Курсова робота «Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:21 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи діяльності малих підприємств 4 1.1. Економічна суть малого підприємництва та його значення для економіки України та світу 4 1.2. Вплив малих підприємств на макроекономічні показники, зайнятість та формування бюджету України 6 Розділ 2. Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва на прикладі пп «три лева» 12 2.1. Фінансово-економічна характеристика ПП «Три Лева» 12 2.2. Оподаткування ПП «Три Лева» 18 2.3. Формування фінансових результатів ПП «Три Лева» 20 Розділ 3. Удосконалення розвитку малого підприємництва 23 3.1. Розробка напрямків удосконалення діяльності ПП «Три Лева» 23 3.2. Вдосконалення розвитку малого підприємництва в Україні 25 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додаток 1 33 Додаток 2 35 Додаток 3 36 Додаток 4 38 Додаток 5 39 Додаток 6 41

Висновок

Отже, мале підприємництво є обов'язковим елементом ринкової економіки, двигуном економічного та науково-технологічного процесу в суспільстві, важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького потенціалу населення.

В Україні малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Особливостями діяльності малих підприємств є те, що вони можуть використовувати спрощену систему бухгалтерського обліку та оподаткування. Сьогодні все більше підприємств обирають єдиний податок.

В даній роботі розглянути одне із таких підприємств – Приватне підприємство «Три Лева», яке займається реалізацією цементу та бетону.

Підприємство знаходиться на єдиному податку за ставкою 6% і є платником ПДВ.

За умов ринкової економіки мале підприємництво як виробник може стати в нагоді великому підприємництву, взявши на себе функції, що не властиві провідній спеціалізації великих компаній (допоміжне виробництво, ремонтне обслуговування, адаптація продукції до місцевого ринку, збутова діяльність та ін.). У багатьох розвинутих країнах на великих підприємствах непрофільні виробництва виключені з технологічних процесів та передані невеликим субпідрядним фірмам. Так, наприклад, у США і Західній Європі ступінь залежності виробництва великого підприємництва від партнерів-субпідрядників становить 50–60%, а в Японії — 70–80% [18, c.17]. Серед основних факторів, що приваблюють великі корпорації до укладення контрактів із малим підприємництвом, згідно з результатами дослідження, проведеного на початку 90-х років минулого століття, є нижчі витрати на виробництво, що поєднується з високою якістю продукції. [18, c.17]

У вирішенні економічних проблем країни сектор малого підприємництва є універсальним утилізатором, спроможним вирішити проблему найбільш повного та ефективного використання обмежених матеріальних, інвестиційних, фінансових ресурсів, додатково втягуючи в обіг вузьколокальні розрізнені ресурси, використання яких у масштабах великих структур ускладнене або неможливе. Серед них: локальні сировинні ресурси; відходи великих підприємств; робоча сила, не затребувана на великих підприємствах (зокрема підлітки, студенти, домогосподарки, люди з обмеженими можливостями, пенсіонери); накопичення окремих громадян, які не мають схильності до вкладення коштів у цінні папери, але можуть їх використати для заснування та розвитку власної справи) й ін.

Сьогодні діяльність малих підприємств не є досконало регульована законодавчо, зокрема до цього часу чітко не встановлено які підприємства з якою чисельністю і з якими обсягами оборотів включають до складу малих. Крім того малому бізнесу притаманні і ряд фінансових проблем, зокрема це стосується питання формування фінансових ресурсів підприємства, мікрокредитування підприємств, недосконалої системи оподаткування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення