Дипломна робота «Міжнародна товарна політика підприємства: розробка та реалізація», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.06.2010 20:31 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти товарної політики підприємства на зарубіжних ринках 10 1.1. Суть товару та товарної політики та їх значення при виході підприємства на зарубіжні ринки 10 1.2. Методика реалізації товарної політики на зарубіжному ринку 15 1.3. Нормативне регулювання здійснення товарної політики на зарубіжних ринках 30 Висновки до розділу 1 38 Розділ 2. Аналіз міжнародної товарної політики підприємства. 40 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 40 2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її ефективності 48 2.3. Аналіз товарної політики 59 2.3.1. Виробнича потужність підприємства 59 2.3.2. Асортиментний ряд продукції підприємства 61 2.3.3. Технологія виробництва та якість продукції 64 2.3.4. Конкурентні переваги продукції підприємства 69 2.4. Формування контрактної вартості продукції при виході на зовнішні ринки 75 2.5. Стратегічні напрямки товарної політики підприємства на міжнародних ринках 77 Висновки до розділу 2 83 Розділ 3. Реалізація товарної політики київського заводу на міжнародному ринку 86 3.1. Розробка товарної стратегії продукції 86 3.2. Технічне забезпечення виконання зобов'язань за зовнішньо-торгівельними угодами 88 3.3. Вплив розробленої товарної стратегії на подальшу діяльність підприємства 94 Висновки до розділу 3 104 Висновки 106 Список використаної літератури 112 Додатки 112

Висновок

Отже, написавши дипломну роботу на тему: «Міжнародна товарна політика підприємства: розробка та реалізація», можна зробити наступні висновки, що ефективність товарної політики в умовах ринкової економіки визначається багатьма обставинами: правильним встановленням кількості, якості і асортименту продукції; дослідженням зовнішніх ринків, аналіз конкурентних переваг продукції та визначення сильних і слабких сторін даної продукції.

Досліджуючи маркетингову категорію «товар» проаналізовано визначення даного поняття різними вітчизняними та зарубіжними маркетологами та авторами. За даними досліджень встановлено, що товар — це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об'єкти, послуги, місця, організації та ідеї. Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях: основна вигода від товару, товар у реальному виконання та товар із підкріпленням. Товари класифікують як товари широкого вжитку та товари промислового призначення. Основними завданнями, які потрібно вирішити розробляючи маркетингову товарну політику є підвищення конкурентоспроможності продукції; створення нових товарів; оптимізація асортименту; продовження життєвого циклу товару. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства базується на принципах пріоритетності у зовнішньоекономічних відносинах міжнародних угод та норм міжнародного права, взаємовигідності міжнародних економічних відносин та рівності можливостей всіх господарюючих суб’єктів вступати в зовнішньоекономічні зносини відповідно до законодавства. Основним нормативним актом, що визначає діяльність підприємства на зовнішніх ринках є Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Дослідження в роботі проводяться на базі господарської діяльності ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний".

ЗАТ Київський завод шампанських вин "Столичний" займається виробництвом вин, слабоалкогольної та безалкогольної продукції, виробництвом лікеро-горілчаних виробів, виробництво та розливом мінеральної води, здійснення всіх видів торгівлі.

В основу своєї діяльності завод вклав принцип довгострокового взаємовигідного співробітництва з господарствами первинного виноробства. Саме завдяки цьому, у заводу установились стабільні зв'язки з господарствами, що дозволяє з високою ступінню впевненістю стверджувати про гарантоване забезпечення виробництва виноматеріалами на весь період існування підприємства.

Нові умови господарювання вимагають від підприємства широкого його розвитку на базі забезпечення стабільного фінансового стану шляхом здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності, результатом чого є одержання підприємством високого прибутку. Для розробки рекомендацій з формування та проведення виробничо-збутової політики, а також координації діяльності в цій галузі всіх підрозділів, створено відділ маркетингу підприємства. За його програмою дії розробляються і вводяться на ринок нові види продукції, методи її пакування, зовнішнього оформлення. Розроблено і узгоджено нову політику цін, ведеться постійний моніторинг реалізації шампанського за видами, проводяться рекламні заходи, створюється фірмовий стиль підприємства.

Виробничі потужності підприємства складають: по місткостям одночасного зберігання - 850 тис.дол, по шампанському - 25000 млн. пляшок на рік, 62% виробничих потужностей належать підприємству, 38% - орендовані потужності. Підприємство збільшує доходи через освоєння нових ринків та завоювання нових покупців

Підприємство не дивлячись на початок кризи в 2008 році отримало прибуток в розмірі 240 тис.грн. Зазначимо, що попри це відбулося в поточному році збільшення обсягів реалізації на 15897 тис.грн, збільшення вартості основних фондів на 10172,2 тис.грн., збільшення чисельності персоналу на 170 чол та збільшення середньої заробітної плати на 19 грн.

Діяльність підприємства є рентабельною, проте показник рентабельності продукції за останній рік значно впав, це пов'язано із значними втратами, що підприємство понесло через кризу. Так рентабельність в 2008 році склала 0,21%, витрати на 1 грн. реалізованої продкції становлять 99,9 коп.

Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Імпортує коркову пробку, запасні частини та скляну тару для розливу шампанського, експортує поки шампанське "Українське".

В 2008 році експортовано 698600 пляшок шампанського. Сума контактів склала 4,9 млн.грн.

Аналіз ефективності експорту показав, що експортувати доцільно, про це свідчить високий показник ефективності експорту та рентабельність експорту.

Аналізуючи ринок, в якому господарює підприємства, зазначимо, що суттєвим фактором, що впливає на попит продукції заводу є нездорова конкуренція на ринку (мається на увазі підробки шампанського, шампанське, що ввезено з закордону контрабандою тощо). Проте, випуск деяких видів продукції у 2008 році завод збільшив у декілька разів.

У 2008 році було вироблено біля 2,8 млн.дал шампанських виноматеріалів при потребі у 6 млн.дал, тобто більш ніж половини сировини було закуплено за межами України. Таким чином, сировинна база галузі не повністю відповідає потребам виноробства.

Але не дивлячись на всі ці негативні явища, виробництво шампанського, на відміну від виробництва вина і коньяку, зростає щорічно. Київський завод шампанських вин являється одним з найбільш відомих і конкурентноздатних виробників шампанського в Україні. Асортимент продукції ЗАТ Київського заводу шампанських вин „СТОЛИЧНИЙ” представлений в основному ігристим вином, але на теперішній час завод випускає газовану воду, воду у сифонах, а також шипуче „Дніпровське”. Шампанське представляє собою насичені діоксидом вуглецю ігристі і пінні властивості.

Відповідно до технологічної схеми контролю на заводі контролюються якісні показники: зовнішнє оформлення, прозорість та відсутність сторонніх домішок, смак, аромат, колір, повнота наливу, масова доля СО2, тощо.

Шампанське повинно відповідати вимогам ГОСТ13918.

Підприємство орієнтує свою продукції як на споживання в межах країни, так і на зовнішній ринок. Експорт продукції здійснюється в Німеччину, Росію, а також у країни СНД. За даними аналізу встановлено, що на підприємстві здійснюється як експорт, так і імпорт продукції. Найбільше імпортується коробка для виробництва корків та запасні частини. Експортується напівсухе шампанське, червоне шампанстке та напівсолодке шампанське. За даними аналізу зовнішньоекономічної діяльності ми бачимл, що червоного шампанського експортується найбільше, найменше напівсолодкого. Ефективність виробництва продукції на експорт є досить високою, високою є і сама ефективність експорту, про що свідчать показники валютної ефективності експорту та показник економічної ефективності реалізації експортних товарів.

При виборі стратегічного профілю ЗАТ “ Київський завод шампанських вин “ СТОЛИЧНИЙ” при виході на ринок Німеччини, потрібно врахувати те, що підприємство має невеликий досвід реалізації своєї продукції на цей ринок. Підприємство експортує шампанські вина на протязі 4 років. Система збуту побудована тільки на контракті з фірмою-дистриб’ютором “Profil Beratungs-und HandelsGmbH”. Підприємству, найбільше підходить етноцентричний профіль, тому що доля експорту надзвичайно мала, і менеджмент розглядає поки що зовнішній ринок як вторинний. Тобто заводу доцільно розвивати свою зовнішньоекономічну діяльність додатковими малими обсягами збуту і на майбутнє поступово розширювати свій міжнародний продаж.

Ключовим моментом у стратегічному плануванні є вибір базової стратегії.

Розробляючи маркетингову політику на підприємстві, завод шампанських вин в першу чергу повинен забезпечити великий асортимент продукції. Аналіз асортиментного рядку показав, що найбільше виробляється напівсолодкого шампанського в 0,75л. бутилці, також у великих кількостях виробляється мускат рожевий та білий. Асортиментний рядок продукції налічує 22 види продукції.

Розробляючи товарну стратегію визначено, що продукція заводу відноситься до категорії “ Зірки “, тому що для цієї категорії характерна стратегія – проникнення на нові ринки і формування нових сегментів на існуючих ринках. У шампанського є реальні можливості перейти у категорію “ Дійні корови “, отже продукт виготовляти і продавати – доцільно і вигідно.

Переваги цінових параметрів шампанського від ЗАТ” КЗШВ” СТОЛИЧНИЙ” впливають з використання дешевої робочої сили, порівняно з закордонними конкурентами та використання схем оптимізації оподаткування продукції. До конкурентних переваг продукції відноситься : репутація та досвід підприємства, міжнародні відзнаки якості продукції, досконала система захисту пляшок, низькі ціни, наявність власних лабораторій та організація виробництва високоякісної продукції.

Розробляючи напрямки удосконалення маркетингової товарної політики, розроблено напрямки : збір на заводі інформації про продукцію, готову на експорт (або заплановану на експорт); підготовка рекламних матеріалів, каталогів, проспектів; аналіз інформації і продажу товарів у минулому, про їх рух; які відгуки про товар у кінцевого споживача; складання приблизного списку потенційних споживачів за групами; підготовка оферт не експортні товари і розсилка їх потенційним покупцям; забезпечення упаковки і транспортування, а також експортна комісія; виконання всіх митних формальностей; забезпечення отримання платежу.

В 2009 році економічна криза негативно відобразилася на підприємстві. Це відобразилося на зірваних планових поставках продукції. Так виконання плану поставки склало в першому кварталі 58%, а в другому 2009 року - 91%.

Разом з цим, через розрахунок в євро, підприємство не втратило кошти від знецінення.

Розробляючи товарну політику на 2009 рік планується збільшення експорту вина та покращення якості "Советского шампанського". Провівши дослідження планових показників, встановлено, що в 2009 році фінансові результати підприємство можливо покращити тільки за умови покращення якості продукції. Через удосконалення якості продукції підприємство отримає збільшення доходу на 4267,1 тис.грн, та збільшить прибуток на 23,6 тис.грн. Плановий прибуток операційної діяльності складе 9876,7 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?