Дипломна робота «Формування та реалізація експортного потенціалу ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.06.2010 20:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти експорту продукції підприємства 7 1.1. Зміст та особливості здійснення підприємствами зовнішньоекономічних торговельних операцій 7 1.2. Експортні операції та методи оцінки їх ефективності 14 1.3. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства 33 Розділ 2. Аналіз формування експортного потенціалу досліджуваного підприємства 39 2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства 39 2.2. Оцінка потенціалу експортних операцій та ступінь його реалізації 48 2.3. Оцінка ефективності експортної діяльності 54 2.4. Ризики, що впливають на ефективність експортної діяльності та методи їх нейтралізації 60 Розділ 3. Реалізація удосконалення експортного потенціалу досліджуваного підприємства 73 3.1. Розробка організаційно економічних заходів, спрямованих на 73 підвищення ефективності господарської діяльності 73 3.2. Дослідження впливу розроблених пропозицій на ефективність ЗЕД 81 3.3. Розрахунок економічної ефективності планових заходів та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності 86 Висновки 93 Список використаної літератури 97 Додаток а 101 Додаток б 106 Додаток в 111 Додаток г 114 Додаток д 116 Додаток е 119 Додаток ж 121 Додаток з 124 Додадок и 126 Додаток і 128 Додаток й 129 Додаток к 130

Висновок

Зовнішньоекономічним торгівельним зв’язкам належить велика роль в інтегруванні нашої економіки в світове господарство. Потрібно зауважити, що при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності виникає багато проблем зв’язаних з системою управління. А тому головною задачею держави являється забезпечення підприємствам нормальних умов для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність – це сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. Торговельно-економічні відносини охоплюють торгівлю і послуги

Зовнішньоторговельні операції України проводились з партнерами із 217 країн світу. Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 35,5% від загального обсягу експорту, Європи – 29,5% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 27,1%), Азії – 22,8%, Америки – 6,2%, Африки – 5,8% та Австралії і Океанії – 0,1%. У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з 2007р. збільшилась частка чорних металів – з 33,9% до 34,3%, енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки – з 5,3% до 6,1%, зернових культур – з 1,5% до 5,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання з 3,7% до 4%, руд, шлаків та золи – з 2,2% до 3,2%, добрив – з 2,7% до 3%. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів з 5,9% до 5,3%, механічних машин – з 5,6% до 5,2%, електричних машин з 4,5% до 4,2%, жирів та олій тваринного або рослинного походження з 3,5% до 2,9%. Імпорт з країн СНД становив 39,2% від загального його обсягу, Європи – 35,6% (у т.ч. з країн Європейського Союзу 33,7%), Азії 17,9%, Америки – 4,9%, Африки – 1,8%, Австралії і Океанії – 0,5%. У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки з 26,3% до 26,7%, наземних транспортних засобів, крім залізничних з 12,8% до 13,3%, чорних металів – з 3,7% до 3,9%, руд, шлаків та золи – з 1,6% до 2,4%. Зменшилась частка механічних машин з 12,3% до 11,2%, електричних машин з 5,2% до 4,4%, полімерних матеріалів, пластмас – з 4,4% до 4,1%.

Експортна операція представляє собою діяльність, спрямовану на продаж і вивіз за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Для продавця не має значення, що буде робити з цим товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на внутрішньому ринку чи перепродасть у третій країні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку це буде експортна операція

Здійснення експортних операцій на Україні регулюється: Законами України; Указами Президента України; Декретами Кабінету Міністрів України; Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв'язків, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими державами та іншими законодавчими актами України.

Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Об’єктом дослідження дипломної роботи є Центральний гірничо-збагачувальний комбінат - це одне з найпотужніших підприємств в Україні по виробництву концентрату, обкотишів та іншої залізорудної сировини.

Виробництво обох видів продукції протягом 2004-2008 рр. збільшувалось. Загалом протягом останніх 5 років виробництво концентрату збільшилось на 42,9% (1782,2 тис.т.), а виробництво обкотишів на 10,4% (211,4 тис.т.).

Центральний ГЗК реалiзує свою продукцiю як на зовнiшньому, так i на внутрiшньому ринках. На внутрiшньому рику основними споживачами залiзорудної продукцiї ВАТ «ЦГЗК» являються: ВАТ «МК Азовсталь» (концентрат, обкотишi), ВАТ «Єнакiївський металургiйний завод» (концентрат).

Країнами - споживачами продукцiї комбiнату на зовнiшньому ринку являються такi країни, як Чехiя, Словаччина, Румунiя, Польща, Сербiя.

У 2008 році виручка від реалізації товарної продукції становила 2706498 тис.грн., що на 807011 тис.грн. або 42,5% більше від реалізації 2007 року.

Як бачимо, доля експортних операцій в загальному обсязі реалізації з кожним роком зростає: у 2006 році експорт склав 209925 тис.грн. або 9%, у 2007 році – 322913 тис. грн. або 17%, у 2008 – 730754 тис.грн. або 27% від загального обсягу реалізації в грошовому еквіваленті.

Крім того, слід відмітити, що обкотиші у 2006 та 2007 роках не експортувалися, а у 2008 році реалізація обкотишів на експорт у грошовому виразі склала 58460,36 тис.грн. або 6% від загальної реалізації обкотишів.

Найбільшою групою ризиків у зовнішньоекономічній діяльності є маркетингові ризики, пов'язані з реалізацією товару на ринках збуту. До таких ризиків відносять інформаційні, інноваційні та кон'юнктурні ризики. Для проведення успішної збутової діяльності на зовнішніх ринках потрібно проводити їх ретельний ситуаційний аналіз, який ґрунтується на розробці таких експертних чи маркетингових систем, які дають змогу враховувати невизначеність інформації про ринок.

Розробляючи організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві розглянуто методи, за допомогою яких проводиться удосконалення діяльності в цілому.

Розробляючи показники покращення ефективності діяльності в роботі ми зупинилися на збільшенні рентабельності продукції шляхом оптимізації фінансових потоків на підприємстві.

Вдосконалення управління грошовими токами підприємства здійснюється шляхом визначення шляхів, що оптимізують їх.

Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості об’ємів додатного і від’ємного їх видів.

Зазначимо, що плановий показник рентабельності ЗЕД на 2009 рік без врахування рекомендацій по удосконаленню є дещо менший середнього показника, проте враховуючи фактори, що удосконалять діяльність підприємства, підприємство планує збільшити показник рентабельності майже на 6%

Таким чином, за рахунок вдосконалення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, прибуток підприємства збільшиться на 159 617,1 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення