Курсова робота «Планування напрямків підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.06.2010 14:33 · від иван · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні засади планування шляхів підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства 5 1.1. Планування методів оцінювання виробничих потужностей 5 1.2. Планування напрямків підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства 8 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» 17 2.1. Історія створення та розвитку підприємства 17 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» за 2005-2009 р. 19 2.3. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» 21 2.4. Факторний аналіз виробничої потужності підприємства 23 2.5. Факторний аналіз пропускної спроможності, завантаження і змінності роботи устаткування 28 3. Планування напрямків підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» 31 3.1. Економічне обґрунтування заходів щодо підвищення використання виробничих потужностей ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» 31 3.2. Планування використання виробничих потужностей підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» на 2010 рік 33 3.3. Розробка планового балансу підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» на 2010 рік 35 3.4. Розробка планового звіту з фінансових результатів підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» на 2010 рік 37 Висновки 40 Список використаних джерел 43 Додатки 44

Висновок

Провівши ознайомлення з економічною діяльністю підприємства ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” та проаналізувавши деякі основні показники, можна зробити певні висновки.

Підприємство ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” працює у важливій галузі – харчування, але на даний час галузь потерпає через недостатнє державне фінансування. Виробничі потужності підприємства не працюють на повну міру, на підприємстві існує багато площ, які планували задіяти під нове виробництво, але через брак коштів вони й досі пустують.

Структура ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” сформувалась під впливом багатьох факторів, основними та найвпливовішими є особливість виробничого процесу та масштаби виробництва.

Виробничий процес на підприємстві складний та вимагає великого використання енергоресурсів, палива та є водомістким. Також визначальною характеристикою підприємства є те, що воно не викидає над нормований обсяг шкідливих речовин. Загалом виробництво на підприємстві досить нешкідливе з екологічного аспекту.

На ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” виробляється хлібобулочна, кондитерська продукція, об’єми товарної та реалізованої продукції збільшуються з року в рік, що є позитивною тенденцією.

Під час вивчення стану основних виробничих фондів з’ясувалося, що середньорічна вартість ОВФ з роками зростає, також зростає фондоємність, одночасно знижується фондовіддача, що є позитивною характеристикою, проте зростає коефіцієнт оновлення ОВФ і хоча коефіцієнт вибуття змінюється незначно, це вказує на позитивну тенденцію функціонування підприємства. Після розрахунку рентабельності видно, що протягом останніх п’яти років підприємство отримувало прибуток. Це говорить про те, що основні фонди на даному підприємстві використовуються достатньо ефективно, але підприємству необхідно шукати шляхи вдосконалення подальшого використання основних засобів.

Щодо оборотних засобів на ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” було досліджено стан за декількома показниками. Внаслідок чого, можна сказати, що на підприємстві досить тривалий час обертання оборотних засобів. Також стан оборотних засобів визначається досить невисоким коефіцієнтом обертання (19,06) в той час коли найнижчий коефіцієнт закріплення оборотних засобів становить 0,05, а найвищий – 0,1, що виявляє не досить ефективне використання оборотних засобів на ВАТ „Жовтоводський хлібозавод”. Рентабельність оборотних засобів спадала лише у період з 2005 по 2006 рік. Починаючи з 2006 року цей показник почав зростати.

В ході роботи було проаналізовано стан трудових ресурсів на ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” та проаналізовано ефективність використання робочої сили. Було з’ясовано, що на підприємстві протягом 2005 – 2009 років показник виробітки, який характеризує кількість виробленої продукції за одну людино - годину також є досить низьким. Даний показник знижується протягом періоду, що аналізується.

На противагу показникам виробітки зростає трудомісткість, що характеризує скільки часу необхідного для виробництва одиниці продукції. Зниження цього показника є ознакою продуктивної роботи підприємства. Що ж до ВАТ „Жовтоводський хлібозавод”, протягом періоду з 2005 по 2009 роки спостерігається значне зростання цього показника.

Можна зробити висновок, що збільшення фонду оплати праці на підприємстві відбулося значним чином внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення середньо облікової кількості штатних працівників.

Підводячи підсумок аналізу використання трудових ресурсів на ВАТ „Жовтоводський хлібозавод”, можна сказати, що трудові ресурси на підприємстві використовуються неефективно, виробництво одиниці продукції на підприємстві потребує великих затрат робочого часу, що призводить до обмеження виробництва.

Собівартість продукції має тенденцію до збільшення, найбільша питома вага припадає на витрати на матеріали.

Рентабельність виробництва на підприємстві невисока, загалом, протягом періоду, що аналізується не сягає вище 43%.

Підводячи підсумок всього вищезазначеного, можна сказати, що у підприємства ВАТ „Жовтоводський хлібокомбінат” досить високий потенціал та виробничі потужності, проте, як було видно з проведеного дослідження, він використовується не повною мірою, що і призводить до від’ємного показника чистого прибутку. Для подальшої прибуткової діяльності керівництву необхідно провести заходи з метою більш ефективного використання основних виробничих фондів, робочих ресурсів, по зниженню собівартості та збільшенню рентабельності виробництва та продукції. Звичайно, без належного державного регулювання та підтримки галузі, в якій діє підприємство, буде досить важко досягнути найвищих результатів, але шляхом внутрішнього регулювання та прийняття певних заходів керівництвом підприємства можна досягти певних покращень економічних та виробничих показників підприємства ВАТ „Жовтоводський хлібозавод”

ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” - одне з небагатьох підприємств м. Жовті Води, яке формує попит на працю, тому воно ще й соціально потрібне місту.

Та взагалі, після подолання політичної та економічної кризи в країні, ВАТ „Жовтоводський хлібозавод” зможе вийти на новий рівень свого розвитку та сміливо конкурувати з представниками цієї сфери інших міст.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення