Курсова робота «Еколого-економічна оцінка та вибір ефективного інвестиційного проекту енергозабезпечення підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.06.2010 21:16 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти залучення інвестицій на підприємства для збільшення їх енергозабезпечення 5 1.1. Теоретичні засади управління інвестиціями підприємства 5 1.2. Поняття енергозабезпечення підприємства 11 1.3. Еколого-економічна ефективність технічних та організаційних нововведень 16 Розділ 2. Впровадження інвестиційного проекту на підприємстві та його еколого-економічна ефективність 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 22 2.2. Впровадження екологічно-інноваційного технологічного обладнання на підприємстві 26 2.3. Еколого-економічна ефективність прийнятих природоохоронних технологій 28 Висновки 34 Список використаних літературних джерел 37 Додаток А 40 Додаток Б 42 Додаток В 44 Додаток Г 46 Додаток Д 48 Додаток Ж 50

Висновок

У виробничих витратах підприємств харчової промисловості витрати на енергоресурси в Україні складають 10%, а в країнах-членах ЄС тільки 0,8-2%. Для істотного зниження енергоємності і, відповідно, собівартості молочної продукції необхідна альтернативна більш ефективна технологія енергопостачання. В даний час найефективнішою технологією виробництва електричної і теплової енергії з органічного палива є когенерація і тригенерація. Когенераційні установки на базі газопоршневих двигунів мають найвищу на сьогоднішній день ефективність перетворення енергії палива в електрику. Наприклад, для сучасних установок виробництва General Electric Jenbacher (світовий лідер у виробництві газопоршневих двигунів і електростанцій на їхній базі), електричний ККД складає 43%, а з урахуванням утилізації тепла коефіцієнт використання палива досягає 90%. Це дозволяє мати мінімальну паливну складову в собівартості виробленої електроенергії і, таким чином, кінцевої продукції, що виробляє підприємство. Суть нового підходу до енергозабезпечення агропереробних підприємств – використання когенераційних технологій і технологій тригенерації для власного комбінованого виробництва дешевої електроенергії і теплової енергії при спалюванні природного газу з максимальною ефективністю в когенераційних газопоршневих установках, а також перетворення теплової енергії в холодоносій для використання в технологічних виробничих процесах підприємств.

В ЗАТ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» застосовується лінійна система управління інвестиціями. Функції інвестиційного менеджменту виконує голова ради акціонерів господарства.

Процес інвестиційної політики ЗАТ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» визначають форми реалізації інвестиційної стратегії по найбільш важливих її аспектах та етапах у межах наступного року. Кожний рік є окремим етапом інвестиційної стратегії підприємства, а отже, річний план інвестицій є складовою його інвестиційної політики. У річному плані ЗАТ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» передбачає інвестиції в основний та оборотний капітал, які забезпечують реалізацію річних завдань стратегічних цілей, виходячи з показників конкретних інвестиційних проектів, бізнес-планів чи розрахунків вигод і витрат по кожній з таких цілей. Водночас річний план інвестицій є складовою загального плану господарства на рік. Його розробка забезпечує поєднання стратегічних і поточних завдань розвитку господарства, а також узгодження інвестиційної діяльності протягом року з джерелами фінансування.

Результати аналізу показують, що інвестиційна діяльність на підприємстві протягом 2006–2008 років значно активізувалася. Так, обсяг інвестиційних вкладень збільшився на 20870 тис. грн, тобто в 2 раза проти 2006 року. Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом для підприємства залишаються реальні інвестиції. Обсяги капітальних вкладень протягом періоду, що аналізується, зросли на 20227 тис. грн, в основному за рахунок придбання основних засобів (12473 тис. грн).

Крім того, реальні інвестиції мають найбільшу питому вагу в структурі інвестиційних вкладень підприємства – 81,25 % на початок періоду, причому протягом 2006–2008 років цей показник зріс на 7,68 %. Така динаміка оцінюється позитивно, адже підприємництво у сфері виробництва пов’язується передусім з виробничою діяльністю. Фінансові інвестиції підприємства становлять незначну частку в структурі вкладень, а саме 18,75 на початку періоду з дальшим зменшенням до 11,07%.

Для підвищення ефективності енергозабезпечення підприємства та підвищення екологічного стану на підприємстві «ЗАТ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» » пропоную застосувати на підприємстві наступне технологічне обладнання: каналізаційна установка «BIOTAL»; установка очистки стічних вод «Екофолк»; резервний дизель-генератор, що працює при аварійному відключенню електропостачання; автономна система обігріву та кондиціонування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?