Дипломна робота «Оцінка майнового стану КП «Поліграфіст»», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність поняття майно підприємства 6 1.1. Економічне поняття активів та зобов’язань підприємства 6 1.2. Суть ліквідності майна підприємства та методологія її обчислення 15 1.3. Суть фінансового стану та методика його обчислення 21 1.4. Методологія аналізу майна та джерел його формування 23 Висновок до розділу 1 28 Розділ 2. Аналіз майнового стану підприємства кп “поліграфіст” 30 2.1. Загальна характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства 30 2.2. Аналіз та оцінка активів та зобов’язань підприємства 37 2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства 60 2.4. Аналіз фінансової стійкості та ефективності використання майна КП «Поліграфіст» 66 Висновок до розділу 2 69 Розділ 3. Шляхи покращення майнового стану підприємства кп “поліграфіст” 71 3.1. Розробка заходів з покращення майнового стану підприємства КП “Поліграфіст” 71 3.2. Аналіз зміни майнового становища після впровадження заходів 85 Висновок до розділу 3 93 Висновки 95 Список використаної літератури 98 Додатки 106

Висновок

Дана дипломна робота присвячена дослідженню майнового стану підприємства на пошуку напрямків його удосконалення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні.

В роботі проведено теоретичні аспекти дослідження майна та його формування. Майно будь-якого підприємства складається із основного капіталу та оборотного. До складу основного капіталу включають основні засоби, нематеріальні активи та фінансові інвестиції. До складу оборотного капіталу включають запаси, дебіторську заборгованість, грошові кошти. Джерелами формування майна є власні та залучені кошти. До власних коштів відносять статутний капітал, додаткові акціонерні капітали та нерозподілений прибуток. Для підприємства дуже важливо, щоб власний капітал складав більшу частку капіталу, оскільки це свідчить про фінансово-економічну стійкість підприємства. Залученими капіталами є кредитування банків, товарні кредити та кредиторська заборгованість.

Аналіз майна та його джерела проводиться на основі аналізу балансів підприємства в динаміці. Як правило використовується форма 1 та звіт про фінансові результати. Основними показниками платоспроможності підприємства є показники ліквідності, основними показниками фінансового стану є показники фінансової стійкості, стану основного та оборотного капіталу.

До методів, якими аналізується майновий стан підприємства включають метод горизонтального та вертикального аналізу. Показники порівнюються лінійно та темпами приросту. Також доцільно проводити аналіз показників в порівнянні їх із середньогалузевими чи рекомендованими.

В даній дипломній роботі проводиться дослідження діяльності КП "Поліграфіст". База дослідження - фінансова звітність підприємства за 2006-2008 роки. Підприємство займається видавничою діяльністю. На ринку КП "Поліграфіст" господарює з 2004 року. Його діяльність є прибутковою, про що свідчить показник чистого прибутку, що становить в 2008 році 525,6 тис.грн. На жаль, сьогодні в умовах фінансового кризи ми спостерігаємо зниження найвагоміших показників ефективності діяльності підприємства. Так прибуток підприємства в порівнянні із минулорічним показником зменшився на 228 тис.грн. Спостерігається і погіршення показника рентабельності продукції, який в 2008 році ставноить 18,3%.

Через зменшення попиту на продукції, ми бачимо, що продуктивність праці підприємства різко впала за останній рік на 18,4 тис.грн на 1 особу. Цей факт зумовлює напрямок подальшого планування діяльності підприємства, основним завданням якого буде в першу чергу скоротити витрати.

Проте позитивним фактором є те, що підприємство збільшило вартість свого капіталу. Зокрема середньорічна вартість майна підприємства становить в 2008 році 17888 тис.грн, що на 600,5 тис.грн. більше минулорічного показника. Про якість збільшення такого капіталу свідчать показники ліквідності та фінансового стану. Так ми бачимо, що в основному капітал збільшено не тільки за рахунок залучених джерел. Зокрема це підтверджується погіршенням показника абсолютної ліквідності. Проте коефіцієнт фінансової стійкості практично залишився незмінним. Покращився і показник маневреності власних коштів. Ще одним негативним фактором є зменшення частки основного капіталу у власному. В умовах кризи КП "Поліграфіст" не може оновлювати свій капітал, тому відбувається застаріння основних засобів, що в подальшому може привести до надання неякісних послуг.

Провівши дослідження фінансового стану КП "Поліграфіст" за 2006-2008 роки ми спостерігаємо погіршення ефективності діяльності підприємства. Більшою мірою це зумовлено фінансовою кризою та зменшенням замовлень на продукцію підприємства. Так провівши планові показники прибутку підприємства ми бачимо, що якщо не впроваджувати заходів по вдосконаленню, то прибуток підприємства зменшиться на 48 тис.грн. І хоча загальний прибуток в 2009 році складатиме 476,8 тис.грн., що в принципі є хорошим показником, все рівно підприємству потрібно провести заходи щодо його збільшення.

Так в ході аналізу ми дослідити наявність зменшення продуктивності праці персоналу. Саме через цю причину керівництво вирішило зменшити фонд оплати праці. Також пропонується зменшити витрати адміністративного призначення на 5 % за рахунок зменшення витрат на утримання адміністративних будівель, зменшити витрати на рекламу тим самим зменшити витрати на збут на 5% та зменшити інші витрати щонайменше на 5%. Після даних впроваджень підприємство отримає 723,3 тис.грн. чистого прибутку, що на 22,5 тис.грн більше прибутку операційної діяльності в 2008 році.

Розглядаючи вплив цих заходів на майновий стан, зазначимо, що хоча спостерігається зменшення активів, проте фінансова стійкість підприємства покращиться, разом з тим покращаться і основні показники ліквідності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення