Курсова робота «Шляхи запобігання адміністративного правопорушення», 2009 рік

З предмету Право · додано 10.06.2010 20:56 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика правопорушень 5 1.1. Поняття і види адміністративних правопорушень 5 1.2. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення 9 Розділ 2. Адміністративна відповідальність у сфері оподаткування 17.2.1. Особливості відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування 17.2.2. Адміністративна відповідальність у сфері оподаткування 20 Розділ 3. Шляхи запобігання адміністративних правопорушень податкового законодавства 27. Висновки 33 Список використаної літератури 35

Висновок

В основі правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. Розвиток ринкових механізмів торкається всіх елементів системи оподатковування. З'являються нові податки, механізми їхнього обрахування і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різних рівнів, їхня компетенція. З'являються нові органи (податкова поліція або міліція) або принципово міняються структура і зміст функцій, що на них покладені (контрольно-ревізійне управління, державне казначейство). Ці зміни пов'язані з необхідністю посилення контролюючих механізмів в області оподатковування.

Діяльність контролюючих органів пов'язана з контролем з боку держави за виконанням платником податків своїх обов'язків перед державою по повному і своєчасному внесенню податкових платежів у відповідні бюджети або фонди. Однак не завжди засоби надходять у тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов'язків. Бюджет позбавляється засобів за рахунок двох процесів: ухилення від сплати податків і правомірного обходу податків.

Порушення приписів правових норм у суспільстві має не одиничний характер і заподіює суспільству досить істотної шкоди. Різні причини, умови, суб'єкти і характер вчинених протиправних діянь не виключають наявності загальних ознак цього явища, що є правопорушенням. У цих умовах держава, видаючи норми права, визначає юридичну відповідальність суб'єктів, незалежно від їхньої волі і бажання, що має державно-примусовий характер. Особливістю подібних мір в області оподатковування є захист власником своїх коштів, захист державою своїх основ існування - централізованих грошових фондів.

Підставою відповідальності є винне, передбачене законом суспільно небезпечне діяння, що має визначені юридичні ознаки. Як сукупність цих ознак, що визначають конкретне діяння як правопорушення, і виступає склад правопорушення.

Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується податковими органами, має деякі особливості: підставою для її застосування є вчинення адміністративного правопорушення; адміністративні штрафи накладаються лише на фізичних осіб (громадян) - окремих платників податків, керівників i бухгалтерів платників податків - юридичних осіб, інших громадян, винних у порушенні податкового законодавства; розмір штрафу залежить від сукупності обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність порушника, а також від його особи, ступеня вини, майнового стану.

Основними шляхами запобігання адміністративних правопорушень в податковій сфері є: легалізація тіньової економіки; стабілізація бюджетних відносин; кримінологічна експертиза проектів законодавчих та інших правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність в цілому та податкові відносини зокрема; формування у правосвідомості громадян - платників податків установки на необхідність сплати податків; стабілізація податкового законодавства та його кодифікація; запровадження у Державній податковій службі України фінансової квазіюстиції; запровадження в Україні адміністративної юстиції з метою розгляду скарг громадян у сфері оподаткування.

Отже, підсумовуючи все вищеописане, можна сказати, що посталеної мети при написанні курсової роботи досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?