Дипломна робота «Формування нормативу оборотних коштів підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.06.2010 21:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування нормативу оборотних коштів зат «авк» 6 1.1. Поняття та класифікація оборотних коштів 6 1.2. Суть нормування оборотних коштів в виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції 16 1.3. Методологія дослідження ефективності оборотних коштів та їх нормування 25 Розділ 2. Аналіз формування нормативу оборотних коштів зат «авк» 34 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «АВК» 34 2.2. Аналіз оборотних коштів ЗАТ «АВК» 44 2.3. Аналіз нормування запасів ЗАТ «АВК» 56 2.4. Аналіз ефективності використання оборотних коштів ЗАТ «АВК» 61 Розділ 3. Розробка напрямків удосконалення нормування оборотних коштів 77 3.1. Розробка планових показників забезпечення запасами на ЗАТ «АВК» 77 3.2. Економічне обґрунтування напрямків удосконалення 82 Висновки 91 Список використаної літератури 95 Додаток а 105 Додаток б 106 Додаток в 108 Додаток г 110 Додаток е 112 Додаток є 114 Додаток ж 116

Висновок

Отже, дана дипломна робота присвячена дослідженню нормування оборотних коштів. В першому розділі роботу було проаналізовано суть оборотних коштів. Визначено, що економісти поняття оборотних коштів часто страктують по-різному, існують навіть протиріччя в самому визначенні оборотних коштів. Проте більшість сучасних економістів схиляються до наступного визначення– це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.

Здійснюючи виробничу діяльність будь-яке підприємство повинно займатися плануванням використання оборотних засобів. Це необхідно для забезпечення безперебійного виконання планів виробництва. Економічно обґрунтовані обсяги оборотних засобів, що спрямовуються на формування виробничих запасів, відіграють важливу роль у забезпеченні ритмічності виробництва та своєчасному виконанні договірних зобов’язань підприємства. При цьому вони дають змогу не лише запобігти появі можливих зривів виробництва продукції через несвоєчасну поставку постачальником сировини, а й уникнути зайвих витрат грошових коштів через утримання надлишкових запасів матеріальних ресурсів.

Норматив оборотних засобів – це їхній мінімальний плановий розмір у вартісному вираженні, необхідний для забезпечення нормальної роботи підприємства.

Досліджуючи теоретичні основи аналізу ефективності використання оборотних коштів, зроблено висновки, що для аналізу матеріального забезпечення (запасів) використовується більшістю підприємствами ABC-XYZ аналіз, який дозволяє виділити ті кошти, які необхідно планувати з точністю до дня, і ті матеріальні ресурси, які необхідно планувати з запасом.

До узагальнених показників ефективності використання оборотних коштів відносяться наступні:

- матеріаловіддача;

- матеріалоємність.

Найбільш важливими показниками, що характеризують оборотні кошти є показники оборотності та період обороту оборотних активів та їх структурних елементів. В роботі аналіз оборотних коштів структуровано на аналіз запасів, дебіторської заборгованості та аналіз грошових коштів.

Дипломна робота виконана на базі діяльності ЗАТ «АВК», оборот якого становить в 2008 році 1775123,0 тис.грн. Підприємство в 2008 році внаслідок економічної кризи стало збитковим і працює на резервах, накопичених за попередні роки. Зазначимо, що оскільки підприємство з 2006 року почало розширювати свій капітал, його сума активів зросла на 648821,6 тис.грн.

В другому розділі дипломної роботи було проведено аналіз оборотних коштів.

За останній рік залишок запасів зменшився, проте порівнюючи показник із 2006 роком, запаси збільшилися. Дебіторська заборгованість складає на кінець 2008 року 662048,0 тис.грн., що на 305086 тис.грн. більше залишку дебіторської заборгованості на кінець 2007 року. Залишок грошових коштів складає на кінець 2008 року 35204,0 тис.грн., це на 22654 тис.грн. більше залишку на кінець 2007 року. Інші оборотні активи на кінець 2008 року відсутні.

Аналіз нормативів оборотних коштів показав, що ЗАТ "АВК" планувало потребу в розмірі 1164201,8 тис.грн. запасів, фактично надійшло на 189521,2 тис.грн. більше. Аналізуючи виконання плану за групами запасів, зазначимо, що потреба підприємства в запасах групи А склала 628669,0 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 737779,0 тис.грн. План перевиконано на 109110,1 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 117,4%.

Аналіз запасів групи В показав, що потреба склала 325976,5 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 368212,7 тис.грн. План перевиконано на 42236,2 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 113,0%.

Аналіз запасів групи С показав, що потреба склала 209556,3 тис.грн, а фактичне надходження товарів склало 247731,3 тис.грн. План перевиконано на 38175,0 тис.грн. Коефіцієнт виконання складає 118,2%.

Аналіз ефективності використання оборотних коштів показав, що матеріаломісткість продукції зросла, а матеріаловіддача відповідно зменшилася. Це пов’язано із збільшенням цін на сировину та матеріали, що використовуються в виробничому процесі.

Аналіз оборотності показав наступне:

Оборотність оборотних активів становить в 2008 році 2,6, що на 0,7 менше минулорічного показник та на 0,7 менше показника за 2006 року.

Оборотність дебіторської заборгованості становить в 2008 році 3,5, що на 1,5 менше минулорічного показник та на 1,4 менше показника за 2006 року.

Оборотність запасів становить в 2008 році 12,6, що на 2,0 більше минулорічного показника та на 1,4 більше показника за 2006 року.

Тривалість обороту оборотних активів, днів становить в 2008 році 137 днів, що на 28 днів більше минулорічного показника та на 29 днів більше показника за 2006 року.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів становить в 2008 році 103 днів, що на 31 днів більше минулорічного показника та на 30 днів більше показника за 2006 року.

Тривалість обороту запасів, днів становить в 2008 році 28 днів, що на 5 днів менше минулорічного показник та на 3 днів менше показника за 2006 року.

Тривалість операційного циклу склала в 2008 році - 132 днів.

Ще одними показниками, що характеризують використання оборотного капіталу є ліквідність. Абсолютна ліквідність в 2008 році склала 0,05. Коефіцієнт загальної ліквідності складає на кінець 2008 року 1,19. Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає на кінець 2008 року 0,99. В цілому показники ліквідності свідчать про те, що підприємство є ліквідним.

Проведемо дослідження планового споживання запасів в 2009 році. За даними планових прогнозів плановий показник виробництва складе 2285439,6 тис.грн, оскільки середній % матеріаломісткості складає 79,0%, то можна визначити плановий показник споживання матеріальних витрат. В 2009 році буде спожито 1806159,3 тис.грн. виробничих запасів. Середньоквартальне споживання становить 451539,8 тис.грн.

Загальна сума залишків запасів на кінець першого кварталу складе 60433,7 тис.грн, в другому кварталі залишок запасів складе 74822,6 тис.грн, в третьому 67628,2 тис.грн, і на кінець року - 84894,9 тис.грн.

В третьому розділі роботи проаналізовано і планові показники діяльності підприємства та майновий стан. Плановий показник прибутку становить в 2009 році 7726,2 тис.грн, що на 1254,4 тис.грн. більше показника 2008 року. Крім цього визначено планові показники ліквідності та оборотності. В цілому по всіх показниках є позитивні зрушення:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшиться на 0,14, загальної залишиться незмінним, миттєвої ліквіності збільшиться на 0,08. Оборотність активів зменшиться, проте оборотність оборотного капіталу зросте. Так оборотність запасів складе 20,36 що на 7,7 більше попереднього року, а термін погашення дебіторської заборгованості збільшиться на 0,01.

Отже, підсумовуючи дослідження, зазначимо, що всі завдання, поставлені на початку дипломної роботи виконані, робота може бути використана та апробована на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення