Дипломна робота «Економічна ефективність показників розширення обсягу надання медичних послуг», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:25 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Теоретична частина: теоретичні аспекти ефективності діяльності медичного закладу 6 І.1. Організація управління роботи поліклінічного закладу 6 І.2. Сучасний стан забезпечення медичною технікою в галузях охорони здоров’я 15 І.3. Нормативно-правове забезпечення надання медичних послуг в Україні 25 Розділ іі. Аналітико-дослідницька частина: аналіз ефективності діяльності білоцерківської міської дитячої поліклініки 34 ІІ.1. Загальна характеристика Білоцерківської міської дитячої поліклініки 34 ІІ.2. Аналіз основних показників амбулаторно-поліклінічної діяльності Білоцерківської міської дитячої лікарні 41 ІІ.3. Аналіз кадрового забезпечення амбулаторно-поліклінічної служби Білоцерківської міської дитячої поліклініки 50 ІІ.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності дитячої поліклініки 60 Розділ ііі. Проектно-рекомендаційна частина: напрямки розширення обсягу надання медичних послуг 66 ІІІ.1. Завдання по удосконаленню роботи Білоцерківської міської дитячої поліклініки 66 ІІІ.2. Визначення потреби в додатковому обладнанні 74 ІІІ.3. Бізнес-план встановлення ультразвукового діагностичного центру в Білоцерківській міській дитячій поліклініці 81 Висновки 85 Список використаних джерел 91 Додатки 95

Висновок

Отже, дослідивши дипломну роботу на тему: «Економічна ефективність показників розширення обсягу надання медичних послуг» можна зробити висновок, що сьогодні питання розширення обсягу надання медичних послуг є особливо проблематичним для медичних установ. Це пов’язано із тим, що бюджетом фінансування придбання нового обладнання не проводиться, або якщо і проводиться, то частина коштів надто мала щоб придбати сучасне обладнання. Тому багато лікарень прибігають до пошуку інших видів фінансування. В даній роботі ми розглянули збільшення обсягу медичних послуг шляхом впровадження та реалізації ультразвукової діагностики.

Аналіз теоретичних аспектів технічного забезпечення медичних закладів показав, що розвиток медичної техніки має високу соціальну значимість і забезпечує вирішення найважливіших завдань охорони здоров’я. Тому збільшення номенклатури вітчизняних виробів медичного призначення, що замінюватимуть критичний імпорт, є стратегічним питанням для вітчизняної медичної галузі.

Стан медичної техніки, що склався в Україні, можна охарактеризувати як вкрай незадовільний. Вже в перші роки незалежності з відомих причин розпочалося значне скорочення закупівель медичної техніки, що зумовило збільшення парку морально й фізично застарілої апаратури. Це призвело до того, що на сьогодні медична техніка, яка є в медичних установах МОЗ, в середньому на 60-70% застаріла та фізично зношена. Значна частина обладнання відпрацювала 20-25 років, що в 2-3 рази перевищує її технічний ресурс.

Має місце створення конкурентоспроможної вітчизняної медичної техніки для потреб закладів МОЗ, забезпечення технічного переозброєння всіх галузей і напрямків медицини, доведення рівня забезпечення закладів охорони здоров'я України медичною технікою вітчизняного виробництва до 40-50% від необхідного, відповідне зменшення критичного імпорту та сприяння розвитку В Україні є всі умови для подальшого нарощування обсягів виробництва медичної техніки, а саме: науково-дослідні підприємства і значні виробничі потужності, розвинута науково-технологічна база, наукові та технічні працівники високої кваліфікації, співпраця виробників медичного обладнання з медичними фахівцями та установами, досвід розроблення складної техніки і виготовлення медичної, в тому числі наукоємної спеціалізованої, продукції вітчизняної медичної промисловості.

Сьогодні поліклінічні заклади фінансуються із державного бюджету, проте багато обладнання придбавається і за рахунок добровільних внесків та спонсорських допомог.

Дана дипломна робота виконана на базі діяльності Білоцерківської міської дитячої поліклініки.

Проаналізувавши в другому розділі роботу дитячої поліклініки, я дійшла до наступних висновків:

1. В основні обов’язки поліклініки входить: надання певної лікувально-профілактичної допомоги, що передбачає консультацію лікаря, просту діагностику, лікування найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнтів для подальшої спеціалізованої допомоги; спеціалізована допомога надається лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і мають забезпечувати більш кваліфіковану діагностику, консультації, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики.

2. У відповідності із основними завданнями поліклініка здійснює:

- кваліфіковану, спеціалізовану, амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу і забезпечує термінову та планову госпіталізацію хворих;

- проведення попередніх та при оформленні в дитячі заклади періодичних оглядів, а також розробку заходів по підсумках проведення періодичних оглядів;

- експертиза тимчасової непрацездатності дітей, включаючи контроль за правильністю видачі і продовження листів непрацездатності і довідок про тимчасову непрацездатність;

- своєчасне виявлення і госпіталізація в установленому порядку інфекційних хворих, сигналізацій про них в санепідемстанцію, проведення щеплень та інших протиепідемічних заходів.

3. У випадках, передбачених діючим законодавством, поліклініка отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Поліклініка самостійно планує свою діяльність, визначає основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих, соціально-наукових програм та прогнозів економічної ситуації.

4. Дитяча поліклініка здійснює професійну діяльність відповідно основними принципам охорони здоров’я, дотримується прав і свобод громадян в галузі охорони здоров’я; дотримується гуманістичної спрямованості, забезпечує пріоритет загальнолюдських цінностей. Дитяча поліклініка орієнтується на сучасні стандарти охорони здоров’я та медичної допомоги.

5. Для поліпшення управління поліклінічною мережею розроблена схема інформаційного забезпечення, оперативна інформація кабінетів. Щомісячно, щоквартально проводиться аналіз результатів роботи поліклінічної мережі за участю обласних спеціалістів. Питання поліклінічного обслуговування постійно розглядаються на щотижневих оперативних нарадах у головного лікаря, на більшості медичних рад.

Але є й негативні показники функціонування Білоцерківської міської дитячої поліклініки:

По - перше, спостерігається ріст інфекційної та загально соматичної захворюваності і одночасне зростання групи диспансерних хворих.

Також відмічається недовиконання плану по туберкулінодіагностиці дітям до 15 років-538 чол.(0,25%), в зв’язку з відмовою батьків. Недостатність деяких вакцин, наприклад, краснухи, епідпаротиту, проти гепатиту тощо, все це в першу чергу пов’язано з дефіцитом бюджетних асигнувань на галузь охорони здоров’я. Вакцини надходять з коротким терміном зберігання, в період підвищеної захворюваності на ГРВІ, що порушує планомірність проведення щеплень.

По – друге, під час проведення профілактичних оглядів у дошкільних та шкільних дитячих закладах спостерігається значне збільшення кількості дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату, з викривленнями хребта, сколіозами, порушенням осанки. Це говорить про погіршення роботи лікувально-фізкультурних та масажних кабінетів, зниження рівня лікувально-профілактичної роботи, яка направлена на підтримку здорового способу життя, тобто проведення щоранкових фізичних вправ, гімнастики, занять спортом тощо.

В 2009 році надходження з бюджету збільшилися на 11,97%, але також збільшились комунальні платежі на 12,3%, оплата теплопостачання на 11,62%, водопостачання на 3,2%, оплата електроенергії на 25,7%, оплата інших комунальних послуг на 1,76%, оплата за поточний ремонт обладнання.

Завдання проектно-рекомендаційної частини дипломної роботи заключалося в визначенні потреби в додатковому обладнанні, встановлення обсягу інвестицій та визначення економічної ефективності показників розширення обсягів надання медичних послуг.

Закупки медичної техніки здійснюються на основі потреб того чи іншого відділення, а також рентабельності. Враховуються рівень кваліфікації лікарів (не кожен здатен працювати з сучасною технікою) і обслуговуючого персоналу, фінансові можливості. Адже чим більше можливостей у медичного приладу, тим частіше він виходитиме з ладу.

Зважаючи на те, що вдосконалення роботи з медичною технікою в закладі охорони здоров’я, нині є невід’ємною частиною поліпшення якості надання медичних послуг та покращання роботи медичного закладу в цілому, пропонується проведення наступних заходів: політика обслуговування та навчання персоналу, політика ціноутворення, визначення границь суспільної прийнятності ціни та якості послуг, втілення інформаційних технологій для поліпшення діагностики, лікування та управління в лікувальному закладі, стиль роботи та поводження працівників компанії, створення відповідних рекламних проспектів, організації виступів керівників закладу в друкованих виданнях, на телебаченні тощо.

Для вдосконалення організаційно-виробничих процесів необхідно впроваджувати нові медичні технології для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації, а також новітні діагностичні засоби, лікарські й біологічно активні речовини та препарати.

Саме тому адміністрація поліклініки прийняла рішення про відкриття кабінету ультразвукової діагностики.

Обладнання має широкий спектр застосування:

- кардіологія;

- судинні дослідження;

- транскраніальне дослідження судин головного мозку;

- абдомінальні дослідження;

- акушерство і гінекологія;

- урологія;

- педіатрія і неонатологія;

- дослідження поверхневих органів і структур.

За даними таблиці ми бачимо, що загальна потреба в обладнанні та інших коштах становить 1 817 770 грн. Дані інвестиції будуть проведені за рахунок благодійних внесків та спонсорської допомоги.

Отже, первісна вартість ультразвукового сканера 1800 000 грн, ліквідаційна вартість встановлена комісією в розмірі 1200 грн. Термін корисного використання згідно з документацією – 7 років : це період з 2010 року по 2016 роки. Загальна сума іншого додаткового обладнання становить 17 700 грн.

Крім початкових інвестицій для здійснення діяльності потрібен персонал. Для безперебійної роботи достатньо 2-х лікарів та двох медсестер.

Річний фонд оплати праці персоналу становить 114 912 грн. Припустимо, що наступних 7 років фонд оплати праці не зміниться і підрахуємо планові витрати діагностичного кабінету на 2010-2016 роки. Зазначимо, що середні витрати на допоміжні матеріали: гель, салфетки, канцелярське обладнання та ін. становить 10 тис.грн. на рік.

Загальна сума витрат за 7 років становить 2 620 654,1 грн. Майже 50% даних витрат припадає на 2010 рік – 1 293 029,3 грн, в 2016 році витрати складуть 117 133 грн. Провівши ефективність придбання нового обладнання ми бачимо, що середня кількість УЗД в день – 30. Кількість робочих днів, коли можна проводити ультразвукову діагностику – 300. Таким чином за рік можна зробити до 9 000 ультразвуків. Середня вартість УЗД за даними 2009 року 65 грн. Таким чином, плановий дохід за рік 585 000 грн.

І хоча 2010 рік буде збитковим, всі наступні роки будуть прибутковими і прибуток зростатиме. Всього за 7 років поліклініка зможе отримати прибутку 1 млн.474,3 тис.грн.

За даними досліджень ми бачимо, що хоча за оптимального використання обладнання, воно не окупиться за 7 років, проте більшість обладнання в Україні використовується понад нормовий період, і вже починаючи з 8 року експлуатації обладнання – вони почне приносити прибуток. Слід відзначити, що попри незначну економічну ефективність експлуатації обладнання якість діагностичних послуг значно покращиться, що позитивно відобразиться на показниках діяльності поліклінічного закладу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення