Курсова робота «Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:17 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти джерел формування фінансових ресурсів 5 1.1. Місце і роль фінансових ресурсів в системі управління підприємством 5 1.2. Класифікація і джерела формування фінансових ресурсів 7 Розділ 2. Аналіз фінансових ресурсів тзов «фенікс» 25 2.1. Фінансові ресурси ТзОВ «Фенікс» та джерела їх формування 25 2.2. Ефективність фінансових ресурсів ТзОВ «Фенікс» 32 Розділ 3. Удосконалення використання фінансових ресурсів тзов «фенікс» 36 3.1. Напрямки удосконалення фінансових ресурсів 36 3.2. Вплив запропонованих напрямків на склад та структуру фінансових результатів 39 Висновок 44 Список використаної літератури 46 Додати 47 Додаток 1 48 Додаток 2 52 Додаток 3 55 Додаток 4 59 Додаток 5 62 Додаток 6 66

Висновок

Отже, провівши дослідження теми: «Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання" можна зробити такі висновки:

Фінансові ресурси є необхідною умовою функціонування підприємства та здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах.

Джерелами формування фінансових ресурсів є власне та залучене майно. В ТОВ «Фенікс» фінансові ресурси сформовані як за рахунок власних джерел фінансування: статутного капіталу, отриманого прибутку, так і за рахунок залученого – кредиторської заборгованості за товари та послуги. Довгострокової заборгованості чи короткострокової за кредитами банків на підприємстві нема.

Провівши аналіз змін та складу фінансових ресурсів підприємства за 2007 -2009 роки, було встановлено:

Вартість капіталу підприємства щороку збільшується. Питома вага власного капіталу в залученому має зростаючу тенденцію. Підприємство є ліквідним. Коефіцієнт покриття становить 2, що є нормальним значенням. Показник миттєвої ліквідності є також нормальним. Показники оборотності підприємства є хорошими, так заборгованість кредиторська погашається протягом 5,1 днів, дебіторська протягом 46,3 днів.

Розробляючи моделі поведінки фінансових ресурсів, нами розглянуто будову витрат операційної діяльності. За даними звітності ми побачили, що в 2008 році найбільший вплив на прибуток мають інші витрати операційної діяльності, тобто підприємство понесло значні витрати від псування цінностей та штрафів.

В основному псування готової продукції було пов’язано із їх неправильним зберіганням. В питанні моделювання грошовими потоками пропонується зменшити інші витрати операційної діяльності шляхом придбання та встановлення складських стелажів. Їх вартість становить 180 тис.грн. Пропонується провести амортизацію даного обладнання методом залишкової вартості з метою прискорення вивільнення коштів. В перший рік своєї експлуатації підприємство зможе списати із вартості обладнання 118,3 тис.грн, на другий рік витрати складуть 40,5 тис.грн. Збитки ж від псування за даними 2009 році склали 295,7 тис.грн. Підприємство планує ліквідувати дані витрати, хоча б якшо не повністю то хоча б на 80-85%. Крім того в 2010 році буде проведено ряд заходів по удосконаленню обліку на підприємстві та змінено бухгалтера, це дає можливість зменшити штрафні санкції. Саме тому якшо в 2009 році інші витрати склали 405 тис.грн ( що на 233 тис.грн більше показника 2007 року), то із врахуванням цих заходів можливе зменшення даних витрат до рівня 300 тис.грн.

В роботі проведено аналіз планових показників трендовим методом. Це дало змогу визначити, що без пропозиції по оптимізації витрат збитки можуть скласти 239,7 тис.грн. Проте врахувавши пропозицію, підприємство отримає неоподаткований прибуток в розмірі 32 тис.грн.

Крім того в роботі запропоновано ефективний контроль за запасами і визначення їх потреби відповідно до середнього споживання за 3 роки.

За результатами аналізу встановлено, що на складі зберігається лишні запаси (саме тому вони і псуються). Підприємство може вивільнити запасів на кінець 2009 року в сумі 66,6 тис.грн.,а це збільшить додатній операційний грошовий потік.

Завдяки даним пропозиціям прибуток підприємства зросте. Це покращить і показники ліквідності, фінансової стійкості та використання оборотного капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали