Курсова робота «Правові інститути в адміністративному праві», 2009 рік

З предмету Право · додано 10.06.2010 20:55 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Характеристика адміністративного права 5 1.1. Система і джерела адміністративного права 5 1.2. Методи в адміністративному праві 11 Розділ 2. Дослідження інститутів в адміністративному праві 17 2.1. Інститут адміністративної юстиції 17 2.2. Інститут адміністративного процесу 19 2.3. Інститут державної служби 23 2.4. Інститут адміністративної відповідальності 27 Розділ 3. Необхідність і завдання реформування інститутів адміністративного права 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38

Висновок

Адміністративне право України являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами.

Адміністративне право ґрунтується на положеннях Конституції України, нормативних актів Верховної Ради, актів Президента та Уряду країни, актів центральних і місцевих органів державної виконавчої влади. Воно тісно пов'язане з теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших.

Адміністративне право посідає особливе місце в процесі реформування суспільства, подоланні кризових явищ в економіці та соціальній сфері. На цю галузь припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи, конституційних засад організації виконавчої влади, гуманізації діяльності держави, прав юридичних і фізичних осіб.

Основними правовими інститутами в адміністративному праві виділяють наступні:

інститут адміністративної відповідальності;

інститут адміністративної юстиції;

інститут адміністративного процесу;

інститут державної служби;

Таким чином, адміністративна юстиція - це встановлений законом порядок розгляду й рішення в судовій процесуальній формі справ, які виникають в області державного управління між громадянами або юридичними особами, з одного боку, і органами державного управління (посадовими особами), - з інший, здійснюваний загальними або спеціально створюваними для рішення правових суперечок судами.

Однієї з найважливіших особливостей адміністративного процесу є більш широкий у порівнянні з карним і цивільним процесами спектр охоплюваних їм суспільних відносин. Це обставина значною мірою визначає структуру адміністративного процесу.

Державна служба — це механізм здійснення цілей та завдань держави. Реалізуючи свої функції, державна служба має стати таким інститутом, через який реалізується демократична сутність держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку.

Адміністративна відповідальність виступає одним з видів юридичної відповідальності. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну відповідальність.

В державному управлінні важливе місце посідає правове регулювання відносин в системі адміністративно-правових інститутів. Сучасний стан всіх інститутів, не дивлячись на часті зміни норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), не відповідає належною мірою об'єктивним потребам розвитку демократичного суспільства.

Підсумовуючи все вищеописане, в даній курсовій роботі розглянуто основні інститути адміністративного права та названо основні положення їх реформування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?