Курсова робота «Фінанси тов», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:17 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансування діяльності підприємства 5 1.1. Сутність, місце та призначення фінансових ресурсів підприємства 5 1.2. Склад та структура джерел фінансових ресурсів підприємства 7 Розіл 2. Аналіз фінансової діяльності тов ''молочник'' 12 2.1. Виробнича характеристика господарювання діяльності підприємства 12 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 18 Розділ 3. Вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства 24 3.1. Управління прибутком та його розподілом 24 3.2. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства 27 Висновки та пропозиції 34 Список літератури 39

Висновок

Отже, написавши курсову роботу на тему: Фінанси товариства з обмеженою відповідальністю, можна зробити висновок, що ефективність діяльності підприємства формується завдяки ефективному управлінню фінансовими ресурсами. Провівши аналіз визначень багатьох українських економістів зроблено висновок, що фінансові ресурси підприємств – це власний, позичений і залучений грошовий капітал, який використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств.

Грошові кошти, які є у розпорядженні підприємства, можна поділити на кілька груп залежно від джерел їх створення, а саме

- привласнені кошти

- власні кошти

- залучені кошти

- позичені кошти

На досліджуваному підприємстві є всі перелічені види фінансових ресурсів.

Аналіз виробничої діяльності показав, що підприємство є середнім, чисельність працюючих на ТОВ "Молочник" становить в 2009 році 21 чол., з них промислово-виробничого персоналу - 18 чол. Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що підприємство є прибутковим, прибуток в 2009 році склав 485 тис.грн., що на 218 тис.грн. менше минулорічного показника, що безумовно є негативним фактором.

Аналіз факторів, що вплинули на прибуток показав, що він зменшився за рахунок:

- збільшення витрат на 58,0 тис.грн.,

- зменшення доходів на 86,6 тис.грн.,

- зменшення витрат на 1 грн. доходу на 261,4 тис.грн.

Показники рентабельності за останній рік погіршилися. Так рентабельність продукції зменшилася на 10,6 % і склала в 2009 році 18,8 %. Рентабельність активів склала в 2009 році 10,1 %, що на 7,28 менше минулорічного показника.

Рентабельність власного капіталу склала в 2009 році 12,7 %, що на 9 %менше минулорічного показника.

В курсовій роботі проведено аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності показав, що підприємство є ліквідним, хоча показники загальної та миттєвої ліквідності є заниженими. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить на початок 2010 року 0,2. Даний показник є дуже високим. З однієї сторони це свідчить, що за рахунок даних коштів можна миттєво погасити частину заборгованості, проте з іншої сторони підприємство втрачає значні кошти від їх знецінення та неефективного використання. Чистий оборотний капітал становить на початок 2010 року 619,3 тис.грн. За останній рік чистий оборотний капітал зменшився на 655,4 тис.грн. що є негативним фактором.

Підприємство є фінансово стійким та незалежним, так коефіцієнт платоспроможності (фінансової незалежності, автономності) становить на початок 2010 року 0,76 - це дуже високий показник. Коефіцієнт фінансового ризику (фінансового лівериджу) становить на початок 2010 року 0,32.

Частка основного капіталу у власному становить на початок 2010 року 0,85. За останній рік частка основного капіталу у власному збільшилася на 0,18 що є позитивним фактором. Коефіцієнт модернізації становить на початок 2010 року 0,14 – це є хорошим показником і свідчить про придатне виробниче обладнання.

Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення становить на початок 2010 року 0,78. За останній рік коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення збільшився на 0,06 що є позитивним фактором. Власний оборотний капітал становить на початок 2010 року 370,30. За останній рік власний оборотний капітал зменшився на 556,41 що є негативним фактором. У порівнянні із показником на початок 2008 року власний оборотний капітал зменшився на 118,59 тис.грн.

Аналіз використання прибутку показав, що споживання становлять в 2007 році 500 тис.грн, що складає 82 % прибутку. До фонду нагромадження в 2007 році спрямовано 100 тис.грн, що складає 16 % прибутку.

В роботі розглянуто напрямки удосконалення фінансового стану. За рахунок зменшення адміністративних витрат в 2010 році прибуток складе 652,2 тис.грн. Показники фінансового стану покращаться.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?