Дипломна робота «Аналіз ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ТзОВ ВКФ «Склопак»», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:07 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти причин банкрутства та його наслідків 5 1.1. Суть банкрутства та причин його виникнення 5 1.2. Форми прояву фінансової кризи підприємства 11 1.3. Правові методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства 20 Розділ 2. Аналіз ймовірності банкрутства тзов вкф «склопак» 27 2.1. Коротка економічна характеристика ТзОВ ВКФ «Склопак» 27 2.2. Оцінка майнового стану ТзОВ ВКФ «Склопак» 33 2.3. Аналіз фінансових результатів та прибутковості ТзОВ ВКФ «Склопак» 37 2.4. Аналіз показників ліквідності, фінансового стану та ділової активності ТзОВ ВКФ «Склопак» 52 2.5. Аналіз ймовірності банкрутства ТзОВ ВКФ «Склопак» 58 Розділ 3. Розробка антикризових заходів для тзов вкф «склопак» 62 3.1. Напрямки удосконалення фінансового стану підприємства 62 3.2. Розробка планових показників на 2009 рік із врахуванням антикризових заходів 70 3.3. Вплив розроблених заходів на зміцнення фінансового стану підприємства 77 Висновок 85 Список використаної літератури 89 Додатки 92

Висновок

Серйозність наслідків банкрутства підприємства для його постачальників, сумісників, фінансово-кредитних установ, інвесторів, зайнятих працівників зумовлює необхідність запровадження системи організаційно-економічних заходів, здатних запобігти глибокій фінансовій кризі. При цьому важлива роль відводиться діагностиці банкрутства підприємств.

Під діагностикою банкрутства розуміють використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві й оперативного реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення імовірності повної фінансової неспроможності суб'єктів господарювання.

В даній дипломній роботі діагностика банкрутства проводилася на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Склопак», що займається вставленням пластикових вікон. Всім відомо, що криза 2008 року в першу чергу негативно відобразилася на будівництві, спад ринку будівництва призвів до спаду діяльності досліджуваного підприємство, і сьогодні воно є на межі банкрутства.

Для того щоб продіагностувати рівень банкрутства в роботі було проаналізовано:

1. Майновий стан підприємства;

2. Фінансові результати за підсумками 2006-2008 років;

3. Показники рентабельності;

4. Проведено комплексний експрес-аналіз фінансового стану;

5. Розглянуто ймовірність банкрутства за допомогою різних методик.

Дані аналізу дозволяють зробити наступні висновки: всього в поточному році реалізовано продукції (без ПДВ) на суму 3284,9 тис.грн. Дохід підприємства за останній рік зменшився внаслідок економічної кризи на 35,83 тис.грн. Аналізуючи звітність ми бачимо, що валовий прибуток підприємства складає в 2008 році 729,24 тис.грн., за останній рік він зменшився на 37,84 тис.грн, а за період з 2006 по 2008 рр. зменшився на 27,62 тис.грн. Проте збільшення адмінвитрат різко зменшило прибутки та прибутковість підприємства. Так підприємство отримало збитку в сумі 2 тис.грн., що на 48,07 тис.грн. менше показника минулого року.

Загальна сума активів становить на кінець 2008 року 4364,0 тис.грн. Протягом останнього року сума активів зменшилася на 31 тис.грн. У порівнянні із показником на кінець 2005 року, активи збільшилися на 39 тис.грн.

Загальна сума доходів ТзОВ ВКФ "Склопак" становить в 2006 році 3246,7 тис.грн. В 2007 році сума доходів підприємства збільшилася на 101,996 тис.грн. і склали 3348,7. Протягом 2008 року доходи підприємства зменшилися на 32,8 тис.грн. і склали за рік 3315,9 тис.грн.

Загальна сума витрат підприємства має зростаючу тенденцію. Зазначимо, що темпи зростання витрат перевищує темп зростання доходів (темп зростання витрат за останній рік становить 0,9 %, а темп зростання доходів за цей період склав -1,0 %). Даний фактор є негативним для підприємства і свідчить про подальше зменшення прибутків.

В роботі проаналізовано основні показники рентабельності: рентабельність реалізованої продукції, рентабельність активів та рентабельність власного капіталу.

За даними таблиці ми бачимо, що рентабельність реалізованої продукції склала в 2006 році складає 30,7 %, в 2007 році рентабельність реалізованої продукції склала 30,0 % *100%, в 2008 році показник склав 28,5% ( 3284,9 - 2555,6 )/2555,6*100. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 2,2 %.

За даними таблиці ми бачимо, що рентабельність капіталу в 2006 році складає 1,2 %, в 2007 році рентабельність продаж склала 1,1 %, в 2008 році показник склав 0,0. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 1,3 %.

За даними таблиці ми бачимо, що рентабельність власного капіталу становить в 2006 році складає 3,7 %, в 2007 році рентабельність продаж склала 3,2 %, в 2008 році показник склав -0,1 %. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 3,9 %.

Аналіз ліквідності показав, що показник абсолютної ліквідності в 2008 році складає 0,11, що на 0,01 більше показника попереднього року та на 0,01 більше показника за 2006 року.

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається як відношення оборотних коштів до короткострокових зобов'язань підприємства. За даними таблиці він є досить високим і складає на кінець 2008 року 1,19 ( 3433 / 2883,1 ), що на 0,02 більше показника попереднього року та на 0,03 більше показника 2006 року.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає на кінець 2008 року 0,72, що на 0,17 більше показника попереднього року та на 0,19 більше показника 2006 року. Коефіцієнт автономії, або як його називають коефіцієнт фінансової незалежності складає в кінці 2008 року 0,34, що є меншим нормативного значення показника (0,5) на 0,16.

Плече фінансового важеля ( коефіцієнт співвідношення залученого та власного капіталу) є найвагомішим показником і свідчить про автономність підприємства. Даний показник складає на початок 2009 року 1,95, що на 0,02 менше показника попереднього року та на 0,11 менше показника на початок 2007 року.

Коефіцієнт маневреності власних засобів, або коефіцієнт мобільності збільшується щороку. Даний показник є нижчим рекомендованого рівня (0,5). На кінець 2008 року даний показник склав 0,37.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу на кінець 2008 року є нижчим рекомендованого рівня (0,5) на 0,13 і склав 0,37.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не забезпечені власними джерелами фінансування. На початку 2009 року даний показник склав 0,40, що на 0,12 більше показника попереднього року.

На початок 2009 року основний капітал підприємства сформований за рахунок власних джерел фінансування. Збільшення коефіцієнта модернізації свідчить про поступове застаріння обладнання. На кінець 2008 року показник модернізації склав 0,37 ( 544 / 1475 ).

Оборотність активів в 2008 році складає 0,8, період обороту більший року. Середня тривалість одного обороту активів склала в 2008 році 480,0 днів, що на 4,0 більше показника попереднього року.

Тривалість обороту запасів становить в 2008 році 2,07. Тривалість обороту запасів становить 173,6 днів. Термін погашення дебіторської заборгованості становить в 2008 році 27,5 днів.

Аналіз фінансового стану показав, що підприємство є фінансово-залежним від кредиторів, оборотність є низькою – це ключові показники, які впливають на ймовірність банкрутства.

Аналіз банкрутства проведено за методикою Альтмана та Таффлера. Результати різняться між собою: якщо за Альтманом підприємство має великі шанси стати банкрутом, то за Таффлером – навпаки.

В роботі проведено планові показники доходів та витрат підприємства. Тенденція зміни показників показує, що збитки збільшуватимуться. Тому запропоновано ряд заходів: зменшити собівартість продукції на 2% та зменшити адміністративні витрати на 5%. Зменшення собівартості продукції можна досягнути шляхом економії електроенергії, зменшення адмінвитрат – за рахунок скорочень витрат на утримання адмінприміщення.

Так собівартість реалізованої продукції зменшиться на 53,0 тис.грн. і складатиме в 2009 році 2596,7 тис.грн. Адміністративні витрати зменшаться на 38,3 тис.грн і складуть 728,1 тис.грн, витрати на збут складуть 22,3 тис.грн, інші витрати - 8,5 тис.грн. Ефект від оптимізації становить 76,9 тис.грн. Зазначимо, що рентабельність операційної діяльності збільшиться на 2,9 % і складе 1,7 %.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення