процесу, за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції. У цьому випадку витрати на виробництво підрозділяються на дві частини: витрати в межах норм і відхилені від норм витрати.

Всі витрати в межах норм враховуються без угруповання, по окремих замовленнях. Відхилення від встановлених норм враховуються по їх причинах і винуватцям, що дає можливість оперативно аналізувати причини відхилень, попереджати їх у процесі роботи. При цьому фактична собівартість виробів при нормативному методі обліку визначається шляхом підсумовування витрат по нормах і витрат у результаті відхилень і змін поточних нормативів.

Курсова робота виконана на прикладі діяльності ТзОВ «Теніс». Аналіз показав, що витрата підприємства мають зростаючу тенденцію, темпи зростання витрат перевищує темп зростання доходів.

Собівартість реалізованої продукції – формує найбільшу частку витрат. Вона становить в 2008 році 5811,5 тис.грн., що становить 89,6 % валових витрат підприємства. В курсовій роботі проаналізовано статті калькуляції в розрізі за витратами собівартості реалізації, адміністративними витратами, витратами на збут та іншими витратами операційної діяльності. Планування калькуляції проводиться трендовим методом. У зв’язку із кризою, підприємство не планує збільшувати вартість основного капіталу, а витрати на оплату праці планує дещо зменшити. Це дасть змогу зекономити видатки підприємства. Оскільки плановий дохід підприємства більший доходу 2008 року на 1,8%, то пропорційно зміняться і постійні витрати: витрати на сировину, електроенергію, інші виробничі витрати. Постійні ж витрати будуть незмінними.

Таким чином, ми бачимо, що всі витрати змінилися пропорційно крім постійних витрат, тому в плановому періоді витрати підприємства зменшаться на 9,4 тис.грн. і складатимуть в 2009 році 6476 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення