Курсова робота «Аналіз ймовірності банкрутства та обґрунтування шляхів виходу підприємства з фінансової кризи», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:13 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємством 4 1.1. Економічні причини фінансової кризи та форми її прояву 4 1.2. Правові методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства 13 Розділ 2. Діагностика фінансового стану вкф тов «каро» 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВКФ ТОВ «Каро» 20 2.2. Діагностика фінансового стану підприємства ВКФ ТОВ «Каро» 22 Розділ 3. Обґрунтування шляхів уникнення підприємством банкрутства 30 Висновки 39 Список використаних джерел 42 Додаток А 45 Додаток Б 47 Додаток В 49 Додаток Г 51

Висновок

Таким чином, цілями антикризової стратегії підприємств повинні бути:

- забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів;

- отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Аналізуючи господарську діяльність ВКФ ТОВ «Каро» слід відмітити, що загальна вартість активів за 2006–2008 роки зменшилась на 23% і становила на кінець 2008 року 7139,00 тис. грн.

На основі проведеного аналізу показників ліквідності по підприємству ВКФ ТОВ «Каро» за 2006–2008 рік треба зазначити в цілому підприємство має змогу розрахуватися по свої зобов’язанням, але ця спроможність падає з кожним роком і в разі безвідкладного бажання позичальників повернути свої кошти підприємство вже сьогодні не зможе це здійснити. Це свідчить про значні негаразди у господарській діяльності підприємства і можливість банкрутства підприємства у майбутньому.

Підприємство ВКФ ТОВ «Каро» за весь період 2006–2008 років не має чистого прибутку, його збитковість збільшується. На підприємстві проводиться неефективна збутова політика, відсутнє проведення економічної роботи з питань фінансового та стратегічного планування. При збереженні такої негативної динаміка буде в майбутньому це призведе до банкрутства підприємства.

Необхідно прийняти рішучі заходи для покрашення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності його господарської діяльності. Підприємству ВКФ ТОВ «Каро» слід провести реорганізацію та оновлення основних виробничих фондів, більше уваги приділяти якості постачання сировини, провести диверсифікацію постачальників та замовників иготовленої продукції. Підприємству слід більше уваги приділяти ефективній збутовій політиці та рекламі.

Аналіз господарсько-фінансового стану підприємства, причин фінансової кризи та слабких місць та наявного потенціалу дозволяють зробити висновок щодо доцільності проведення санації на ВКФ ТОВ «Каро» з метою відновлення його платоспроможності, збереження основного напрямку його діяльності і розширення нових напрямків.

До каталогу санаційних заходів пропонується:

1. Проведення рефінансування дебіторської заборгованості шляхом:

1.1. Факторінгу (операція з перевідступленням першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньої або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

1.2. Форфейтингу (операція повернення боргу з певним дисконтом).

1.3. Звернення до арбітражного суду (в даному випадку інвестор буде надавати клопотання до суду щодо відстрочки сплати 1% мита).

1.4. Проведення агресивної політики повернення дебіторської заборгованості.

2. Мобілізація прихованих резервів завдяки продажу окремих позицій активів, а саме:

2.1. Продаж надлишків транспортних засобів на суму 13,3 тис. грн.

2.2. Консервації складів, що дасть можливість зменшити витрати на 10,6 тис. грн.

2.3. Впровадження оперативного лізингу окремих підрозділів.

3. Збільшення Статутного фонду. Залучення інвестицій, переведення боргу на санатора.

4. Зменшення накладних витрат за рахунок:

4.1. Скорочення чисельності працівників підприємства на 20%;

4.2. Запровадити бюджетування по статтям споживання електроенергії, послуг зв’язку, використання ГЗМ легкового транспорту з 20% зменшенням відносно фактичних (сума економії складає 31,6 тис. грн.).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення