Дипломна робота «Фінансовий менеджмент в системі охорони здоров'я», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 08.06.2010 20:21 · від Серега · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні аспекти фінансового Менеджменту в системі охорони здоров'я україні 1.1. Суть, принципи та механізм фінансового менеджменту охорони здоров'я 1.2. Роль та місце видатків бюджету на охорону здоров'я в системі фінансового менеджменту 1.3. Організація фінансового менеджменту в діяльності бюджетних закладів охорони здоров'я Розділ ii. Досдлідження стану фінансового менеджменту медичних закладів (на прикладі облонкодиспансер та тубдиспансер) 2.1. Особливості складання кошторису медичних закладів (на прикладі Облонкодиспансер та Тубдиспансер) 2.2. Системи та методи фінансового аналізу закладів охорони здоров’я 2.3. Внутрішній фінансовий контроль діяльності медичних закладів в системі фінансового менеджменту Розділ iii. Шляхи вдосконалення фінансового Менеджменту в системі охорони здоров'я 3.1. Шляхи реформування фінансового механізму в системі охорони здоров'я 3.2. Впровадження нових моделей фінансування системи охорони здоров'я 3.3. Шляхи та напрями вдосконалення фінансового менеджменту в системі охорони здоров'я України Висновки Література Додатки

Висновок

Таким чином, результати досліджень дозволяють стверджувати про те, що на сьогоднішній день у сфері медицини України є істотні суперечності між практикою державного управління охороною здоров'я, громадським піклуванням про здоров'я і сферою професійної медичної діяльності, від взаємозв'язку і співорганізації яких залежить стан медичного обслуговування. Іншими словами, можемо говорити про систему суперечностей і неможливість її функціонування, як єдиного цілого.

Тому можемо визнати ситуацію, в якій опинилася охорона здоров'я, як стан системної кризи, причини якої полягають у відсутності ключових системних умов відтворення існуючої моделі організації охорони здоров'я і медичної допомоги. Уніфікована нормативна модель існує все більше за умови все зростаючих потреб ЇЇ штучного підтримування.

Треба створити розумну систему перерозподілу фінансових потоків, в якій державна підтримка сильних і перспективних напрямів розвитку системи охорони здоров'я та сфери медичної допомоги забезпечувала б її динамічний розвиток, медична підтримка найменш платоспроможних верств населення гарантувалася б законом і забезпечувалася б роботою добре налагодженого фінансового механізму сфери.

Завдання, яке ми сьогодні маємо розв'язати, максимально конкретне: при жорстких ресурсних обмеженнях необхідно створити систему, що забезпечить доступну та якісну медичну допомогу для всіх громадян країни. Медичні послуги повинні стати доступними. Завдання ресурсного забезпечення сфери медичної допомоги має бути тісно пов'язане із завданням забезпечення доступу до медичних послуг для кожного. Ніхто не повинен залишатися без медичної допомоги, але доступ до неї має бути різним для різних категорій населення.

Зважаючи на вищевикладене, автор пропонує вжити слідуючих заходів:

1. Внести необхідні зміни до Закону України "Про охорону здоров'я", які будуть регламентувати всі аспекти діяльності медичних установ та надання медичної допомоги населенню. А саме:

пенсіонери, діти і матері, інваліди, інші групи населення, перед якими суспільство має зобов'язання (ветерани війни, ліквідатори катастроф), повинні мати гарантовану державою безоплатну медичну допомогу (державна гарантія) у повному необхідному за станом здоров'я обсязі, невідкладна і швидка допомога, реанімація, допомога при пологах також повинні бути безкоштовними для всіх категорій населення, медична допомога повинна бути функціональною, тобто відповідати об'єктивній потребі й запиту пацієнта. Необхідно розширювати спектр медичних послуг, зміщувати акценти в організації медичної допомоги, концентруючись на діагностиці та ранньому виявленні найпоширеніших захворювань на тій стадії, коли їх ще легко вилікувати і процес лікування не потребує великих моральних і матеріальних втрат, доступна і функціональна медична допомога повинна бути сучасною і якісною. Пенсіонер, лікування якого оплачує держава, має отримувати таку ж ефективну допомогу, як і підприємець, що оплачує лікування за страховим полісом.

медична допомога повинна бути ефективно організованою. Слід позбутися дублювання ланок, підвищувати фондовіддачу дорогого обладнання, збільшувати обсяги і підвищувати якість дешевої амбулаторної допомоги. Люди, зайняті в державному секторі економіки, повинні мати свою систему державних гарантій медичного обслуговування, яка може бути створена наприклад, шляхом змін в оподаткуванні державних підприємств.

Тобто, підприємства ринкового сектору економіки України, можуть і повинні брати участь в оплаті медичного обслуговування своїх працівників; такий соціальний механізм треба налагодити за допомогою законодавства і правової практики в державі.

Ми пропонуємо поступове запровадження обов'язкового медичного страхування. Слід зазначити, що сьогодні в Україні (згідно статистичних даних) 21448,7 тис. чоловік є зайняті [44. с.501].

Спробуємо визначити яку суму зміг би накопичити Фонд обов'язкового медичного страхування за місяць, рік за умови, що ставка податку складатиме: – 5,0 грн, – 10,0грн.

Ставка податку, грн. Кількість платників податку, тис. Сума внеску, що надійде до Фонду ОМС за місяць, тис. грн.. Сума внеску, що надійде до Фонду ОМС за рік, тис. грн..

5,0 21 448,7 107 243,5 1 286 922,0

10,0 21 448,7 214 487,0 2 573 844,0

Як бачимо, навіть такі низькі ставки могли б суттєво збільшити бюджет галузі охорони здоров'я. Але слід визначитись, яким має бути розмір внеску. Так, у Німеччині розмір внесків відповідає ступеню заможності застрахованих (розміру їхніх прибутків), а послуги надаються відповідно до стану здоров'я незалежно від розміру особистих внесків. Таким чином, забезпечені несуть витрати за малозабезпечених, здорові за хворих.

Також необхідно чітко обумовити перелік медичних послуг, що будуть надаватись застрахованим хворим.

2. Створити прозору систему використання благодійної допомоги,

бюджетних коштів, що витрачаються на придбання медикаментів, харчування, медичного обладнання. Це буде унеможливлювати ймовірність крадіжок та сприятиме використанню за призначенням.

3. Заборонити рекламу алкоголю, тютюнопаління та показ фільмів,

що пропагують аморальний спосіб життя.

4. Активізувати молодь до занять спортом. На нашу думку, це дасть

змогу покращити здоров'я нації в майбутньому.

5. Розвивати первинну медичну допомогу на селі. Нині існує загальнодержавна програма створення амбулаторій сімейного лікаря.

6. Застосовувати практику оренди в лікувальних закладах, що дасть

можливість більш ефективного використання площ та частково поповнить

бюджет лікарні.

На підставі аналізу фінансової діяльності медичних закладів (онкоди-спансеру та тубдиспансеру ) можна стверджувати про можливість більш ефективного використання наявних приміщень шляхом здачі їх в оренду. Розрахунки показали, що 3-5% зданих в оренду площ зможуть поповнити бюджет медичної установи на 1-2%.

7. Організовувати співробітництво з неурядовими організаціями зарубіжних країн у виконанні конкретних проектів та програм з охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища.

Сфера медичної допомоги повинна мати ресурсне забезпечення. Фінансування сфери має бути і достатнім, і адресним, стабільним і заздалегідь передбачуваним. Бюджет сфери медичної допомоги у цілому повинен бути прозорим; найважливіше і найголовніше при цьому є те, не яка сума грошей виділятиметься на галузь, а кому, скільки, коли і на яке завдання виділені ресурси. Це означає, що загальна сукупність медичної допомоги, котра надається в лікувальних закладах, має бути чітко розділена на систему завдань, ресурсне забезпечення кожного з яких має розглядатися окремо.

Слід пам'ятати, що розвиток економіки держави, зміцнення її соціально-політичної платформи можливе тільки завдяки підвищенню якості здоров'я членів суспільства. Виходячи з цього, кожен громадянин повинен усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством і самим собою як за своє особисте здоров'я, так і за здоров'я суспільства, за стан довкілля, в якому він живе, працює, відпочиває. Саме тому кожен з нас свідомо бере на себе відповідальність за вирішення життєвих питань охорони здоров'я.

В цілому, перетворення у сфері медичної допомоги мають поєднувати природні тенденції історичного розвитку і свідому діяльність із проектування перетворень, яке повинно бути спрямоване на зміну нині чинної моделі організації медичної допомоги. Дію нової моделі повинно спричинити виникнення нового типу суспільних відносин у сфері медичної допомоги, її нового історичного типу організації, за яким перш за все має відбутися перерозподіл відповідальності й прав між різними суспільними позиціями. Згода щодо нових принципів організації медичної допомоги повинна передбачати взаємну відповідальність суспільства, держави та медиків.

Коментар модератора

90 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?