Дипломна робота «Зовнішньоекономічна політика та засоби її реалізації в агропромисловому комплексі», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.06.2010 20:34 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної політики на підприємстві 6 1.1. Організація зовнішньоекономічної політики на підприємстві 6 1.2. Методика обґрунтування міжнародної маркетингової стратегії при виході підприємства на зовнішній ринок 16 1.3. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 32 Розділ 2. Дослідження зовнішньоекономічної політики підприємства 38 2.1. Економічна характеристика ДП «Тегра Україна ЛТД» 38 2.2. Дослідження розвитку цільового міжнародного ринку 43 2.3. Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій 47 Розділ 3. Розробка міжнародної маркетингової стратегії підприємства 56 3.1. Обґрунтування стратегії входження підприємства на зовнішній ринок 56 3.2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності 72 Висновок 87 Список використаної літератури 92 Додаток а 95 Додаток б 100

Висновок

Дана дипломна робота присвячена аналізу зовнішньоекономічної стратегії підприємства –експортера агропромислової продукції.

Робота написана на основі господарської діяльності дочірнього підприємства "Тегра Україна ЛТД", що займається переробкою сої та виробництвом: соєвої макухи, соєвої макухи, соєвої олії та реалізації імпортного соєвої макухи на території України та за кордоном.

Зовнішньоекономічним торгівельним зв’язкам належить велика роль в інтегруванні нашої економіки в світове господарство. Потрібно зауважити, що при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності виникає багато проблем зв’язаних з системою управління. А тому головною задачею держави являється забезпечення підприємствам нормальних умов для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність – це сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. Торговельно-економічні відносини охоплюють торгівлю і послуги

Зовнішньоторговельні операції України проводились з партнерами із 217 країн світу. Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 35,5% від загального обсягу експорту, Європи – 29,5% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 27,1%), Азії – 22,8%, Америки – 6,2%, Африки – 5,8% та Австралії і Океанії – 0,1%. У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з 2007р. збільшилась частка чорних металів – з 33,9% до 34,3%, енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки – з 5,3% до 6,1%, зернових культур – з 1,5% до 5,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання з 3,7% до 4%, руд, шлаків та золи – з 2,2% до 3,2%, добрив – з 2,7% до 3%. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів з 5,9% до 5,3%, механічних машин – з 5,6% до 5,2%, електричних машин з 4,5% до 4,2%, жирів та олій тваринного або рослинного походження з 3,5% до 2,9%. Імпорт з країн СНД становив 39,2% від загального його обсягу, Європи – 35,6% (у т.ч. з країн Європейського Союзу 33,7%), Азії 17,9%, Америки – 4,9%, Африки – 1,8%, Австралії і Океанії – 0,5%. У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки з 26,3% до 26,7%, наземних транспортних засобів, крім залізничних з 12,8% до 13,3%, чорних металів – з 3,7% до 3,9%, руд, шлаків та золи – з 1,6% до 2,4%. Зменшилась частка механічних машин з 12,3% до 11,2%, електричних машин з 5,2% до 4,4%, полімерних матеріалів, пластмас – з 4,4% до 4,1%.

Експортна операція представляє собою діяльність, спрямовану на продаж і вивіз за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Для продавця не має значення, що буде робити з цим товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на внутрішньому ринку чи перепродасть у третій країні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку це буде експортна операція

Здійснення експортних операцій на Україні регулюється: Законами України; Указами Президента України; Декретами Кабінету Міністрів України; Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв'язків, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими державами та іншими законодавчими актами України.

Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Аналіз ринку соєвої продукції показав, що на українським ринком споживається 57% макухи, 11% шроту виробленого українськими підприємствами та 32% шроту виробленого зарубіжними підприємствами. Основними країнами експортерами шроту є Великобританія, Німеччина та Нідерланди.

Сильними сторонами Українського ринку є те, що продукція не є генно-модифікованою, що означає, що продукція є високоякісною, тому попит на неї стрімко зростає.

Продукція ДП "Тегра Україна ЛТД" споживається українськими та зарубіжними сільськогосподарськими підприємствами, що займаються вирощуванням птиці (55%), комбікормових заводів (25%), свинокомплексами (15%).

Аналіз мікросередовища показав, що значний вплив на грошові потоки підприємства мають: технології, що використовуються для роботи, виробничий персонал, зв’язки із постачальниками, клієнтами та контрагентами.

Значний вплив на мікро середовище підприємства має його фінансовий стан та організація діяльності.

Аналіз діяльності підприємства показав, виробництво соєвого шроту та макухи із вітчизняної сої значно збільшилося. Однак не дивлячись на покращення ситуації, Україна й надалі імпортує значні обсяги соєвого шроту, а ДП «Тегра Україна ЛТД» входить в трійку найкрупніших українських імпортерів даного товару.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності показав, що експорт продукції складає 34% виручки від реалізації в 2008 році. Даний показник за досліджуваний період дещо зменшився, тому доцільно розробити політику щодо збільшення експорту продукції. Дані заходи будуть розглянуті в 4 розділі дипломної роботи.

Підприємство імпортувало всього в 2008 році 266 106,6 тис.грн соєвого шроту. Найбільша частка імпорту належить Нідерландам. В 2008 році всього імпортовано з цієї країни 109103,7 тис.грн соєвого шроту, що на 73 784,5 тис.грн більше показника 2007 року та на 129 337,9 тис.грн більше показника 2006 року. За останній рік темп приросту імпорту з цієї країни склав 41,8%.

Експорт соєвої макухи та соєвого шроту підприємство здійснює тільки в Польщу. Основними постачальниками є птахоферми:

o Kuria Prowincjalna O.C.D.

o Karmelici Bosi

o Karmelitanki Bose

Найбільша доля експорту належить соєвій макусі. Найбільше експорту здійснено на замовлення фірми Kuria Prowincjalna. Дане підприємство придбало в 2008 році продукції на суму 134 618,7 тис.грн, що на 32586,7 тис.грн більше показника 2007 року, та на 64524,7 тис.грн більше показника 2006 року.

Досліджуване підприємство отримало в 2008 році 43350,2 тис. грн. чистого прибутку, що на 11 789,8 тис. грн. більше показника 2007 року та на 26370,6 тис. грн. більше показника 2006 року. Від здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство отримує 59,28% сумарних прибутків. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності показав, що в 2008 році реалізація на території України імпортної продукції є найбільш рентабельною і складає 19,05%. Даний показник зріс за останній рік на 2,77%, а за 2 роки на 1,4%. Рентабельність експорту є дещо нижчою і складає в 2008 році 11,50%. Даний показник за останній рік збільшився на 1,59%. Незважаючи що рентабельність реалізації виробленої продукції на території України є вищою рентабельності експорту, втрачати зовнішній ринок не доцільно, а потрібно розробити програму щодо зменшення витрат на наступні періоди.

Розробляючи стратегії для цільового зарубіжного ринку підприємство планує зробити наступні кроки:

1. Організувати відділ маркетингу, ключовими завданнями якого є: замовити і провести дослідження, підтверджуючі переваги кормової цінності макухи, вироблюваної Компанією, перед аналогічними продуктами інших виробників; створити свою торгову марку на ринку соєвої макухи, позиціонуючи свій продукт як товар, що володіє стабільною і високою якістю; організувати збутову мережу продукції.

2. Інтернет технології: створити веб-сайт, що розповідає про пріоритетні для Компанії напрями діяльності, про сучасне устаткування встановленому на заводі і про систему контролю за якістю виробленої продукції.

3. Інвестиції: розширити автопарк для зниження залежності від зростання залізничних тарифів і для обхвату клієнтів, які купують продукцію тільки за умови оперативної доставки автотранспортом.

Якщо підприємство втілить вище перелічені заходи, то доходи підприємства збільшиться на 45% - за рахунок впроваджень, та на 20% за рахунок природного зростання попиту на продукцію.

За даними аналізу підприємство отримає 2008 році 75964,7 тис.грн чистого прибутку. Синхронізація прибутку відповідна синхронізації доходів та витрат.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?